Sovjet under 2:a världskriget

Sovjetunionen under Andra världskriget

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Dokument: Avtalstext till den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten (Molotov-Ribbentrop-pakten). Denna pakt som slöts i augusti 1939 banade väg för det tyska angreppet av Polen och därmed andra världskrigets utbrott

Komintern om Andra världskriget (1939-1941). Dokument och tal från Kommunistiska internationalen under ”Molotov-Ribbentrop-paktens” tid.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Winston Churchill om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess förspel. Utdrag ur Churchills stora arbete "Andra världskriget. Minnen".

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Katynmassakern, av A Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Andra världskriget och vurmandet för Stalin, av Jens-Hugo Nyberg.

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare.

Sovjetunionen, Tyskland och Andra världskrigets inledning. Utdrag ur historikern WL Shirers "Tredje rikets uppgång och fall" om Molotov-Ribbentrop-pakten m m.

Barbarossa: Rysslands tur, av William L Shirer. Ett kapitel ur Shirers klassiker "Det Tredje rikets uppgång och fall" om förspelet och inledningen till det Nazi-tyska angreppet på Sovjet 22 juni 1941.

Sovjets Nemesis. Utdrag ur Churchills arbete Andra världskriget, band 5. Kapitlet handlar om nazityska angreppet på Sovjet sommaren 1941 och dess förspel.

Ryssland i krig, av Alexander Werth. Brittisk utrikeskorrespondent rapporterar inifrån Sovjetunionen under hösten 1941.

Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget, av Pierre Broué. Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva.

Underkategorier