Artiklar om Mandel

Artiklar som handlar om E Mandel, hans teorier och arbete.

Har marxismen någon framtid?, av Scott Meikle. Om begreppet "degenererad arbetarstat" och en kritik av Fjärde interntionalens och framförallt E Mandels syn på det.

Moral & etik i det politiska engagemanget hos Ernest Mandel, av Kristof De Rynck.

Ernest Mandel - en biografisk skiss, av Per-Erik Wentus.

Ernest Mandel - Böcker och skrifter på svenska, en bibliografi av Per-Erik Wentus.

Om Mandels påstådda "teori om arbetarklassens passivitet". Debatt mellan Ernest Mandel och V L Allen.

Marxister inför Förintelsen, av Norman Geras. Kritisk granskning av Mandels analys av Shoah, den "Slutgiltiga lösningen" av judefrågan, nazisternas folkmord på judar under Andra världskriget.

Mandels syn på övergången till socialismen, av Catherine Samary. En kritisk diskussion om Mandels syn på "de reellt existerande socialistiska staterna", och begreppet "byråkratiserad arbetarstat".

Arvet efter Ernest Mandel. En antologi från 1999 med artiklar kring Mandels arbete, bl a "Senkapitalismen", hans teori om långa vågor i kapitalismens utveckling och hans analys av arbetarbyråkratin (både inom den reformistiska och stalinistiska delen av arbetarrörelsen). Innehåller även två artiklar av Mandel själv.

Mandel 25 år efteråt. Artiklar till 25-årsminnet av Mandels död 2020. Behandlar hans ekonomiska arbeten, politisk strategi och hans syn på frågan om ekologi och ekonomi.

Boken ”Senkapitalismen”, av Bob Rowthorn. Recension av "Senkapitalismen" ur New Left Review, 1976.

Mandels Senkapitalismen, av Chris Harman. Kritisk recension av E. Mandels arbete "Senkapitalismen".

Ernest Mandel 1923-1995 - rebellen mellan dröm och dåd. Recension av en politisk biografi (eng. titel "Ernest Mandel - A Rebel's Dream Deferred") över den kände marxistiske ekonomen och militanten Ernest Mandel.