Olja

Artiklar, recensioner etc om "Peak Oil" och oljans betydelse i världspolitiken.

Oljehungern drivkraften bakom konflikten i Mellanöstern, av Pol De Vos.

Kriget om oljan i Mellanöstern, om Gulfkriget i Kuwait. Tidigare publicerad i Rood (Bryssel)

Näringslivet i USA och oljan i Irak, om USAs oljeintressen i Mellersta Östern. Tidigare publicerad i Workers World (NewYork).

Bensinstopp - om sinande oljekällor och världsekonomins framtid. Artikel ur tidskriften Röda Rummet om de sinande oljereserverna, "peak oil" , och vilka politiska konsekvenser det får.

Oljedollars: oljebolagens konspiration, ”tredje världens” frigörelse eller ett nytt finanskapit, av Ernest Mandel. Artikel från hösten 1974.

Irak, USA och oljan: "Peak-oil" och tillväxtens problem, av Stig Eriksson. Håller oljan på att ta slut? Artikeln analyserar mycket viktigt problem när det gäller energiförsörjningen.

USA och kriget mot Irak - Om vapenindustrin och oljan. Artikelsamling från 2003.

Fossilkapitalets sista strider, av Mikael Nyberg. Om jakten på fossila bränslen (olja, gas och kol) - en sinande resurs.

Krigen fler när oljan sinar, av Ulf Karlström. Vi närmar oss den punkt där oljebristen blir akut...

Välkommen till Pipelineistan, av Pepe Escobar. Om det storpolitiska spelet kring jakten på olja och naturgas.

Olja och amerikansk geopolitik i Mellanöstern, av Madawi Al-Rasheed. Artikel ur Catalyst om de långvariga relationerna mellan Saudiarabien och USA, som givetvis har med olja att göra.

Underkategorier