Böcker om marxismens grunder

Böcker om marxismens grunder

Kommunismens ABCD, av N Bucharin/E Preobrazjenskij. Denna "nybörjarkurs i marxism" gavs ut i Sovjetunionen 1919, dvs strax efter revolutionen.

Kommunismens ABCD - 1927 års 2:a (avkortade) upplaga (för oavkortade upplagan se ovan) .

Arbetets rätt. Från kapitalism till socialism, av C N Carleson. En svensk "klassiker" (från 1921).

Arbetarens politiska grundkunskaper, av B Ziegler. Skolningsmaterial för kommunistisk ungdom från 1924-25. Faktiskt mycket bra trots "åldern".

Från klassamhälle till kommunism, av E Mandel.

Människans rikedomar, av Leo Huberman.

Socialismens ABC, av Huberman-May. En riktig klassiker. Ger en lättläst framställning av marxismens grunder.

Marxism: Bakgrund - teori - praktik. Om marxismens grunder, inklusive marxistisk ekonomi och den revolutionära rörelsens historia. Boken gavs ut av Vänsterns Ungomsförbund 1967.

Socialismens historia (första bandet). Första bandet av Max Beers klassiska arbete om de socialistiska idéernas historia.

Socialismens historia (andra bandet). Andra bandet av Beers klassiska arbete.

Kapitalismen igår och idag, av Maurice Dobb. En skrift från 1958.

Diskussion om socialismen, av Maurice Dobb. En skrift som diskuterar kapitalismens för- och nackdelar och argumenterar för att socialismen är överlägsen kapitalismen.

Statsmakten i det kapitalistiska samhället, av Ralph Milliband. En bok om statens natur och roll i moderna kapitalistiska samhällen.

Politisk makt och sociala klasser, av Nicos Poulantzas. Bok från 1968 (svensk upplaga 1970).

Arbetarklassens världsåskådning, av Tuure Lehén. Lehén anses som den finska (prosovjetiska) kommunismens främste teoretiker. Denna bok användes allmänt i partiets studiecirklar under 1960- och 1970-talen. En kortfattad biografi över förf. ingår.

Historia och klassmedvetande, av Georg Lukacs. En "klassisk" essäsamling. Här med förord av Gunnar Gunnarson.

Arbete och monopolkapital, av Harry Braverman. Första (amerikanska) upplagan av denna viktiga bok kom ut 1974. Den svenska översättningen 1977.

Marx' vision av kommunismen – en rekonstruktion av Bertell Ollman. En noggrann genomgång av vad Marx hade att säga om socialismen och kommunismen och vägen dit.

Marxismen, av Henri Lefebvre. Den franske marxistiske filosofen och sociologen försöker kortfattat sammanfatta den marxistiska lärobyggnadens grunder.

Den moderna kapitalismens klasstruktur, av Nicos Poulantzas. Boken från 1974 (sv. upplaga 1977).

Klasserna och demokratin, av Harald Rubinstein. Bok från 1955, utgiven av Arbetarkultur (svenska kommunistpartiets förlag).

Hade Marx fel? En studie i poststalinistisk marxism, av Lars Bergquist. Diskuterar marxismens relevans efter Sovjetunionens och östblockets sammanbrott.

Karl Marx' revolutionsteori Band I, av Hal Draper. Med underrubriken "Stat och byråkrati". I detta första band av Drapers serie analyseras utvecklingen av Marx' och Engels' syn på staten och den statliga byråkratin, och deras begrepp "bonapartism" samt "orientalisk despotism".

Karl Marx’ revolutionsteori Band II, av Hal Draper. Med underrubriken "Samhällsklassernas politik". I detta band av Drapers monumentala serie om Marx' politiska teori presenteras hans analys av proletariatet, synen på fackföreningar, politiken gentemot bönder, intellektuellas roll, den permanenta revolutionen med mera.

Karl Marx’ revolutionsteori Band III, av Hal Draper. Med underrubriken "Proletariatets diktatur". I detta band går Draper igenom diktaturbegreppet, och hur Marx/Engels' kom att använda det på samhället efter en revolution. Gör upp med många fördomar om detta laddade begrepp.

Karl Marx’ revolutionsteori Band IV, av Hal Draper. Med underrubriken "Kritik av andra socialismer". Går bl a igenom den "utopiska socialismen" och anarkismen.

Karl Marx’ revolutionsteori Band V, av Hal Draper och E Haberkern. Med underrubriken "Krig och revolution". Analyserar hur Marx' och Engels' teori om socialisters hållning till krig utvecklades.