Tidsignal Nummer 13 2015

Tema: Motståndets teser

Detta nummer av tidskriften kommer förmodligen senare att publiceras i sin helhet i PDF-format .
Flera av artiklarna finns publicerade separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll:

Inledning

Daniel Bensaïd: Strategi och parti

Sebastian Budgen och Stathis Kouvelakis: Grekland: första fasen [ översättningen skiljer sig något från den i Tidsignal ]

Vänstern i Syriza kritiserar regeringspolitiken

Alex Callinicos och Stathis Kouvelakis: Syriza och den socialistiska strategin

Jesús Jaén och Brais Fernández: Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos

Eva Schmitz: Algots – kvinnors kamp för rätt till arbete

Alex Fuentes: Folkets president och folkmakten i Chile

Julieta Gomes: Arbetarklassens självorganisering i Portugal under nejlikornas revolution

Åke Eriksson: När Polen stod på tröskeln till arbetarnas självstyre

Monica Quirico: Alla vill ha sin egen Gramsci

Kjell Östberg och Håkan Blomqvist: Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv

Tillbaka till tidskriftens startsida