Frankfurtskolan

Artiklar om Frankfurtskolan

När Adorno ringde på polis – om det tvetydiga arvet efter Frankfurtskolan, av David Brolin. Intresset för den tyske filosofen Theodor Adorno, som brukar räknas till den s k Frankfurtskolan, har ökat under de senaste åren.

Frankfurtskolan, av Göran Therborn. En studie av den s k Frankfurtskolan som sedan 1930-talet är en viktig akademisk marxistisk riktning. Kända företrädare: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin och Habermas.