Verk av Isaac Deutscher (i tidsordning)

1947

Titel Dokumenttyp Kommentar
Att skriva en biografi om Stalin artikel Diskuterar problem som han måste ta itu med när han skrev sin Stalin-biografi

1948

Titel Dokumenttyp Kommentar
Trotskij om Stalin artikel
Marx och Ryssland artikel Marx hade en hel del meningsutbyten med ryska marxister om Ryssland och den kommande revolutionens karaktär

1949

Titel Dokumenttyp Kommentar
Stalin * bok

1950

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension artikel Om första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen
Exkommunistens samvete artikel Recension av boken "Vi trodde på kommunismen" som bl a diskuterar exkommunisternas världsbild
Två revolutioner artikel Jämför de franska och ryska revolutionerna, med sidoblickar på den kinesiska revolutionen som segrade 1949.

1952

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den väpnade profeten * bok Första delen av Deutschers berömda Trotskij-trilogi.

1953

Titel Dokumenttyp Kommentar
Mao och Stalin: Hästhandel artikel I augusti 1952 kom en kinesisk delegation till Moskva för att förhandla om en del olösta problem.
Stalins sista ord artikel
Ryssland efter Stalin. Del 1 – Bokslut över en era bok Om Stalinepoken

1954

Titel Dokumenttyp Kommentar
Rättegången mot Berija – Den gamla vanliga visan? artikel Deutscher kommenterar utrensningen av f d säkerhetschefen Berija [NY]
Svar till kritiker artikel Deutscher besvarar kritik som riktats mot boken Ryssland efter Stalin som han skrev 1953, kort efter Stalins död.
Israels andliga klimat artikel Diskuterar bl a kibbutzerna.
"1984" grymhetens mystik artikel Om George Orwells klassiska roman

1955

Titel Dokumenttyp Kommentar
E H Carr som den bolsjevikiska regimens historiker artikel Om Carrs stora arbete om Ryska revolutionen

1956

Titel Dokumenttyp Kommentar
Chrusjtjov om Stalin artikel Om Chrusjtjovs "hemliga" tal vid SUKP:s 20:e partikongress 1956
Oktoberrevolutioner i ny tappning artikel Om revolterna 1956 i Polen och Ungern

1957

Titel Dokumenttyp Kommentar
Ryssland i förändring artikel Deutscher hade en optimistisk uppfattning om utvecklingen i Sovjet under 1950-talets andra hälft
Blev revolutionen förrådd? artikel Diskuterar Trotskijs "Den förrådda revolutionen" och dess relevans. Skriven 1 år efter Chrusjtjovs "hemliga tal"

1958

Titel Dokumenttyp Kommentar
Det polska kommunistpartiets tragedi. artikel Intervju med Deutscher gjord av K S Karol.
Israels 10:e födelsedag. artikel
Historiens ironi i stalinismen artikel Recension av Carrs "Socialism in one Country, 1924-26"

1959

Titel Dokumenttyp Kommentar
Lenins sista dilemma artikel I slutet av sitt liv stod det klart för Lenin att den unga sovjetstaten stod inför enorma problem, eftersom man inte kunde räkna med stöd från segerrika revolutioner i Väst
Den avväpnade profeten * bok Andra delen av Deutschers Trotskij-trilogi
Den stora utmaningen - Utvecklingstendenser i sovjetisk politik. bok Deutscher ger sin syn på Sovjetunionen under Chrusjtjov-epoken. Bygger på föreläsningar som hölls 1959 och en efterskrift från 1961.

1960

Titel Dokumenttyp Kommentar
Byråkratins rötter artikel

1961

Titel Dokumenttyp Kommentar
Mellan det förflutna och framtiden artikel Recension av E H Carrs bok "Vad är historia?"

1963

Titel Dokumenttyp Kommentar
Tre riktningar inom kommunismen artikel Om motsättningarna i den världskommunistiska rörelsen
Den förvisade profeten * bok Tredje delen av Deutschers Trotskij-trilogi

1964

Titel Dokumenttyp Kommentar
Maoismen - dess ursprung och idé artikel Artikel från 1964 (dvs skriven före kulturrevolutionen).
Inledning till Den permanenta revolutionens epok artikel Ett försök att teckna huvuddragen i Trotskijs revolutioinära tänkande och dess betydelse
Trotskij i vår tid artikel
Förräderiet mot Komintern artikel Recension av E H Carrs Socialism in One Country (del 3), som handlar om Sovjets utrikespolitik 1924-26. Boken ingår i Carrs viktiga arbete om Ryska revolutionen.
Om internationaler och internationalism tal Föreläsning vid Unversity College i London
Den ryska revolutionen och den judiska frågan artikel
Två självbiografier artikel Recension av två sovjetiska författares självbiografier.

1965

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marxismen i vår tid tal Föreläsning som Deutscher höll i februari 1965 på London School of Economics.
Kalla krigets myter. artikel

1966

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marxism och icke-våld tal Deutscher debatterar med pacifister om användning av revolutionärt våld mot bakgrund av Vietnam-kriget
"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?" artikel Den första av artiklarna är från 1958, den andra 1966
Den socialistiska människan. artikel
Den stora Kulturrevolutionen artikel Om inledningen av kulturrevolutionen

1967

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den judiska tragedin och historikern artikel
Den ofullbordade revolutionen 1917-1967 bok
Förord till Anatol Lunatjarskijs bok "Revolutionära silhuetter" artikel
Vietnam och Russeltribunalen. artikel Deutscher deltog i organiseringen av denna viktiga tribunal om Vietnamkriget
Sovjetunionen efter Stalin artikel Artiklar från 1956-1967
Den "nya vänstern" och "ideologiernas död" artikel Deutscher debatterar den "nya vänstern" som den såg ut i mitten 60-talet.
Den ryska revolutionen artikel
Det arabisk-israeliska kriget artikel
Att upptäcka "Kapitalet" artikel Om Karl Marx viktigaste verk.
Tyskland och marxismen artikel
Lenins Ungdom artikel

Till webbens startsida