Artiklar, Deutscher

Artiklar om I Deutscher.

Om Deutschers betydelse, som en intellektuell uppfattar den. Av Lubomir Sochor. En artikel från maj 1968 i Tjeckoslovakien (före den sovjetiska inmarschen), som presenterar Deutscher för sina läsare.

Hur Krasso citerar I Deutscher, av Tamara Deutscher.

Deutschers Stalin, av Max Shachtman. En kritik av Isaac Deutschers syn på Stalin och stalinismen, med utgångspunkt främst från Deutschers Stalin-biografi.

Det polska kommunistpartiets tragedi. Intervju med Deutscher gjord av K S Karol.

Om Trotskij-biografier, av Tony Cliff. Förordet till första delen av Cliffs stora Trotskij-biografi (4 delar), där författaren tar upp några andra Trotskij-biografier till kritisk granskning.

Trotskij eller Deutscher?, av James P Cannon. Kritik mot Deutschers syn på Sovjet.

Är Isaac Deutscher marxist? av Bill Ash. Deutscher var en inflytelserik marxistisk författare under 1900-talets andra hälft. Men han hade även många kritiker. Ash var en mao-stalinistisk.

Tragikerns tragedi: Ett bokslut över Isaac Deutscher, av Peter Sedgwick. P Sedgwick tillhörde Tony Cliffs s k "statskapitalistiska" riktning i Storbritannien (som då hette International Socialists, IS - nu SWP). Förf är särskilt kritisk mot Deutschers syn på Sovjet.

Deutschers Stalinbiografi. Recension av George Breitman från 1949 av Isaac Deutschers Stalin

Meningsutbyte om Deutschers Trotskij-biografi, mellan Joseph Hansen och George Breitman.

Om Deutschers Trotskij-biografi, av George Breitman. En mycket kritisk recension av första delen av Deutschers Trotskij-biografi (från 1954).

Om Isaac Deutscher (1907-1967), av Tamara Deutscher. En biografisk skiss särskilt om den unge Deutscher.

Deutscher-debatten, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union", om Isaac Deutschers syn på Sovjet och byråkratin.

Vid vägs ände – Deutschers kapitulation till stalinismen, av Tony Cliff. Cliff (grundare av dagens brittiska Socialist Workers Party) kritiserar Isaac Deutschers syn på Sovjet.

Recension av Deutschers ”Den avväpnade profeten”, av Pierre Frank. Recension av 2:a delen av Deutschers Trotskij-biografi.

Trotskijs tragedi, av E H Carr. Den brittiske historikern, specialist på Sovjets historia, recenserar Isaac Deutschers "klassiska" Trotskij-trilogi (biografi i tre delar).