Artiklar om Mandel

Artiklar som handlar om E Mandel, hans teorier och arbete.

Har marxismen någon framtid?, av Scott Meikle. Om begreppet "degenererad arbetarstat" och en kritik av Fjärde interntionalens och framförallt E Mandels syn på det.

Moral & etik i det politiska engagemanget hos Ernest Mandel, av Kristof De Rynck.

Ernest Mandel - en biografisk skiss, av Per-Erik Wentus.

Ernest Mandel - Böcker och skrifter på svenska, en bibliografi av Per-Erik Wentus.

Ernest Mandels revolutionära humanism, av Michael Löwy.

Ernest Mandels teori om byråkratin, av Charles Post.

Mandels tolkning av den nutida kapitalismen, av Jesús Albarracín och Pedro Montes. Artikel som går igenom Mandels nyskapande analys av kapitalismen efter Andra världskriget, "Senkapitalismen."

Efter den gyllene tidsåldern, om "senkapitalismen", av Michel Husson. Artikel som analyserar Mandels analys av senkapitalismen.

Ernest Mandel och historiens pulsslag, av Fransisco Louçã. Om Mandels arbete kring teorin om "långa vågor" i kapitalismens utveckling.

Boken ”Senkapitalismen”, av Bob Rowthorn. Recension av "Senkapitalismen" ur New Left Review, 1976.

Mandels Senkapitalismen, av Chris Harman. Kritisk recension av E. Mandels arbete "Senkapitalismen".

Ernest Mandel 1923-1995 - rebellen mellan dröm och dåd. Recension av en politisk biografi (eng. titel "Ernest Mandel - A Rebel's Dream Deferred") över den kände marxistiske ekonomen och militanten Ernest Mandel.

Om Mandels påstådda "teori om arbetarklassens passivitet". Debatt mellan Ernest Mandel och V L Allen.

Marxister inför Förintelsen, av Norman Geras. Kritisk granskning av Mandels analys av Shoah, den "Slutgiltiga lösningen" av judefrågan, nazisternas folkmord på judar under Andra världskriget.

Mandels syn på övergången till socialismen, av Catherine Samary. En kritisk diskussion om Mandels syn på "de reellt existerande socialistiska staterna", och begreppet "byråkratiserad arbetarstat".

Arvet efter Ernest Mandel. En antologi med artiklar kring Mandels arbete, några av artiklarna ovan ingår.