Böcker/Marxistisk ekonomi

Böcker som behandlar marxistisk ekonomisk teori.

Karl Marx’s ekonomiska läror. Populärt framställda och belysta av Karl Kautsky. En klassisk skrift som översatts till mängder av språk.

Kapitalismen igår och idag, av Maurice Dobb. En skrift från 1958.

Introduktion till marxismens ekonomiska teori, av E Mandel.

Marx ekonomiska tänkande, av E Mandel.

Marxismens ekonomiska teori E Mandels klassiska epos från 1960. Mer än bara en bok om marxistisk ekonomisk teori, utan också om historia, kulturhistoria, antropologi och till och med lite psykologi.

Dollarkrisen, av E Mandel. Artiklar från 1964-73.

Kapitalets tillkomsthistoria, av Roman Rosdolsky.  En mycket grundlig genomgång av Marx' Kapitalet och dess centrala begrepp.

Marxism: Bakgrund - teori - praktik. Om marxismens grunder, inklusive marxistisk ekonomi och den revolutionära rörelsens historia. Boken gavs ut av Vänsterns Ungomsförbund 1967.

Den stora upptäckten, av Vitalij S Vygodskij (hur Marx skrev Kapitalet.)

Att läsa Kapitalet, av Louis Althusser. Franska originalet publicerades 1968, svenska översättningen 1970.

Monopolkapitalet, av Baran/Sweezy. En "klassisk" bok om den moderna kapitalismen, skriven 1966. Rikligt med exempel huvudsakligen från USA (inte bara ekonomiska, utan även politiska och sociala förhållanden).

Det asiatiska produktionssättet, av Gianni Sofri. Med förord av Gunnar Gunnarson.

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen, av E Mandel.

Senkapitalismen, del 1, av E Mandel. Första delen av Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen. Texten ovan (Rött forum) är en mycket förkortad version om samma ämne.

Senkapitalismen, del 2, av E Mandel. Andra delen av Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen.

Den marxistiska teorin om kriser, kapital och staten, av David S Yaffe. Om marxistisk kristeori.

Den globala kapitalackumulationen, av Samir Amin. En "klassisk" bok av denne egyptiskfödde marxistiske ekonom.

Nationernas ofärd. Arbetslösheten i den internationella krisen, av Göran Therborn. Årsskiftet 1984-85 var c:a 30 miljoner arbetslösa i de "ledande" kapitalistiska länderna. I boken analyserar författaren arbetslösheten i 16 av dessa länder.

Finns det en annan väg ut ur krisen? Nio kritiska röster om krisens orsaker och möjliga lösningar. Debattbok från 1994.

Marx och Keynes – blandekonomins gränser, av Paul Mattick. Om den kapitalistiska kapitalackumulationen, ekonomiska kriser och statsingripandenas orsaker och gränser under den moderna kapitalismen.

Studier i kapitalismens utveckling, av Maurice Dobb. Utdrag om "Övergången från feodalism till kapitalism".

Den omöjliga kapitalismen, av Lars Bergquist. Bok från 1993

Underkategorier