Hem

 

Signal i tiden

I första numret av Tidsignal blåser redaktionen till bred vänstersamling i den globala rättviserörelsens anda av mångfald och debattiver. Här ska det spreta och hetta.


AftonbladetUtan skygglappar

Det känns som om något hoppfullt kan vara på gång med Tidsignal: ett svenskt svar på den engelska New Left Review, ren från ideologiska skygglappar, beredd att ställa frågor som saknar svar och vägledd av en marxism som sätts i arbete istället för att luta sig mot den där rostiga spaden som hänger med hammaren och skäran på det Teoretiska museet för utdöda verktyg.


VästerbottenskurirenEn realistisk idé

Tidsignal presenterar en redaktionskommitté av skarpa, internationella skribenter och avslutar med ett program: Låt oss samla nationens radikala krafter! I samverkan med liknande rörelser på andra ställen i världen borde det gå att åstadkomma något! Det är en realistisk idé med tanke på att människor över allt börjar få nog av maktens arrogans och girighet. Mot bakgrund av vänsterpartiets senaste utveck-ling och det nya feministiska initiativet framstår den ändå som utopisk. Parti-vänstern tycks ha slagit in på en tråkig gammal väg, splittringens. Desto större behov av en tidskrift som Tidsignal .

Dagens NyheterVänstertidskrift med vidgat perspektiv

I tider av nedläggning har en ny debattidskrift sett dagens ljus. Tidsignal är en ny vänstersocialistisk tidskrift för politik, kultur och historia som i olika temanummer tar upp kontroversiella perspektiv. I senaste numret (nr 2) vädras vänsterns åsikter ut om antisemitism och sionism, med bland annat konstruktiv diskussion kring skillnaden mellan kritk av staten Israel och synen på judar.


 Levande historias nyhetsbrevKlargörande om antisemitism

Tidsignals tema ”Antisemitism och antisionism – i vänsterperspektiv” innehåller de 120 mest fullmatade och klargörande sidor jag har läst på svenska i ämnet... Styrkan i Tidsignals olika artiklar, och i dess ”vänsterperspektiv”, vilar på den fasta grunden att antisemitismen som sådan, i alla dess former (religiöst betingad, ekonomiskt betingad, rasteoretiskt betingad, Mellanösternbetingad) aldrig förringas.

VästerbottenskurirenSista (s)ucken?

Kommande helg håller socialdemokraterna kongress ­ men vad är det för socialde-mokrater? Handlar det överhuvudtaget om socialdemokrater eller har s bara blivit ”ett skal för nyliberalismen”? Nyutkomna nr 3 av Tidsignal ägnar sig i temanumret ”En avreglerad socialdemokrati” åt något så ofint som ideologisk debatt så här ett år före valet. ... Hur stor skuld har s till exempel för de privatiseringar som partiets företrädare ofta fördömer från talarstolarna? Och vad har Göran Persson för makt när Riksbanken sköter pengarna på egen hand och finanspolitiken styrs av bud-gettak och konvergenskrav? ... Många frågor som får skarpa svar. Spännande läsning.


AftonbladetAbsolut rätt i tiden

Det senaste numret, ”En avreglerad socialdemokrati”, kom precis en vecka innan den socialdemokratiska partikongressen startade. Här kan man tala om planering. Numret ligger absolut rätt i tiden. Speciellt en artikel bör vara av intresse för alla som idag arbetar politiskt inom den något svårfångade ”vänstern”, nämligen ”Mot en spännande politik. Om politikens två dimensioner och dess förändrade landskap”, av Stefan Svallfors professor i sociologi vid Umeå universitet. Den sätter nämligen fingret på åtskilliga ömma punkter i dagens vänster, på sättet att prioritera vilka frågor man väljer att arbeta med.

Internationalen