Verk av Trotskij (i tidsordning)

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, såsom "Kampen mot nazismen i Tyskland", "Samlade verk, band 15" (1920) och "Till marxismens försvar" (1939-40)

1901

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om optimism och pessimism artikel Utdrag ur en artikel där Trotskij diskuterar de revolutionära perspektiven

1904

Titel Dokumenttyp Kommentar
Våra politiska uppgifter bok Trotskijs svar på den ryska socialdemokratins splittring 1903 och ett angrepp på Lenins "Vad bör göras?" Trotskij tog efter oktoberrevolutionen avstånd från sin kritik.
Proletariatet och revolutionen artikel

1905

Titel Dokumenttyp Kommentar
Efter upproret i Petersburg: vad härnäst? artikel Artikel skriven just efter "blodiga söndagen" 9 januari 1905.
Fram till 9 januari artikel Artikel som analyserar utvecklingen före 1905 års revolution.
Inledning till Ferdinand Lassalles ”Tal till juryn” artikel
Socialdemokratin och revolutionen artikel Om den första ryska revolutionen.

1906

Titel Dokumenttyp Kommentar
Resultat och framtidsutsikter * bok
Mitt tal inför domstolen tal Tal inför tsarismens domstol åtalad för bl a försök till "väpnat uppror"
Kautsky om den ryska revolutionen artikel

1907

Titel Dokumenttyp Kommentar
Min flykt från Sibirien broschyr Utgiven på svenska 1924
Sovjeten och revolutionen – femtio dagar artikel Artikel som beskriver sovjetens historia 1905.

1908

Titel Dokumenttyp Kommentar
Leo Tolstoj: poet och rebell artikel Artikeln skriven med anledning av författarens 80-årsdag [NY]

1909

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kollapsen för terrorn och dess parti (om affären Azef) artikel
Året 1905 * bok Hela boken

1910

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om Tolstojs död artikel Lev Tolstoj dog 7/11 enligt den gamla "julianska" kalendern som användes i Ryssland vid den tiden = 20/11 enligt den nya "gregorianska" kalendern. [NY]

1911

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om terrorism artikel

1912

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den frommaste, den mäktigaste! ... artikel Den första Trotskij-artikel som översattes till svenska (1913)

1914

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kriget och internationalen * broschyr

1917

Titel Dokumenttyp Kommentar
Trotskij och februarirevolutionen artikel Fyra artiklar som Trotskij skrev i New York med anledning av Februarirevolutionen
Tal i sovjeten mot koalitionsregering tal
Framåt artikel Trotskijs presentation av tidningen Vperjod, där han var redaktör.
Vad är ett fredsprogram? bok Utvidgad version av artikel som publicerades först 1916.
Dubbelmaktens gyckelspel artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten".
Fred och reaktion artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
Demokrati, pacifism och imperialism artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
Pacifismen som imperialismens tjänare artikel Samma artikel som "Demokrati, pacifism och imperialism", som översattes till engelska av L Fraina. Denna artikel är ur "Communist International" och skiljer sig en del från Frainas översättning.
Kampen om statsmakten broschyr Artiklar från juni-juli 1917. Med förord av Louis C Fraina.
Solidaritetsförklaring med de bolsjevikiska ledarna brev
Prövningens dagar artikel Trotskijs kommentar till Julidagarna. Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
Vad härnäst - resultat och framtidsutsikter * broschyr Artikelserie som publicerades i Pravda augusti-september 1917. Trotskij gav ut den som pamflett i september 1917.
Blod och järn artikel Artikel från augusti 1917
När skall det förbannade slaktandet sluta? artikel
Tal vid demokratiska konferensen tal Enligt referat i tidningen Izvestija. Med bolsjevikfraktionens deklaration
Deklaration av bolsjevikfraktionen inför Republikens råd tal Trotskij tilkännager att bolsjevikfraktionen beslutat bojkotta "förparlamentet"
Svar på rykte (Petrogradsovjeten 18 okt) tal
Tal inför Petrogradsovjetens extraordinära möte. tal Ett tal dagen innan maktövertagandet.
Störtandet av den provisoriska regeringen tal Trotskijs tal inför Petrogradsovjetens möte på eftermiddagen den 25 oktober 1917, efter störtandet av Kerenskijs regering.
Uppfordran till arbetarna att understödja armén och det Röda gardet dokument
Revolutionens fredsprogram tal Ett tal som Trotskij höll ett par dagar efter sovjetregeringens erbjudande om fred på alla fronter.

1918

Titel Dokumenttyp Kommentar
Fredsförhandlingar och revolution artikel Artikel som Trotskij skrev under fredsförhandlingarna med Tyskland.
Den ryska arbetarerevolutionen Från novemberrevolutionen till Brestfreden * broschyr
Första maj och internationalen artikel Artikel från 1918 där Trotskij diskuterar kring 1:a majs historia och hur den återspeglade Andra internationalens historia och förfall.
I Brest-Litovsk tal Tal som Trotskij höll efter fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk.

1919

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till Spartakistförbundet i Tyskland och kommunistpartiet i det tyska Österrike brev
Inbjudan till Kommunistiska internationalens 1:a världskongress dokument
Ordning ur kaos artikel
Rapport om Sovjetunionens kommunistiska parti och Röda armén tal Tal vid Kominterns första världskongress
En stor tid artikel
Till hela världens arbetare dokument Manifest från Tredje internationalens första kongress.
Dagorder nummer 83 till Röda armén och flottan artikel
Till kamraterna i Spartakusförbundet artikel
Tankar om den proletära revolutionens framsteg artikel
En smygande revolution artikel
Ett brev till våra franska kamrater brev
Fransk socialism på tröskeln till revolutionen artikel
Övergången till allmän arbetsplikt samordnad med milissystemet dokument
Jean Longuet artikel

1920

Titel Dokumenttyp Kommentar
De viktigaste uppgifterna och svårigheterna i det ekonomiska uppbygget tal
Republikens ekonomiska läge och de viktigaste uppgifterna vid återuppbygget av industrin tal
Om mobiliseringen av industriproletariatet, arbetsplikten, ekonomins militarisering dokument
Arbetsmobiliseringen tal
Republikens allmänna läge och Första arbetsarméns uppgifter tal
Aktuella uppgifter i det ekonomiska uppbygget dokument Teser antagna vid 9:e partikongressen
Arbetets organisering tal
Fackföreningarna och arbetets militarisering tal Tal vid 3:e Allryska fackföreningskongressen
Lenin som nationell typ artikel Ur antologin Lenin – liv och lära
Order Nr 1042 tal
Till frågan om uppgifterna i transportsektorns återuppbyggnad artikel
Kommunismen och terrorn * bok Se även Lenins "Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky"
Till frågan om ett kretssystem inom Folkkommissariatet för vägar... artikel
Anförande på de järnvägsanställdas II fackliga kongress tal
Om Kominterns stundande kongress artikel
Tal rörande kamrat Zinovjevs rapport om partiets roll tal Talet hölls vid Kominterns 2:a kongress
Manifest från Kommunistiska internationalens andra kongress dokument
Lokreparationerna artikel
Om KAPD:s politik tal
Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet brev
Vägen till en enhetlig ekonomisk plan artikel Till 8:e sovjetkongressen

1921

Titel Dokumenttyp Kommentar
Åttonde Sovjetkongressen om uppgifterna i det ekonomiska uppbygget tal
Pariskommunens lärdomar artikel
Vergeat, Lepetit and Lefebvre artikel
Marsrörelsen i Tyskland artikel
Den revolutionära marsrörelsen i Tyskland dokument Personliga noter, odaterade, troligen från april 1921.
EKKI:s Första maj-manifest artikel
De arbetslösa och fackföreningarna artikel
Den tredje kongressens viktigaste lärdom artikel Artikel ur Pravda.
Röda Armén till revolutionens generalstab artikel
Tal till Kommunistiska internationalens exekutivkommitté om den franska frågan tal Om det franska KP:s problem och mer allmänt om utravästeristiska strömningar
Värdsläget (Rapport om den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter) tal Tal vid Kominterns 3:e kongress
Den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter tal Tal vid Kominterns 3:e kongress. Versionen ovan är en tidigare svensk översättning.
Sammanfattande tal tal Tal vid Tredje internationalens tredje kongress.
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets centralkommitté brev
Tal om den italienska frågan tal Tal vid Tredje internationalens tredje kongress.
Om kamrat Radeks rapport om Kominterns taktik tal Tal vid Kominterns tredje kongress, om "vänsterismen".
Teser till världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. dokument Antagna vid Kommunistiska internationalens 3:e kongress.
Tal om kamrat Lenins rapport om ”Ryska kommunistiska partiets taktik” tal Tal vid Kominterns tredje världskongress.
Den revolutionära krigskonstens skola tal Tal vid medlemsmöte i Moskva
Brev till kamrat Monatte brev
Brev till kamraterna Cachin och Frossard brev
Rapport om ”balansräkningen” över Kommunistiska internationalens tredje kongress tal Tal vid Kommunistiska ungdomsinternationalens andra kongress.
Sammanfattande tal tal Tal vid Kommunistiska ungdomsinternationalens andra kongress
Tal inför Andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen tal
Om l’Humanité, det franska partiets centraltidning brev
Militärdoktrin eller pseudomilitärt principrytteri artikel Om de principer som skulle styra uppbyggnaden av den revolutionära statens armé.
Brev till det franska kommunistpartiets kongress i Marseille brev
Tal vid 1921 års allryska konferens angående kamrat Zinovjevs rapport om Kommunistiska internationalens taktik tal
Högvatten. Den ekonomiska konjunkturen och den internationella arbetarrörelsen artikel

1922

Titel Dokumenttyp Kommentar
Paul Levi och några ”vänsteranhängare” brev Brev till en tysk kommunist angående uteslutningen av Paul Levi ur Komintern.
Frågan om enhetsfronten tal Tal under diskussionen i EKKI inför Kominterns fjärde kongress.
Mellan rött och vitt * bok En bitande kritik av västeuropeiska socialdemokrater, med anledning av deras hycklande hets mot Sovjet efter annekteringen av Georgien
Uppmärksamma teorin brev Brev till tidskriften "Under marxismens fana".
Om enhetsfronten artikel
Resolution om den franska frågan från EKKI:s utvidgade plenum dokument
Om fackföreningsfrågan tal Tal inför bolsjevikpartiets elfte kongress
Kommunisterna och de franska bönderna artikel Artikel om den proletära enhetsfronten och bondefrågan i Frankrike.
Lärdomar av 1:a maj artikel Artikel ur Pravda, 10/5 1922.
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiet brev
Den franska kommunismen och kamrat Rappoports ståndpunkt artikel
Brev till kamrat Ker brev
Resolution från EKKI:s utvidgade plenum om det franska kommunistpartiet dokument
Ett ångfartyg är inte ett ångfartyg utan en pråm artikel Om boken "1905" och "Rysslands säregna ekonomiska utveckling".
Brev till kamrat Treint brev
Brev från EKKI till Seinefederationen brev Om demokratisk centralism kontra federalism
Ett brev till det franska kommunistpartiets Paris-konvent brev
Meddelande från EKKI till det franska kommunistpartiets Paris-konvent brev
Rapport om oktoberrevolutionens femårsjubileum och Kommunistiska internationalens fjärde världskongress tal Tal till Moskvaorganisationens medlemmar.
Tal till Kommunistiska internationalens ära vid en demonstration på Röda Torget tal
Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen tal Tal vid Kominterns fjärde världskongress
Teser om den ekonomiska utvecklingen i Sovjetryssland dokument Sammanfattning av de teser som Trotskij på bolsjevikpartiets uppdrag lade fram inför Kommunistiska internationalens fjärde kongress 1922.
Fjärde världskongressens resolution om den franska frågan dokument
Resolution från den franska kommissionen dokument Från Tredje internationalens fjärde kongress.
Ett stridbart arbetarprogram för det franska kommunistpartiet dokument
Politiska perspektiv artikel
Rapport om den fjärde världskongressen tal

1923

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till frågan om krediter med det fasta kapitalet som säkerhet dokument
Ett brev till kamrat McKay brev Om de svartas kamp för frigörelse.
Ungdomen och småsysslor artikel Ur "Vardagslivets problem".
En nödvändig diskussion med våra syndikalistiska kamrater artikel Polemik mot anarosyndikalistiska tendenser i Frankrike
Förord till ”Den kommunistiska rörelsen i Frankrike” artikel Förord till en samling texter om Frankrike
Den kapitalistiska utvecklingskurvan artikel
Om den nationella frågan artikel Trotskij kommenterar den kritik från "vänster" som riktades mot resolutionen i den nationella frågan som antogs vid ryska kommunistpartiets 12:e kongress 1923.
Än en gång om anarko-syndikalistiska fördomar artikel Polemik mot anarosyndikalistiska tendenser i Frankrike
Kampen för ett kultiverat tal artikel Ingick även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Uppgifter för den kommunistiska utbildningen tal Tal vid Sverdlovuniversitetets 5-årsminne.
Är tiden mogen för parollen ”Europas Förenta Stater”? artikel
Människan lever inte av politik allenast artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Vana och sed artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Alkohol, kyrka och film artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Från den gamla familjen till den nya artikel Ingår i artikelsamlingen "Vardagslivets problem".
Kan en kontrarevolution eller en revolution utföras enligt tidtabell? artikel Skrevs inför upprorsförsöket i Tyskland hösten 1923
Om den tyska revolutionen tal
Vetenskapen under uppbygget av socialismen brev Brev till "Första allryska kongressen för vetenskapsarbetare".

1924

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den nya kursen * bok
Lenin är död artikel Trotskij befann sig i Tiflis (Georgien) när han nåddes av nyheten att Lenin hade avlidit. Då skrev han dessa rader.
Vardagslivets problem bok Artikelsamling från Pravda som gavs ut i Sovjetunionen 1924. Ingick som ett kapitel i band 21 av Trotskijs "Samlade verk", utgivet 1927, det sista verk av Trotskij som publicerades i Sovjetunionen.
Utsikter och uppgifter i Orienten tal Tal vid treårsjubileet för det Kommunistiska Universitetet för Orientens Arbetare
Första maj i väst och i öst tal
Förord till samlingen"Kommunistiska Internationalens fem första år" artikel
Tal på den trettonde partikongressen tal
Ett tal om den brittiska arbetarrörelsens problem tal
Vilket skede går vi igenom? tal
Leninismen och biblioteksarbete tal Tal inför biblioteksarbetarnas första allryska fackföreningskongress.
Leninismen och arbetarklubbarna artikel Artikel ur "Vardagslivets problem".
Arbetarkorrespondentens kulturella roll tal Om lokala arbetarkorrespondenters viktiga roll inom kulturarbetet. Diskuterar bl a "proletär kultur", kamp mot alkoholismen, mm. Som bilaga finns ytterligare ett tal i samma ämne från 1926.
Litteratur och revolution * bok Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet
Mot både progressiv och icke progressiv byråkrati artikel Ingår i artikelsamlingen "Vardagslivets problem".
Oktoberrevolutionens lärdomar * artikel
Våra meningsskiljaktigheter artikel Trotskijs svar på den storm av kritk som mötte "Oktoberrevolutionens lärdomar".
Vardagslivets problem * bok Översättning av hela artikelsamlingen. Delar har tidigare funnits översatta.

1925

Titel Dokumenttyp Kommentar
Brev till centralkommitténs plenarmöte brev Angående diskussionen om "Oktobers lärdomar"
Vart går Storbritannien, del 1 * bok Del 1 av "Om Storbritannien"
Trotskij avlivar borgarnas lögner artikel Pressuttalande om Max Eastman
”Moskvas anda” och Kina artikel
Brev om Eastmans bok brev Brev där Trotskij tvingas ta avstånd från Max Eastmans bok om Lenins testamente. I ett brev från 1928 förklarade Trotskij bakgrunden till detta.
Kamrat Trotskij om behovet av att förbättra industriprodukternas kvalitet artikel
Frågor från tyska gäster artikel Trotskij svarar på frågor under samtal i Huvudkommittén för koncessionsfrågor
Till kapitalism eller socialism? * bok Om den unga sovjetstatens ekonomiska utveckling.
Den dialektiska materialismen och vetenskapen tal Tidigare funnits delvis översatt, nu kompletterad.
Kampen för produktkvaliteten och arbetarkorrespondenterna artikel
Läderindustrins allsovjetiska kongress artikel
För kvalitet – för kultur! artikel
Att bygga socialism innebär frigörelse för kvinnorna och beskydd åt mödrarna artikel
Kamrat L.D. Trotskijs tal på III allsovjetiska konferensen för mödra- och spädbarnsvård 7 december 1925 tal
Blocket med Zinovjev (till dagboken) dokument
Teser dokument Om ekonomiska frågor

1926

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kamrat L.D. Trotskijs tal på tidningen Rabotjaja Gazetas rikskonferens för arbetarkorrespondenter tal
Anmärkningar gällande ekonomiska frågor artikel
Till frågan om tendenserna i världsekonomins utveckling artikel
Kultur och socialism artikel Tidigare delvis översatt i "Den permanenta revolutionens epok". Här kompletterad.
Europa och Amerika tal Framsynt tal där Trotskij analyserar USA:s allt större makt i världen.
Radio, vetenskap, teknik och samhälle tal Berömt tal som hölls vid invigningen av "Föreningen för radions vänner" och där Trotskij bl a förutsade atomenergins utnyttjande
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan artikel
Tal på plenarsammanträde med RKP(b)s CK 6-9 april 1926 tal
Lagen om socialistisk ackumulation, planledningen, industrialiseringstempot och principlösheten artikel
Vart går Storbritannien? Del 2 artikel Ur "Om Storbritannien". Artiklar skrivna innan generalstrejken 1926.
Partibyråkrati och partidemokrati dokument Brev till politbyrån.
De Trettons deklaration artikel Från 1926
Första brevet till Radek brev Om Kina
Industrins och folkhushållets utveckling i dess helhet artikel
Frågor och svar för propagandaändamål artikel
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang artikel
Tal inför 15:e partikonferensen tal Det sista tal Trotskij tilläts hålla i partiet. Om ekonomiska frågor, socialism i ett land m m.
Teser om revolution och kontrarevolution dokument
Tal vid EKKI:s 7:e (utvidgade) plenarmöte tal
Teorin om socialismen i ett land artikel

1927

Titel Dokumenttyp Kommentar
Brev till kamrat Solntsev brev
Andra brevet till Radek brev Om Kina
En kort anteckning artikel Om Kina
Kan vi uppnå ekonomiskt oberoende? artikel
En del funderingar beträffande produktkvaliteten och priserna artikel
Brev till Alskij artikel Om Kina
Till politbyrån i SUKP(b):s centralkommitté brev Om Kina
Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen artikel Artikel som stoppades för publicering
Teserna om jordbrukets uppgifter dokument
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser artikel Vänsteroppositionen försökte få till stånd en kursändring i Kina. Denna text ingick i denna kampanj (den publicerades dock ej).
Den säkra vägen artikel Om den kinesiska revolutionen
De Åttiofyras deklaration dokument
Första talet i den kinesiska frågan tal Tal vid möte med Kominterns exekutivkommitté
Andra talet i den kinesiska frågan tal Tal vid möte med Kominterns exekutivkommitté
Det är dags att förstå, dags att ompröva och dags att göra en förändring artikel Om Kina
Hankou och Moskva artikel Om utvecklingen i Kina
Är det inte dags att förstå? artikel Om Kina
Varför har vi inte krävt ett tillbakadragande från Guomindang förrän nu? artikel Om Kina
Två tal vid centrala kontrollkommissionens möte tal
”Defaitism” och Clemenceau brev Utdrag ur det brev där Trotskij ursprungligen formulerade de s k Clemencaeu-teserna som det bråkades en hel del om under hösten 1927.
Krigsfaran, försvarspolitiken och oppositionen tal Tal vid centralkommitténs och den centrala kontrollkommissionens gemensamma möte.
Uttalande från de tretton dokument Kommenterar bl a Trotskijs s k Clemencaeu-teser
Förenade vänsteroppositionens plattform * dokument Trotskij är medförfattare till detta viktiga dokument
Nya möjligheter för den kinesiska revolutionen, nya uppgifter och nya misstag artikel Om Kina
Vart går Storbritannien? Del 3: Efter generalstrejken bok Sista delen av "Om Storbritannien". En analys och kritik av stalinisternas politik gentemot anglo-ryska kommittén.
”Clemenceau-teserna” och partiregimen artikel Trotskij kommenterar kontroversen om ”Clemenceau-frågan”
Rädslan för vår plattform tal Tal inför centralkommittén
Tal vid Joffes grav tal
De etthundratjugoens deklaration dokument Uttalande till SUKP:s femtonde kongress
Ett nytt skede artikel Trotskijs analys av situationen efter Zinovjevs och Kamenevs avhopp från oppositionen i samband med den femtonde partikongressen.

1928

Titel Dokumenttyp Kommentar
Appell från de deporterade dokument
Två brev till oppositionsmedlemmar brev Brev till oppositionsmedlemmar efter uteslutningarna och kapitulationerna.
Tre brev till Preobrazjenskij brev Om utvecklingen av den kinesiska revolutionen.
Tredje internationalen efter Lenin * bok Trotskijs kritik mot staliniseringen av Komintern och dess politik.
Brev om Eastman brev 1925 tvingades Trotskij ta avstånd från Eastmans bok om Lenins testamente. I ett brev från 1928 förklarar han varför. Även uttalandet från 1925 finns med i artikeln och en artikel ur "Folkets Dagblad"
Max Eastman, oktoberrevolutionens vän brev Brevet där Trotskij tar tillbaka sitt tillbakavisande av Eastmans bok om Lenins testamente.
Den kinesiska frågan efter sjätte kongressen artikel Om utvecklingen i Kina
Demokratiska paroller i Kina brev Kommentarer till "Den kinesiska frågan efter den sjätte kongressen"
Faran för bonapartism och oppositionens uppgifter brev Cirkulärbrev till oppositionen.

1929

Titel Dokumenttyp Kommentar
Vad hände och hur? artikel Om vänsteroppositionen i Sovjet och sin utvisning till Turkiet
Vart går sovjetrepubliken? artikel Om byråkratiseringen och risken för återupprättande av kapitalismen.
Stalins seger bok Diskuterar hur det gick till när Stalin segrade i fraktionskampen i det sovjetiska kommunistpartiet.
Churchill som biograf och historiker artikel
Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen brev
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter artikel
Så skapas revolutionärer brev
Den sino-sovjetiska konflikten och oppositionen artikel Om Kina
Kommunism och syndikalism artikel
Syndikalismens principiella misstag artikel
Vad händer i Kina? artikel
Den permanenta revolutionen * bok
Ett svar till kinesiska oppositionella brev

1930

Titel Dokumenttyp Kommentar
Mitt liv – försök till en självbiografi bok Detta är den förkortade svenska upplagan publicerad 1937
Mitt liv – försök till en självbiografi * bok Detta är en nyöversättning av den kompletta självbiografin
Kominterns "tredje period" av misstag artikel Artikel som analyserar det franska kommunistpartiets ultravänsteristiska misstag i slutet av 1920- och början av 1930-talet.
Parollen om en nationalförsamling i Kina artikel Om Kina
De spanska kommunisternas uppgifter artikel Detta är Trotskijs första artikel om det revolutionära uppsving som Spanien vid denna tidpunkt stod vid trötskeln till
Vad är centrism? artikel
Stalin som teoretiker artikel
Stalin och den kinesiska revolutionen artikel Trotskij gör ett bokslut över den förda politiken i Kina
Två brev till Kina brev
Det behövs en historik över den Andra kinesiska revolutionen artikel
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina dokument
Vändningen i Kommunistiska internationalen och situationen i Tyskland * artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Ryska revolutionens historia del 1 * bok
Ryska revolutionens historia del 2 * bok Del 2 av Trotskijs klassiska verk
Ryska revolutionens historia del 3 * bok Del 3 av Trotskijs klassiska verk
En reträtt i full oordning artikel Artikel om Kina från november 1930
Socialism i ett land? artikel Utdrag ur Ryska revolutionens historia, inledning av Martin Fahlgren
Brev till Max Shachtman brev Brev om den sovjetiska oppositionen och kinafrågan på 1920-talet
Monatte korsar Rubicon artikel Om den fackliga politiken

1931

Titel Dokumenttyp Kommentar
Misstagen som Kommunistiska förbundets högerfalang gör i fackföreningsfrågan artikel
Till den kinesiska vänsteroppositionen brev
Revolutionen i Spanien och kommunisternas uppgifter broschyr
Den strypta revolutionen artikel
Frågan om den fackliga rörelsens enhet artikel
Problemen under Sovjetunionens utveckling dokument Förslag till teser för Vänsteroppositionen om den ryska frågan.
Thälmann och ”Folkrevolutionen” artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
För kommunistisk enhet i Spanien brev
Att säga som det är brev Brev till redaktionen för tidskriften Comunismo
De spanska kommunisternas tio budord artikel Om Spanien
Den spanska revolutionen och de faror som hotar den artikel
Den spanska revolutionen i fara! * broschyr Broschyr som gavs ut i USA i juni 1931
Den italienska oppositionen och spanska revolutionen artikel
Katalanska federationens plattform artikel Om Spanien
Om den strypta revolutionen och dess strypare. Ett svar till André Malraux artikel
Revolutionens karaktär artikel
”Ned med Zamora-Maura!” brev Om Spanien
Maurín och anarkosyndikalisterna brev
Valresultaten och den taktik de antyder artikel Om Spanien
Den nationella frågan i Katalonien artikel
Den spanska kommunismen och Katalanska federationen artikel
Några tankar om perioden och Vänsteroppositionens uppgifter brev
En vändning av stalinisterna? brev Om Spanien
Strejkernas roll i en revolution artikel Om den omfattande strejkrörelsen och det revolutionära uppsvinget i Spanien 1931
Arbetarkontroll över produktionen artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Mer om sovjeter och ”balkaniserings”-argumentet artikel
En smal eller bred fraktion? brev Brev till A. Nin
Hälsningar till El Soviet artikel El Soviet var en nystartad veckotidning i Spanien.
Vad är fascism? brev Utdrag ur brev till engelsk kamrat
Vad är en revolutionär situation? artikel
Tyskland - nyckeln till den internationella situationen * artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"

1932

Titel Dokumenttyp Kommentar
Vad härnäst? Det tyska proletariatets ödesfrågor * broschyr
Svar till frågor från New York Times artikel Trotskij besvarar frågor om Sovjet och 30-talskrisen
Öppet brev till CEK brev Brev som användes som "bevis" under Moskvarättegången -36.
Meddelande till den spanska vänsteroppositionens konferens brev
Den spanska sektionens internationella förbindelser brev
Jag ser krig med Tyskland artikel Publicerades 16 juli i amerikanska tidningen The Militant
Till den spanska ungdomen artikel
Bort med tassarna från Rosa Luxemburg artikel
Den enda vägen * artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
De spanska ”Kornilovarna” och stalinisterna artikel
Bondekriget i Kina och proletariatet artikel
En strategi för handling, inte spekulationer brev Brev till "vänner i Peking"
Förord till 1932 års polska upplaga av Lenins ”’Vänsterismen’ — kommunismens barnsjukdom” artikel
Den sovjetiska ekonomin i fara broschyr Om den sovjetiska ekonomin efter den forcerade industrialiseringen och tvångskollektiviseringarna.
Intervjuer med Trotskij i Köpenhamn artikel Intervjuer publicerade i dansk press 24/11 1932
Till försvar för oktober * tal "Köpenhamnstalet"
Radiotal om ryska revolutionens 15 års-jubileum tal Radiosändning till USA 27/11 1932
Lenins hemlighållna tal artikel Artikel om ett Lenintal från -21 som inte publicerats i Collected Works.
Om läget inom Vänsteroppositionen artikel I denna artikel och ett brev från 1931 (bifogat) diskuterar Trotskij bl a om revolutioner kan ske utan revolutionära partier.
Den Internationella Vänsteroppositionen – uppgifter och metoder artikel
Den spanska vänsteroppositionens problem artikel
Om Lenins testamente artikel

1933

Titel Dokumenttyp Kommentar
Fackföreningarna i Storbritannien artikel
Faran för termidor artikel Varför tvångskollektiviseringar och forcerad industrialisering ökade risken för termidor.
Meningsskiljaktigheterna med Nin är inte från igår artikel Introduktion till samling med Trotskijs brevväxling med A Nin
Varningssignal! artikel Om faran för sovjetekonomin efter tvångskollektiviseringar och forcerad industrialisering.
Det tyska proletariatets tragedi: de tyska arbetarna kommer att resa sig igen – stalinismen aldrig! artikel Ingår i "Kampen mot nazismen i Tyskland".
Enhetsfront för försvar artikel
Vad är historisk objektivitet? artikel
Brev till alla medlemmar i den spanska vänsteroppositionen brev Om meningsskijaktigheterna med ledningen för spanska vänsteroppositionen
Japan på väg mot en katastrof artikel
Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt * artikel
Det är omöjligt att stanna i samma ”International” som Stalin, Manuilskij, Lozovskij & company. artikel Ur "Kampen mot nazismen iTyskland"
För nya kommunistpartier och en ny international dokument Sammanfattning av kommentarer gjorda under en diskussion
Kamrat Nins otillbörliga uppträdande brev Om Spanien
Sovjetunionens klasskaraktär artikel
En liten grupps hävstång brev Trotskij om de brittiska trotskisternas taktik gentemot partiet ILP
Vad är nationalsocialismen? artikel
”Människans lott” är ett verkligt konstverk brev Om Malraux' bok "Människans lott" som handlar om revolutionen i Kina 1927

1934

Titel Dokumenttyp Kommentar
Ultravänstertaktik mot fascisterna artikel
Det är Frankrikes tur! För Fjärde Internationalen dokument Publicerades ursprungligen i franska tidningen La Verité 9 mars 1934
Vad är Sovjets Röda armé? artikel Artikel som publicerades som följetong i svenska "Folkets Dagblad"
Än en gång om centrismen artikel
Kriget och Fjärde Internationalen dokument
Ett handlingsprogram för Frankrike * dokument Ett program som antogs av den trotskistiska organisationen i Frankrike.
Bonapartism och fascism artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Om Amerika skulle bli kommunistiskt artikel
Vart går Frankrike? artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Byråkratin och mordet på Kirov artikel Analyserar mordet på Kirov som blev upptakt till Moskvarättegångarna.

1935

Titel Dokumenttyp Kommentar
Arbetarstaten, termidor och bonapartism artikel Om Sovjetunionens natur
Återigen till frågan om bonapartismen artikel
Än en gång, vart går Frankrike? artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Om de sydafrikanska teserna till den sydafrikanska sektionen artikel Diskuterar programförslag och den permenenta revolutionens teori
Diskussioner med Harold R. Isaacs dokument Anteckningar förda av Isaacs
Det byråkratiska självbevarandets terror artikel Svar till ett brev från en sovjetisk bolsjevik-leninist som flytt från Sovjetunionen
Ryssland och världsproletariatet artikel
ILP och Fjärde internationalen artikel Om den brittiska "centristiska" organisationen ILP:s politik, bl a om när uppmaning till generalstrejk kan vara aktuellt.
POUM och Fjärde internationalen artikel Brev till nederländska RSAP från 18 oktober 1935
Centrism, sekterism och den Fjärde Internationalen artikel
Hur besegrade Stalin oppositionen? artikel
Fraktioner och Fjärde internationalen artikel Om fraktionsfrihet i en revolutionär organisation.
Aktionskommittéer – inte Folkfront. artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Vad är en masstidning? artikel
Lärdomar av inträdet i SFIO (utdrag ur ett brev) brev

1936

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den unge Lenin bok
POUM:s förräderi artikel
Frankrike vid vändpunkten. artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Fjärde Internationalens uppgifter i Spanien brev Från april 1936
Sovjetunionens nya konstitution artikel Om Stalins nya konstitution, "den mest demokratiska i världen" enligt honom själv.
Är ett närmande till Nin möjligt? brev Utdrag ur 2 brev till Victor Serge
Det avgörande skedet. artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Den franska revolutionen har börjat. artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Det nya revolutionära uppsvinget och Fjärde internationalens uppgifter artikel Om det revolutionära uppsvinget, främst i Västeuropa (Spanien, Frankrike, Belgien)
Folkets Dagblad intervjuar Trotskij artikel Intervju speciellt för svenska Folkets Dagblad
Fjärde internationalen och Sovjetunionen dokument Om Sovjets klasskaraktär och varför marxister ska försvara landet i det kommande kriget.
Om Frankrike (1934-36) * bok Boken "Whither France" och ytterligare 3 artiklar om samma tidsperiod.
Ett revolutionärt mellanspel i Frankrike. artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
POUM och folkfronten brev
Brev till det Internationella sekretariatet artikel Om Spanien
De första lärdomarna av Spanien artikel Artikeln publicerades först i franska "La Lutte Ouvriere" och sedan, 22 augusti, i POUM:s dagstidning "La Batalla"
Folkfrontens reaktionära feghet brev Om Spanien
Den förrådda revolutionen * bok
Brev till Jean Rous brev
Individuell terror och massterror artikel
"Revolutionär, inte terrorist" artikel Intervju om Moskvarättegången 1936, först publicerad i norska Dagbladet.
Intervju i News Chronicle artikel Om 1:a Moskvarättegången, världsläget och inbördeskriget i Spanien. Publicerades 27/8 i den brittiska dagstidningen
Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk press artikel Samling artiklar ur främst svenska tidningar
Bakom lyckta dörrar tal Vittnesmål inför rättegång i Norge.
Skamligt! artikel Om den första Moskvarättegången.
I det ”socialistiska” Norge artikel Ingick i boken "Les Crimes de Staline" (Stalins brott), publicerad 1937
På Atlanten artikel Skriven under överresan till Mexiko i slutet av 1936

1937

Titel Dokumenttyp Kommentar
Jag vågar mitt liv tal Tal om Moskvarättegångarna
Intervju med Havas dokument Handlar om den spanska revolutionen.
Stalins förfalskarskola * bok Större delen av detta arbete skrevs 1927-1930
Om en intervju med André Malraux artikel En skarp kritik av en intervju med franske författaren André Malraux i en mexikansk tidning i början av mars 1937
Några konkreta frågor till herr Malraux artikel Trotskij kritiserar Malraux' försvar av Moskvarättegångarna.
Den föreslagna Barcelonakonferensen brev Om planerad konferens
Till redaktionen för ”La Lutte ouvrière” artikel Om Spanien
Fallet Leo Trotskij * bok Stenografiskt protokoll från den s k Deweykommissionens förhör med Trotskij angående anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna
Terrorismen och den stalinistiska regimen i Sovjetunionen artikel
Slutanförande inför Dewey-kommissionen tal Trotskijs lysande försvarstal mot anklagelserna under Moskvarättegångarna.
Är seger möjlig i Spanien? artikel
Upproret i Barcelona artikel Trotskij första kommentarer till majhändelserna i Barcelona 1937
Början till slutet artikel Om den stalinistiska terrorn i Sovjet och andra länder på 30-talet
Stalin om sina egna skenrättegångar artikel Trotskij kommenterar ett Stalin-tal
Wendelin Thomas' frågor brev Angående Kronstadthändelserna 1921.
Stalins brott * bok Samlingsverk om Moskvarättegångarna (från 1937)
Japan och Kina artikel Ett pressmeddelande med anledning av Japans invasion av Kina
Uttalande om mordet på Andreu Nin brev
Inbördeskriget i Spanien artikel Deklaration till mexikansk tidning
De spanska erfarenheterna är ett test av idéer och individer artikel
Stalinism och Bolsjevism artikel
Svar på frågor om läget i Spanien (En kortfattad sammanfattning) artikel September
Om det kinesisk-japanska kriget brev
Ultravänsterister i allmänhet och obotliga ultravänsterister i synnerhet artikel
POUM och uppmaningen att bilda sovjeter artikel Om betydelsen av sovjeter
Om revolutionens kalender brev Om upproret i Barcelona och jämförelsen med julidagarna 1917.
Kommunistiska manifestet 90 år artikel
Det är dags att starta en världsomfattande offensiv mot stalinismen artikel
Varken en arbetarstat eller borgerlig stat? artikel
Bertram Wolfe om Moskvarättegångarna artikel
Om demokratisk centralism och regimen artikel Om inre partidemokrati m m
Lärdomar av Spanien – den sista varningen * artikel

1938

Titel Dokumenttyp Kommentar
Revolution och krig i Kina artikel Förord till H Isaacs bok "Den kinesiska revolutionens tragedi"
Följer sovjetregeringen fortfarande de principer som den antog för tjugo år sedan? artikel Tar upp motsättningen mellan de egendomsformer som upprättades av revolutionen, och byråkratins reaktionära politik.
Ramaskri om Kronstadt artikel
Det femte hjulet artikel Om Spanien
Deras moral och vår * bok Två artiklar till försvar för en proletärt revolutionär moralsyn.
Rättegången mot de 21 artikel Den tredje Moskvarättegången.
Åtta ministrar artikel Om den tredje Moskvarättegången.
Rättegången som ett svar på Dewey-kommissionen artikel Om tredje Moskvarättegången
Bakom Moskvarättegångarna artikel Om den tredje Moskvarättegången
Rättelser av och observationer angående de anklagades vittnesmål artikel Om tredje Moskvarättegången
”En miljon dollar” artikel Om tredje Moskvarättegången
Varför så många centrum? Varför underkastar sig alla Trotskij? artikel Om den tredje Moskvarättegången.
Armén i opposition mot Stalin artikel Om tredje Moskvarättegången
Jagodas roll artikel Om tredje Moskvarättegången
Moskvas diplomatiska planer och rättegångarna artikel Om tredje Moskvarättegången
Stalins artikel om världsrevolutionen artikel Om tredje Moskvarättegången
En nyckel till rättegångarna i Ryssland artikel Om den tredje Moskvarättegången.
Förklaring till Kirchwey brev
Anteckningar i marginalen på Pravdas redogörelser artikel Om den tredje Moskvarättegången
Halvsanningarnas präster artikel Trotskij hudflänger amerikanska liberaler som stödde den stalinistiska regimen på 1930-talet. Deras mest framträdande representant var William Duranty.
Lär er att tänka - Ett vänligt råd till vissa ultravänsterister artikel
Övergångsprogrammet * dokument
Mer om undertryckandet av Kronstadt artikel
Efter Tjeckoslovakiens sammanbrott kommer Stalin att försöka nå en överenskommelse med Hitler artikel
Diskussion med en CIO-organisatör dokument
Vad är meningen med kampen mot "trotskismen"? artikel Artikel om de mexikanska stalinisternas förtal, GPU-agenter och Moskvarättegångarna.
En ny lärdom artikel Artikel om situationen efter Münchenkonferensen 1938.
Grundandet av Fjärde internationalen tal
Förrädare i rollen som anklagare artikel Om Spanien
SOS. Till frågan om situationen i Frankrike artikel
Leo Trotskij slår tillbaka mot N.Y. Daily News förtal artikel Intervju om relationerna mellan Trotskij och Mexikos president.

1939

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den spanska tragedin artikel
För Grynszpan – Mot de fascistiska mördargängen och de stalinistiska skurkarna! artikel Om mordet på en högt uppsatt nazist
Spanien, Stalin och Jezjov artikel
Imperialismens mysterier artikel Handlar bl a om klasskriget i Spanien
Än en gång om orsakerna till nederlaget i Spanien artikel
Vad ligger bakom Stalins försök att nå en överenskommelse med Hitler? artikel
Än en gång om ”marxismens kris” artikel
Centrismen och Fjärde internationalen brev Utdrag ur ett brev till en fransk vänstersocialist.
Vart går PSOP? brev Brevväxling med franska "centristiska" vänstersocialister. Delar tidigare publicerade som "Centrismen och Fjärde internationalen".
Stalins kapitulation artikel
Deras vän Miaja brev Brev till tidningen Socialist Appeal
Kämpa mot strömmen dokument Diskussion om uppbygget av Fjärde internationalen
Karl Marx’ levande tankar bok En förkortad version av första bandet av Kapitalet (Marx), sammanställd av den tyske Marx-specialisten O. Rühle, med ett förord av Trotskij
Frågan om Ukraina artikel
Trotskismen och PSOP artikel Berör bland annat Trotskijs syn på fraktioner och partidemokrati.
Öppet brev till Indiens arbetare brev Tidigare delvis översatt i "Den permanenta revolutionens epok". Här kompletterad.
Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor artikel
Tre uppfattningar om den ryska revolutionen artikel
Stalin – Hitlers kvartermästare artikel Om pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland.
Alliansen mellan Tyskland och Sovjetunionen artikel
Sovjetunionen i krig artikel Ingår i samlingsverket "Till marxismens försvar"
Igen och återigen om SSSR:s natur artikel Ingår i samlingsverket "Till marxismens försvar"
Om Lenins program brev Om "socialism i ett land"
Den materialistiska dialektikens ABC artikel

1940

Titel Dokumenttyp Kommentar
Världssituationen och perspektiven artikel Tidningsintervju
Trotskijs testamente dokument
Brev till Sovjetunionens arbetare brev
Bokslut om de finska händelserna artikel Om Vinterkriget som just avslutats
Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen * dokument Antogs vid Fjärde internationalens kriskonferens i maj 1940
Stalin försöker döda mig artikel Skrevs 2 veckor efter det misslyckade mordförsöket på Trotskij 24 maj.
Reptilers avkomma på The Nation artikel Om den amerikanska tidningens kommentarer till det mordförsök på Trotskij som genomfördes i maj 1940 av mexikanska stalinister med målaren Alfaro Siqueiros i spetsen.
Kina och den ryska revolutionen artikel Om utgivning av Trotskijs Ryska revolutionens historia på kinesiska
Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok artikel
Hur man verkligen ska försvara demokratin artikel
Komintern och GPU artikel En av de sista artiklar Trotskij skrev. Om GPU:s skuld till mordförsöket i maj -40. Tre dagar senare lyckades de...
Klassen, partiet och ledarskapet artikel Ofullbordad artikel som hittades bland Trotskijs papper efter hans död. Handlar om varför spanska revolutionen misslyckades, och partiledarskapens ansvar för detta.
Stalin del 1 * bok Del 1 av Trotskij ofullbordade Stalin-biografi
Bonapartism, fascism, krig artikel Den enligt uppgift sista artikel Trotskij påbörjade, men aldrig hann fullborda.
Stalin del 2 bok Del 2 av Trotskijs ofullbordade Stalin-biografi

Till webbens startsida