Antisemitism

Texter om marxisters syn på antisemitismen

Marx om judefrågan.

Marx och stereotypen om ekonomiska judar, av Hal Draper. Gör upp med myten om att Marx skulle uttrycka "antisemitism" i sin artikel "Om judefrågan". 

Marxismen och judefrågan, av Abraham Leon. En verklig klassiker.

Om den judiska frågan, artikelsamling av L Trotskij.

”Judisk bolsjevism” och antisemitisk stalinism. – Sovjetunionen och den judiska frågan 1917, av John Andersson. En grundlig genomgång av detta viktiga och så ofta diskuterade problem. Tyngdpunkten ligger på tiden från revolutionen till Stalins död, men tar även kortfattat upp den tidigare historien.

Om Henrik Bachners Återkomsten och Om den antimarxska vetenskapens elände, av Werner Schmidt. Idéhistorikern H Bachner är huvudskribent om antisemitism på ”Forum för levande historia”. Han hävdar bl a att juden Marx var antisemit, ett minst sagt diskutabelt påstående. Här synas hans argument.

Den ryska revolutionen och judefrågan, av I Deutscher.

"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?", av I Deutscher. Två artiklar om den "judiska frågan" sett ur marxistisk synvinkel.

Den judiska frågan efter andra världskriget, av Ernest Mandel. Efterskrift till första franska upplagan av Abraham "Marxismen och judefrågan" (som kom ut 1947).

Marxister inför Förintelsen, av Norman Geras. Kritisk granskning av Ernest Mandels analys av Shoah, den "Slutgiltiga lösningen" av judefrågan, nazisternas folkmord på judar under Andra världskriget.

Den judiska tragedin och historikern, av Isaac Deutscher. Om Förintelsen.

Antisemitism enligt staten, av Kristoffer Ejnermark. En analys av Forum för Levande Historias definition och förklaring av antisemitism. (Detta är en C-uppsats).

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Auschwitz, Marx och nittonhundratalet, av Enzo Traverso. Om förintelsen.

Den nya antisemitismen: verklighet och fantasifoster, av Enzo Traverso. Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005).

Antisemitismen och vänstern. Inte alltid som eld och vatten, av Håkan Blomkvist. Artikel ur Tidsignal nr 2 (2005).

Myten om den judebolsjevikiska världskonspirationen, av Håkan Blomkvist. Artikel ur Tidssignal nr 2 (2005).

Antisionism eller antisemitism, av Michael Warschawski. Artikel ur Tidssignal nr 2 (2005).

Antisemitismen och den tyska arbetarrörelsen – en översikt, av Mario Kessler. Artikel ur Tidssignal nr 2 (2005).