Sovjet under 2:a världskriget

Sovjetunionen under Andra världskriget

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Dokument: Avtalstext till den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten (Molotov-Ribbentrop-pakten). Denna pakt som slöts i augusti 1939 banade väg för det tyska angreppet av Polen och därmed andra världskrigets utbrott

Komintern om Andra världskriget (1939-1941). Dokument och tal från Kommunistiska internationalen under ”Molotov-Ribbentrop-paktens” tid.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Winston Churchill om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess förspel. Utdrag ur Churchills stora arbete "Andra världskriget. Minnen".

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Samarbetet Stalin-Hitler. Om Molotov-Ribbbentrop-pakten och dess följder, av Jean-Jacques Marie. 23/8 1939 undertecknade Sovjet och Nazityskland en icke-angreppspakt, som blev startskott för 2:a världskriget. Sedan samarbetade Stalin och Hitler i nära 2 år, bl a delade de på Polen.

En grov mörkläggning, av Jean-Jacques Marie. Artikel som kommenterar en vilseledande bok om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess bakgrundshistoria.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Katynmassakern, av A Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Andra världskriget och vurmandet för Stalin, av Jens-Hugo Nyberg.

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare.

Sovjetunionen, Tyskland och Andra världskrigets inledning. Utdrag ur historikern WL Shirers "Tredje rikets uppgång och fall" om Molotov-Ribbentrop-pakten m m.

Barbarossa: Rysslands tur, av William L Shirer. Ett kapitel ur Shirers klassiker "Det Tredje rikets uppgång och fall" om förspelet och inledningen till det Nazi-tyska angreppet på Sovjet 22 juni 1941.

Sovjets Nemesis. Utdrag ur Churchills arbete Andra världskriget, band 5. Kapitlet handlar om nazityska angreppet på Sovjet sommaren 1941 och dess förspel.

Det stora fosterländska kriget. Kapitel 6 ur Chrusjtjov minns, om kriget mellan Nazityskland och Sovjetunionen under Andra världskriget.

Ryssland i krig, av Alexander Werth. Brittisk utrikeskorrespondent rapporterar inifrån Sovjetunionen under hösten 1941.

Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget, av Pierre Broué. Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva.

Stalins största misstag under andra världskriget, av Christer Bergström. I slutet av 1941 hade Röda armén lyckats bryta den tyska offensiven mot Moskva. Inspirerad av detta beordrade Stalin, trots militärernas protester, en allmän offensiv längs hela fronten.

Slaget vid Nordkalotten. Sovjetisk offensiv drev ut tyskarna, av Christer Bergström. I oktober 1944 genomförde Röda armén en offensiv på Nordkalotten och drev ut tyskarna från norra Finland.

Kommunisterna och Andra världskriget 1939-40. Artiklar, tal och dokument publicerade av det svenska kommunistpartiet (främst i dagstidningen Ny Dag).

Underkategorier