Verk av Isaac Deutscher sorterade efter dokumentets namn

Titel År Dokumenttyp Kommentar
"1984" grymhetens mystik 1954 artikel Om George Orwells klassiska roman
"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?" 1966 artikel Den första av artiklarna är från 1958, den andra 1966
Att skriva en biografi om Stalin 1947 artikel Diskuterar problem som han måste ta itu med när han skrev sin Stalin-biografi
Att upptäcka "Kapitalet" 1967 artikel Om Karl Marx viktigaste verk.
Blev revolutionen förrådd? 1957 artikel Diskuterar Trotskijs "Den förrådda revolutionen" och dess relevans. Skriven 1 år efter Chrusjtjovs "hemliga tal"
Byråkratins rötter 1960 artikel
Chrusjtjov om Stalin 1956 artikel Om Chrusjtjovs "hemliga" tal vid SUKP:s 20:e partikongress 1956
Den "nya vänstern" och "ideologiernas död" 1967 artikel Deutscher debatterar den "nya vänstern" som den såg ut i mitten 60-talet.
Den avväpnade profeten * 1959 bok Andra delen av Deutschers Trotskij-trilogi
Den förvisade profeten * 1963 bok Tredje delen av Deutschers Trotskij-trilogi
Den judiska tragedin och historikern 1967 artikel
Den ofullbordade revolutionen 1917-1967 1967 bok
Den ryska revolutionen 1967 artikel
Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension 1950 artikel Om första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen
Den ryska revolutionen och den judiska frågan 1964 artikel
Den socialistiska människan. 1966 artikel
Den stora Kulturrevolutionen 1966 artikel Om inledningen av kulturrevolutionen
Den stora utmaningen - Utvecklingstendenser i sovjetisk politik. 1959 bok Deutscher ger sin syn på Sovjetunionen under Chrusjtjov-epoken. Bygger på föreläsningar som hölls 1959 och en efterskrift från 1961.
Den väpnade profeten * 1952 bok Första delen av Deutschers berömda Trotskij-trilogi.
Det arabisk-israeliska kriget 1967 artikel
Det polska kommunistpartiets tragedi. 1958 artikel Intervju med Deutscher gjord av K S Karol.
E H Carr som den bolsjevikiska regimens historiker 1955 artikel Om Carrs stora arbete om Ryska revolutionen
Exkommunistens samvete 1950 artikel Recension av boken "Vi trodde på kommunismen" som bl a diskuterar exkommunisternas världsbild
Förord till Anatol Lunatjarskijs bok "Revolutionära silhuetter" 1967 artikel
Förräderiet mot Komintern 1964 artikel Recension av E H Carrs Socialism in One Country (del 3), som handlar om Sovjets utrikespolitik 1924-26. Boken ingår i Carrs viktiga arbete om Ryska revolutionen.
Historiens ironi i stalinismen 1958 artikel Recension av Carrs "Socialism in one Country, 1924-26"
Inledning till Den permanenta revolutionens epok 1964 artikel Ett försök att teckna huvuddragen i Trotskijs revolutioinära tänkande och dess betydelse
Israels 10:e födelsedag. 1958 artikel
Israels andliga klimat 1954 artikel Diskuterar bl a kibbutzerna.
Kalla krigets myter. 1965 artikel
Lenins sista dilemma 1959 artikel I slutet av sitt liv stod det klart för Lenin att den unga sovjetstaten stod inför enorma problem, eftersom man inte kunde räkna med stöd från segerrika revolutioner i Väst
Lenins Ungdom 1967 artikel
Mao och Stalin: Hästhandel 1953 artikel I augusti 1952 kom en kinesisk delegation till Moskva för att förhandla om en del olösta problem.
Maoismen - dess ursprung och idé 1964 artikel Artikel från 1964 (dvs skriven före kulturrevolutionen).
Marx och Ryssland 1948 artikel Marx hade en hel del meningsutbyten med ryska marxister om Ryssland och den kommande revolutionens karaktär
Marxism och icke-våld 1966 tal Deutscher debatterar med pacifister om användning av revolutionärt våld mot bakgrund av Vietnam-kriget
Marxismen i vår tid 1965 tal Föreläsning som Deutscher höll i februari 1965 på London School of Economics.
Mellan det förflutna och framtiden 1961 artikel Recension av E H Carrs bok "Vad är historia?"
Oktoberrevolutioner i ny tappning 1956 artikel Om revolterna 1956 i Polen och Ungern
Om internationaler och internationalism 1964 tal Föreläsning vid Unversity College i London
Ryssland efter Stalin. Del 1 – Bokslut över en era 1953 bok Om Stalinepoken
Ryssland i förändring 1957 artikel Deutscher hade en optimistisk uppfattning om utvecklingen i Sovjet under 1950-talets andra hälft
Sovjetunionen efter Stalin 1967 artikel Artiklar från 1956-1967
Stalin * 1949 bok
Stalins sista ord 1953 artikel
Svar till kritiker 1954 artikel Deutscher besvarar kritik som riktats mot boken Ryssland efter Stalin som han skrev 1953, kort efter Stalins död.
Tre riktningar inom kommunismen 1963 artikel Om motsättningarna i den världskommunistiska rörelsen
Trotskij i vår tid 1964 artikel
Trotskij om Stalin 1948 artikel
Två revolutioner 1950 artikel Jämför de franska och ryska revolutionerna, med sidoblickar på den kinesiska revolutionen som segrade 1949.
Två självbiografier 1964 artikel Recension av två sovjetiska författares självbiografier.
Tyskland och marxismen 1967 artikel
Vietnam och Russeltribunalen. 1967 artikel Deutscher deltog i organiseringen av denna viktiga tribunal om Vietnamkriget

Till webbens startsida