Tidskriften TIDSIGNAL utges av Föreningen Tidsignal.

En central redaktion (nedan) svarar för tidskriftens planering. Varje enskilt nummer redigeras av det aktuella numrets redaktörer. En internationell redaktionskommitté (nedan) bidrar med råd och artiklar.

Redaktör Kjell Östberg

Professor i historia vid Södertörns Högskola

Kjell.Ostberg@sh.se

Maria Sundvall

Psykiater vid Södertälje sjukhus

 

Håkan Blomqvist

Historiker vid Södertörns Högskola

Hem

Tidsignals internationella redaktionskommitté

Gilbert Achcar undervisar i statskunskap och internationella relationer vid universitetet i Paris-VIII, skriver i Le Monde Diplomatique fr a om Mellanöstern samt har skrivit flera böcker om samtidspolitik. På svenska finns Barbariernas kamp - 11 september och den nya världsordningen (Stockholm 2003). 

Daniel Bensaïd undervisar i filosofi vid universitetet i Paris-VIII, medlem från grundandet av Ligue Communiste Réolutionnaire, har skrivit en rad böcker, bl a om Marx,franska revolutionen, Jeanne d’Arc och Walter Benjamin. På svenska finns Maj -68, en generalrepetition, tillsammans med Henri Weber (Stockholm 1969, Paris 1968) och bidrag i antologin Lenin : massmördare? (Stockholm 1999).

Susan Caldwell, undervisar i psykologi vid Dawson College i Montreal, Kanada. Skriver och föreläser om kvinnofrågor och globaliseringsteman. Medarbetare och tidigare en av föreståndarna för International Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam.

James Cockcroft, medarbetare vid International Institute of Research and Education, IIRE, i Amsterdam. Aktivist för mänskliga rättigheter sedan många år och författare till trettiofem böcker, bl a om Mexikos historia, Latinamerika, Salvador Allende. Skriver för Rebelión och International Viewpoint. 

Peter Drucker, en av föreståndarna för International Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam. Redaktionsmedlem i den holländska socialistiska tidningen Grenzeloos. Redaktör för antologin Different Rainbowshomo- och transsexuella rörelser i tredje världen.

Penelope Duggan, historiker, skriver för International Viewpoint, samarbetar med International Institute for Research and Education, IIRE, i Amsterdam. Föreläser och har skrivit om kvinnors organisering och villkor i globaliseringen.

Dianne Feeley, redaktör för Against the Current, socialistisk tidskrift i USA, medlem i ledningen för Solidarity, bilarbetare.

Michael Löwy, född i Brasilien, bor i Frankrike sedan 1969. Undervisar vid Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. På svenska bl a Förtvivlan, förhoppning, försoning: tre faser i Georg Lukàcs’ utveckling som intellektuell (1986), Förlossning och utopi (1992), Che Guevara – en revolutionär humanist (1997).Senaste bok Franz Kafka, Rebel and Dreamer (2004).

Pierre Rousset, medlem från grundandet i Ligue Communiste Révolutionnaire i Frankrike, tidigare rådgivare i Europaparlamentet. Skriver om framförallt Ostasien och ekologi, ordförande i franska Attacs ekologi-arbetsgrupp. Har deltagit mycket aktivt i World Social Forums och European Social Forums.

Catherine Samary, undervisar i ekonomi vid unversitetet Paris-Dauphine och vid Institut d’Études européennes, IEE, skriver i Le Monde Diplomatique, fr a om Balkan och Östeuropa. Medlem i franska Attac:s vetenskapliga råd och skriver artiklar på dess hemsida. Senaste bok (tillsammans med J A Dérens) Les conflits yougoslaves de A à Z (2000)

Enzo Traverso, född i Italien, bor i Paris sedan 1985. Undervisar i statskunskap vid universitetet i Amiens. Skrivit bla Understanding the Nazi Genocide: Marxism after Auschwitz(1999) och The Origins of the Nazi Violence (2003).Medverkar i flera tidskrifter, bl a Historical Materialism (London), Contretemps (Paris), Espill (Valencia), Novecento (Modena).

Michel Warschawski, israelisk antikolonial aktivist. Grundare och medarbetare i ledningen för Alternative Information Center (Jerusalem/Betlehem). Skrivit bland annat Sur la Frontière (2002).

Hem