Tidsignal Nummer 16 2018

Tema: 1968

Skribenter: Håkan Blomqvist, Anne Hedén, Przemyslaw Wielgosz (intervju med Karol Modzelewski), Eva Nikell, Catherine Samary, Jan Wiklund, Kjell Östberg.

Numret kommer senare att i sin helhet publiceras i PDF-format .
Dessutom finns vissa av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll:

Maj -68 50 år!

Kjell Östberg : De som vände med högervinden

Jan Wiklund: Partipolitik tog över miljörörelsen

Anne Hedén: Drömresenärerna

Catherine Samary: Pragvåren

Przemyslaw Wielgosz: Polen från arbetarråd till nyliberalism (intervju med Karol Modzelevski)

Håkan Blomqvist: Minnen av den stora gruvstrejken

Eva Nikell: Mitt 68

Tillbaka till tidskriftens startsida