Debatt om fascism

Texter som debatterar fascismbegreppet

Borgerliga fascismteorier, av Martin Fahlgren. I svensk debatt om högerextremismen hänvisas ofta till den akademiska fascismforskningen. Här utsätts denna för en kritisk granskning. Även den svenska debatten synas.

Vad är fascism? av David Brolin. Tar även upp den akademiska fascistforskningen och dess aktualitet för den svenska debatten om bl a Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna och fascismen, av Per-Olof Mattson. Aktualiserad (uppdaterad) artikel från 2011.

“Ser världen i svart-vitt”, av K O Knausgård. Henri Arnstad har i sin bok om fascismen och i artiklar gjort uttalanden om våra grannländer som retat många. Här går Knausgård (känd för en romansvit som bl a handlar om fascismen) till motattack.

Vad är fascism?, av Torbjörn Tännsjö. Tännsjö, som är professor i praktisk filosofi, framför kritiska synpunkter på Henrik Arnstads nyligen publicerade bok om fascismen.

Vad är egentligen fascism? Med anledning av en aktuell debatt, av David Brolin och Martin Fahlgren. Artikel som ifrågasätter den fascismsyn som svenske journalisten Henrik Arnstad står för. Tidigare publicerad i norska Klassekampen och svenska Internationalen.

Den förunderliga fascismdiskussionen, av Pål Steigan. Känd norsk vänsterprofil om den svenska fascismdebatten, med speciell anknytning till den norska nationalismen.

Fascismen, teori och praktik, av Dave Renton. Utdrag ur Rentons bok "Fascism - Theory and Practice", som diskuterar begreppet fascism ur marxistisk synvinkel och kritiserar de borgerliga teorierna.

Fascism, Sverigedemokraterna och Henrik Arnstad, av Martin Fahlgren. En utförlig kritisk granskning av Arnstads omskrivna bok "Älskade fascism".

Berntson vs Svensson: Debatt om korporatismen och fascismen. Jörn Svenssons bok Korporatismen och den borgerliga klassdiktaturen ledde till en hel del debatt. Denna är från Häften för Kritiska Studier.

Kennerström vs Svensson: Debatt om fascism och korporatism. En kritisk recension ledde till denna debatt.