Böcker om fascism/nazism

Böcker om fascism/nazism

Kampen mot nazismen i Tyskland, av L Trotskij. Majoriteten av de texter som Trotskij skrivit i frågan om fascism/nazism.

Vad är fascismen och hur ska man bekämpa den? Skrift från 1944 med utdrag ur Trotskij-artiklar om fascismen.

Vilka banar vägen för fascismen? Vad är resultatet av tre års silléneri`? Broschyr utgiven 1932 av Sveriges Kommunistiska Parti (Kilbom), som 1934 bytte namn till Socialistiska Partiet.

Fascismen som massrörelse, av Arthur Rosenthal (= Rosenberg). Klassisk analys från 1934.

Förnuftets banemän – från Nietzsche till Hitler, av Georg Lukacs. Tänkare som Nietzsche, Simmel, Heidegger, Jaspers, Weber m fl bidrog enligt författaren till att bereda vägen för den tyska irrationalismens högsta stadium, Hitler och den tyska nazismen.

Fascism och klassherravälde, av Gunnar Gunnarson Enligt författaren själv är boken ett "bidrag till karakteristiken av repressiv härskarteknik". 

De fascistiska rörelserna, av Ernst Nolte. Bok från 1966 (sv upplaga 1968). 

Kommunistiska internationalen om fascismen. Komintern-dokument 1922-1935.

Fascismens uppkomst, av Robert Paris. Om fascismen i Italien.

Bruna nätet över norden. Broschyr om nazismens verksamhet i Norden, utgiven på det svenska kommunistpartiets förlag (Arbetarkultur). Här i orginalformat.

Spelet om Svart och Rött, av Alf Ahlberg. En mindre känd, men mycket intressant bok om arbetarrörelsen och fascismen i Italien efter 1:a världskriget.

Fascismen i Europa, av Lauri Karvonen. I denna bok (från 1990) försöker författaren ge en översiktlig bild av fascismen. Han behandlar fascismen främst som en politisk rörelse.

Fascism och storfinans, av Daniel Guérin. En klassisk, mycket läsvärd, analys av fascismen, nu i svensk översättning.

Auschwitz, Marx och nittonhundratalet, av Enzo Traverso. Om förintelsen.

Den fascistiska traditionen, av John Weiss. Bok (från 1972) som behandlar fascismen mer allmänt, dvs inte bara i Tyskland och Italien.

Korporatismen och den borgerliga klassdiktaturen, av Jörn Svensson. Bok från 1970 där Svensson diskuterar samhällsutvecklingen främst efter 2:a världskriget. Han anser det finns starka fascistiska tendenser i de västkapitalistiska samhällena.

Fascism och ideologi. Specialnummer av Häften för Kritiska Studier (nr 4 1990).

Fascism, Sverigedemokraterna och Henrik Arnstad, av Martin Fahlgren. En utförlig kritisk granskning av Arnstads omskrivna bok "Älskade fascism".