Sovjet under 2:a världskriget

Sovjetunionen under Andra världskriget

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Ryssland i krig, av Alexander Werth. Brittisk utrikeskorrespondent rapporterar inifrån Sovjetunionen under hösten 1941.

Barbarossa: Rysslands tur, av William L Shirer. Ett kapitel ur Shirers klassiker "Det Tredje rikets uppgång och fall" om förspelet och inledningen till det Nazi-tyska angreppet på Sovjet 22 juni 1941.

Sovjets Nemesis. Utdrag ur Churchills arbete Andra världskriget, band 5. Kapitlet handlar om nazityska angreppet på Sovjet sommaren 1941 och dess förspel.

Sovjetunionen, Tyskland och Andra världskrigets inledning. Utdrag ur historikern WL Shirers "Tredje rikets uppgång och fall" om Molotov-Ribbentrop-pakten m m.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Winston Churchill om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess förspel. Utdrag ur Churchills stora arbete "Andra världskriget. Minnen".

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare.

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Katynmassakern, av A Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Andra världskriget och vurmandet för Stalin, av Jens-Hugo Nyberg.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Sovjetunionen, Tyskland och Andra världskrigets inledning. Utdrag ur historikern WL Shirers "Tredje rikets uppgång och fall" om Molotov-Ribbentrop-pakten m m.

Komintern om Andra världskriget (1939-1941). Dokument och tal från Kommunistiska internationalen under ”Molotov-Ribbentrop-paktens” tid.

Kommunistiska Internationalen och Andra världskriget, av Pierre Broué. Inför och under 2:a världskriget genomgick Komintern skarpa kursändringar, vilka fick stora konsekvenser för världens kommunistpartier. Och 1943 upphörde den att existera efter beslut från Moskva.

Underkategorier