Svensk historia

Texter om svensk historia

Landskapslagarna, av Per Nyström. Landskapslagarna, som infördes på 1300-talet, var viktiga i det feodala Sverige (och övriga Norden).

Engelbrekts revolution, av Per Nyström. Den vänstersocialdemokratiske marxistiske historikern klargör Engelbrekts verkliga roll och visar att den bild av honom som lanserades på 1930-talet var felaktig.

Gustav Adolf, av Per Nyström. Om Gustav II Adolf - artikeln skriven 1932, i anslutning till 300-årsminnet av slaget vi Lützen, då den svenska konungen stupade.

Gustav II Adolf, av Franz Mehring.

Den röda tråden, av Håkan Blomqvist. Den svenska arbetarrörelsens historia.

Vi bygger landet, av Yvonne Hirdman. Den svenska arbetarrörelsens historia. Bokversionen är ett rikt illustrerat praktverk. I denna version finns hela grundtexten med, men bara en liten del av bokens illustrationer m m.

Historieskrivningens dilemma, av Per Nyström. Den svenska marxistiske historikern utsätter den borgerliga svenska historieskrivningen för en grundlig principiell kritik.

Sveriges historia, av Per Nysttröm. Denna artikel, som skrevs för norska Arbejdernes Leksikon, tecknar huvuddragen av Sveriges historia utifrån en historiematerialistisk ståndpunkt.