Tidsignal Nummer 12 2014

Tema: Krig och fred

Skribenter: Daniel Bensaid, Håkan Blomqvist, Johan Ehrenberg, Åke Eriksson, Lars Henriksson, Andreas Malm, Ture Nerman, Kjell Östberg m fl

Hela detta nummer av tidskriften finns i PDF-format, se Tidsignal 12 som PDF .
Dessutom finns en del av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll:

Vilhelm Moberg: Det stora sveket [ingår här i följande artikel:]

Lars Henriksson: Så var det första maj 1914

Redaktionen: Tidsignal 12, om krig och om fred

Ture Nerman: Den vackraste visan om kärleken

Ilja Budrajtskis: Hoppet i en hopplös situation

Dan Andersson: Torpedsång

Johan Ehrenberg: Att leva i krigspropagandans tid

Kjell Östberg: 200 år av fred och oberoende – varför firar ingen?

Ture Eriksson: Försvar

Andreas Malm: Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget

Håkan Blomqvist: Från ”inte en man – inte ett öre” till höjd soldatlön

Åke Eriksson: Vänsterns väg till pansarfeminismen

Daniel Bensaid: Att tygla våldet

Ture Eriksson: En fresk för freden

Olof Blomqvist: En fängslande historia

Tillbaka till tidskriftens startsida