Tidsignal Nummer 13 2015

Tema: Motståndets teser

Hela detta nummer av tidskriften finns i PDF-format, se Tidsignal 13 som PDF.
Flera av artiklarna finns även tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll:

Inledning

Daniel Bensaïd: Strategi och parti

Sebastian Budgen och Stathis Kouvelakis: Grekland: första fasen [ översättningen skiljer sig något från den i Tidsignal ]

Vänstern i Syriza kritiserar regeringspolitiken

Alex Callinicos och Stathis Kouvelakis: Syriza och den socialistiska strategin

Jesús Jaén och Brais Fernández: Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos

Eva Schmitz: Algots – kvinnors kamp för rätt till arbete

Alex Fuentes: Folkets president och folkmakten i Chile

Julieta Gomes: Arbetarklassens självorganisering i Portugal under nejlikornas revolution [1]

Åke Eriksson: När Polen stod på tröskeln till arbetarnas självstyre

Monica Quirico: Alla vill ha sin egen Gramsci

Kjell Östberg och Håkan Blomqvist: Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv


Not

[1] Detta ur ett utdrag ur artikeln "Arbetarklassens självorganisering i Portugal" som i sin helhet ingår i samlingen Artiklar ur Fjärde internationalen om "den portugisiska revolutionen".

Tillbaka till tidskriftens startsida