Många av dokumenten på denna webbplats är i PDF-format. För att kunna läsa dem behövs ett program som kan läsa sådana filer, t ex Acrobat Reader (finns gratis att hämta från webben). Om din webbläsare inte klarar att läsa filerna så kan du först spara dem på din dator och sedan öppna filerna med t ex Acrobat Reader. PDF-filerna är sparade med "bokmärken", vilket gör det möjligt att "bläddra" mellan olika avsnitt i texten. Aktivera den möjligheten genom att klicka på Bokmärkesfliken längst uppe till vänster (om du använder Acrobat).

Tips för användare av Internet Explorer: Om du tycker att texten är för liten kan man göra den större genom att antingen använda ctrl-tangent + scrollhjul på musen, eller förstora texten via ikonen "Sida -> zooma". Ctrl+scrollhjul fungerar även i Firefox.


Aktuella frågor. Här finns texter, dokument etc som rör aktuella ämnen.


Om marxistarkivetHär presenteras marxistarkivet, dess målsättning och politiska plattform.


 Ny Trotskijbiografi på svenska!

Den franske marxistiske historikern Pierre Broué har skrivit en mycket auktoritativ Trotskij-biografi som nu finns i svensk översättning (utgiven av Carlsson bokförlag). Marxistarkivet har deltagit i framtagningen av denna viktiga bok och kommer även att publicera kompletterande material, bl a korta biografiska skisser (med sidhänvisningar) över personer som förekommer i boken. Vi kommer även att publicera recensioner och medarrangera möten som presenterar Trotskij-biografin.

Den som vill veta mer om Broué och hans verk hittar en hel del material på marxistarkivet , förutom flera texter även biografiska uppgifter om författaren m m. [Se: Pierre Broué]

Trotskij