Tidsignal Nummer 7 2007

Tema: Vänstern och islam

Detta nummer av tidskriften finns i sin helhet i PDF-format, se: Tidsignal 7 som PDF .
Dessutom finns en del av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll:

Håkan Blomqvist, Åsa Linderborg: Inledning

Mattias Gardell: De kallar oss islamkramare

Intervju med Tariq Ali: Den antiimperialistiska vänstern och islam

Edda Manga: Sekularism och vänstern

Alex Cowper: Varför vi borde försvara sekularism

Catherine Samary: Bortom slöjan – vilken demokrati bör vänstern stå för?

Thomas Anderberg: Hammaren och stjärnan

Farooq Sulehria: Den islamiska fundamentalismens rötter

Sholeh Irani: Che eller Chemram?

Tillbaka till tidskriftens startsida