Artiklar om Rosa Luxemburg

Här publicerar vi artiklar om Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg - en örn, artikel av Anders Hagström.

Lenin och Rosa Luxemburg, av Max Shachtman.

Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin, av Ernest Mandel.

Bort med tassarna från Rosa Luxemburg, av L Trotskij.

Bertold Brecht och Jacob Walcher samtalar om Rosa Luxemburg. Walcher var med i partiledningen samtidigt med Rosa och hade därför unika inblickar i det som skedde i partiledningen vid den tiden.

Vår kamrat Rosa Luxemburgs liv och kamp, av Karl Radek. I mitten av januari 1919 mördades Rosa Luxemburg, Karl Leibknecht m fl "spartakister" i Tyskland. Bara ett par dagar senare skrev Radek denna dödsruna.

Rosa Luxemburg och Leo Tyszko (Jogiches) inför den tsaristiska rättvisan, av V Bystrjanskij. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 3 1921.

Lenin, Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet. Kring 1905 kritiserade Rosa Luxemburg Lenins syn på partiet. I denna artikel studerar den amerikanske marxisten/historikern Paul Le Blanc närmare kritiken och dess relevans.

Om organisationsfrågan hos Lenin och Luxemburg, av Daniel Bensaid. Artikelsamling från 1970.

Kommentar till Rosa Luxembugs kritik av ryska revolutionen., av George Lukacs.

Rosa Luxemburg och den nationella frågan, av Michael Löwy.

Återblick över Rosa Luxemburg. Den tyskfödde rådskommunisten Paul Mattick synar Luxemburgs ekonomiska arbeten och uppfattningar om den tyska socialdemokratin och ryska revolutionen.

Rådlösa Rosa - KPD:s ledning och upproret i Berlin i januari 1919: Myt och verklighet, av Ottokar Luban. Under detta misslyckade upprorsförsök rådde stor förvirring och obeslutsamhet både inom det nybildade tyska kommunistpartiet och de övriga radikala delarna av den tyska arbetarrörelsen.

Luxemburg och Lenin i varandras ögon, av Paul le Blanc.

Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet, av Eric Blanc. Var det i praktiken verkligen så stor skillnad mellan Luxemburgs och Lenins partisyn? Artikel från den australiensiska webbplatsen Links.

På jakt efter socialismens historiska nödvändighet, av Hans Ödman. En kritik av Rosa Luxemburgs teori om kapitalackumulationen.

Rosa Luxemburg och revolutionens aktualitet, av Paul Le Blanc. Handlar främst om Rosa Luxemburgs syn och förhållningssätt till socialdemokratin.

Rosa Luxemburg och ”Socialdemokratins kris”.av Bo Gustafsson. Förord till 1971 års svenska utgåva av Rosa Luxemburgs skrift från 1915.

Recension av Elzbieta Ettingers "Rosa Luxemburg" – En skev biografi, av Anders Hagström.

Recension av Rosa Luxemburgs Demokratiekonzept, av Ralf Hoffrogge.

Om Nina Björks Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg. Recensioner av Nina Björks bok Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek.