Böcker om Trotskij

Böcker om Trotskij

Trotskij som alternativ, av Ernest Mandel.

Den väpnade profeten. Första delen i Isaac Deutschers Trotskij-trilogi.

Den avväpnade profeten. Andra delen i Trotskij-trilogin.

Den förvisade profeten. Tredje delen i Trotskij-trilogin.

Världsrevolutionen i Hønefoss. En redogörelse för Leo Trotskijs vistelse i Norge, av Yngvar Ustvedt. Denna bok (översatt från norska) ger en god inblick i det politiska drama - med många politiska riktningar inblandade - som utspelade sig under Trotskijs 1,5 år i Norge.

Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna. Denna rapport antogs officiellt 21 september 1937 efter nära ett års arbete. Den publicerades i bokform i början av 1938 under titeln Not Guilty.

Mordet på Trotskij, av Julian Gorkin. 20 augusti 1940, lyckades en stalinistisk agent, spanjoren Ramón Mercader, att dödligt såra Leo Trotskij, som dog dagen därpå. Gorkin redogör utförligt för denna historia.

Mordet på Trotskij, av Isaac Don Levine. Denna bok om mordet på Trotskij kom ut på svenska 1963.

Leo Trotskij och det revolutionära partiets organisationsprinciper, av Feeley, Le Blanc och Twiss. Broschyr från 1982 som går igenom Trotskijs syn på hur ett revolutionärt parti borde organiseras. Skrevs i samband med krisen i den amerikanska organisationen SWP.

L. D. Trotskij, av Lars Svedgård. Denna korta, men läsvärda, svenska Trotskij-biografi kom ut 1966, ett par år innan intresset för Trotskij tog fart på allvar i vårt land.

Recensioner av Håkan Blomqvists bok Trotskij! Revolutionären mot Stalin. Nyutkommen bok som introducerar Trotskijs liv och verk.

Robert Service om Trotskij

Tyska historiker protesterar mot utgivning av Trotskij-biografi. Intervju med historikern Hermann Weber och uttalande av 14 tyska historiker om utgivningen av R Services Trotskij-biografi. 

Ny biografi om Trotskij, av P-O Mattson. Om Robert Services "Trotsky: A Biography", utgiven 2009.

Om Robert Services Trotskij-biografi, av David North. Två kritiska artiklar/recensioner.

Recension av Robert Services Trotskij-biografi, av Bertrand M Patenaude. Mycket kritisk recension (från juni 2011) av Services biografi.

Det nya mordet på Trotskij, av Scott McElemee. Artikel som kommenterar Patenaudes mycket kritiska recension av Services biografi Trotsky - a biography ovan. I artikeln finns också uttalanden från både Patenaude och Service.

En otjänst mot Trotskij, av Peter Taaffe. Om Robert Services Trotskij-biografi.

Trotskij lever! av Paul Le Blanc. Recension av Robert Services Trotskij-biografi.

Till Leo Trotskijs försvar, av Hillel Ticktin.  Recension av Services Trotskij-biografi från London Book Club, januari 2010.

(Fler recensioner finns också nedan.)

Pierre Broué om Trotskij

Pierre Broués Trotskijbiografi rätar ut frågetecken. En kommentar av Anders Hagström med anledning av en recension av Trotskij-biografin i Svenska Dagbladet.

Trotskij äntligen som människa – inte profet, av P-O Mattson. Recension av Pierre Broués Trotskij-biografi.

Trotskij mot Stalin, av Arne Johansson. Om Broués Trotskij-biografi.

Klasskamp i Sovjet, av Hans Norebrink. Recension av Broués Trotskij-biografi ur Flamman, med kommentar av Anders Hagström.

Recension av Pierre Broué: Trotskij, av Lore Goldner. En längre, kritisk recension av Broués Trotskij-biografi.

Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi”. Ernest Mandel recenserar Broués Trotskijbiografi. Från 1989.

Trotskij – En biografi. Recensioner, debatt, kompletterande material. Sammanställning av material som rör Broués Trotskijbiografi.

(Fler recensioner finns nedan.)

Dmitri Volkogonov om Trotskij. 

Dmitri Volkogonov: från stalinism till antikommunism, av Felix Kreisel. Recension av den ryske historikern Volkogonovs biografier om Stalin, Trotskij och Lenin.

Dmitri Volkogonovs ”Lev Trotskij, Polititjeskij portret”. Den ryske marxisten Rogovin gör en kritisk recension av Volkogonovs Trotskij-biografi.

Underkategorier