Svensk historia

Texter om svensk historia

Engelbrekts revolution, av Per Nyström. Den vänstersocialdemokratiske marxistiske historikern klargör Engelbrekts verkliga roll och visar att den bild av honom som lanserades på 1930-talet var felaktig.

Gustav II Adolf, av Franz Mehring.

Den röda tråden, av Håkan Blomqvist. Den svenska arbetarrörelsens historia.

Vi bygger landet, av Yvonne Hirdman. Den svenska arbetarrörelsens historia. Bokversionen är ett rikt illustrerat praktverk. I denna version finns hela grundtexten med, men bara en liten del av bokens illustrationer m m.