Imperialismen

Texter om imperialismen

Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, av V I Lenin.

Teorier om imperialismen, av Tom Kemp.

Imperialismens politiska ekonomi, av Harry Magdoff. En "klassisk" studie av Förenta Staterna i imperialismens epok.

Från kolonialism till socialism En essä om ekonomisk utveckling, av Bo Gustafsson. Med företal av Sara Lidman. Skriften kom ut i flera upplagor (1:a upplagan 1964).

Det finns logik i vansinnet. Intervju med E Mandel från 1983, om kapprustningen.

Imperialismen, av Paul M Sweezy. Utdrag ur Sweezys bok Teorin för den kapitalistiska utvecklingen.

Imperialismen idag. Debatt: Artiklar ur tidskriften Röda Rummet 2002-4.

Lenin om imperialismen: Vad han fick rätt och vad han fick fel, av Keith Harvey. Artikel från 2005.

Underutveckling och beroende idag, av Samir Amin. Artikeln är från 1972, fast givetvis är en hel del av resonemanget fortfarande giltigt. 

Västkapitalismen efter kriget, av Michael Kidron. 

Annekteringar, av Susan Watkins. Artikel från "New Left Review" mars/april 2014, angående västs hyckleri om Rysslands annektering av Krim, i jämförelse med de annekteringar som västmakterna gjort under de senaste decennierna.

Vänsterns väg till pansarfeminismen, av Åke Eriksson. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

Hoppet i en hopplös situation, av Ilja Budrajtskis. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

När kapitalet tar till vapen. Om imperialismen i vår tid, av Andreas Malm. Bok om den moderna imperialismen. Författaren diskuterar globaliseringen, USA:s roll och de gamla imperialism-teoriernas relevans idag m m.

”Imperie-ism” vs en marxistisk analys av imperialismen, av Michael Pröbsting.  Debatt om stormaktsrivalitet, rysk imperialism och kriget i Ukraina.

Vart går Brics. Artikelsamling. 22-24/8 2023 håller Brics ett viktigt toppmöte i sydafrikanska Johannesburg. Brics är ett samarbete mellan 5 av världens största och växande statsekonomier (bland dem Kina, Ryssland och Brasilien).

Brics, en imperialistledd allians, av Michael Pröbsting. Om resultatet av det senaste Brics-toppmötet i Johannesburg (augusti 2023).

Ny maktbalans Nord-Syd. Och det går undan …, av Sylvie Kaufmann. Samarbetsorganisationen Brics utmanar G7-ländernas hegemoni. Den tyngsta aktören är Kina, men även Ryssland har stärkt sin ställning i Afrika, medan Frankrike där råkat ut för flera svåra bakslag.

Underkategorier