Artiklar, Deutscher

Artiklar om I Deutscher.

Om Deutschers betydelse, som en intellektuell uppfattar den. Av Lubomir Sochor. En artikel från maj 1968 i Tjeckoslovakien (före den sovjetiska inmarschen), som presenterar Deutscher för sina läsare.

Hur Krasso citerar I Deutscher, av Tamara Deutscher.

Deutschers Stalin, av Max Shachtman. En kritik av Isaac Deutschers syn på Stalin och stalinismen, med utgångspunkt främst från Deutschers Stalin-biografi.

Det polska kommunistpartiets tragedi. Intervju med Deutscher gjord av K S Karol.

Om Trotskij-biografier, av Tony Cliff. Förordet till första delen av Cliffs stora Trotskij-biografi (4 delar), där författaren tar upp några andra Trotskij-biografier till kritisk granskning.

Trotskij eller Deutscher?, av James P Cannon. Kritik mot Deutschers syn på Sovjet.

Är Isaac Deutscher marxist? av Bill Ash. Deutscher var en inflytelserik marxistisk författare under 1900-talets andra hälft. Men han hade även många kritiker. Ash var en mao-stalinistisk.

Tragikerns tragedi: Ett bokslut över Isaac Deutscher, av Peter Sedgwick. P Sedgwick tillhörde Tony Cliffs s k "statskapitalistiska" riktning i Storbritannien (som då hette International Socialists, IS - nu SWP). Förf är särskilt kritisk mot Deutschers syn på Sovjet.

Deutschers Stalinbiografi. Recension av George Breitman från 1949 av Isaac Deutschers Stalin

Meningsutbyte om Deutschers Trotskij-biografi, mellan Joseph Hansen och George Breitman.

Om Deutschers Trotskij-biografi, av George Breitman. En mycket kritisk recension av första delen av Deutschers Trotskij-biografi (från 1954).

Om Isaac Deutscher (1907-1967), av Tamara Deutscher. En biografisk skiss särskilt om den unge Deutscher.

Deutscher-debatten, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union", om Isaac Deutschers syn på Sovjet och byråkratin.

Vid vägs ände – Deutschers kapitulation till stalinismen, av Tony Cliff. Cliff (grundare av dagens brittiska Socialist Workers Party) kritiserar Isaac Deutschers syn på Sovjet.