Terrorism

Texter som diskuterar terrorism

Lenin om individuell terrorism vs masskamp.

Om terrorism, av L Trotskij. Fem artiklar om terrorism, skrivna mellan 1909-1938.

Dewey-kommissionen om anklagelsen för terrorism vid Moskvarättegångarna. Dewey-kommissionen var en slags moträttegång till Moskvarättegångarna. Den granskade sanningshalten i anklagelser och "bevis" mot de åtalade. Detta utdrag handlar om "terrorismen".

Marxism och neo-anarkistisk terrorism, av George Novack. Artikel från 1970 som diskuterar terrorism principiellt och utifrån ett amerikanskt perspektiv - terroristiska organisationer fanns i USA (liksom i Europa och Latinamerika) vid denna tid.

Anarkismen & sabotaget — en granskning, av Per-Erik Wentus.

Terrorism, av Torbjörn Tännsjö. Artikel som diskuterar politisk terror ur en mer filosofisk synvinkel och försöker besvara frågorna: 1) Är terrorhandlingar moraliskt förkastliga 2) Är de effektiva för att uppnå politiska mål?

Hurrarop för kriget och imperiet. Artikel från amerikanska "Socalist Worker" om mordet på Usama bin Ladin, reaktionerna i USA och "kriget mot terrorn".

Obamas strategi för att lämna Afghanistan, av Alex Callinicos. Om mordet på bin Laden och dess plats i USA:s strategi.

Rättvisa eller hämnd?, av Phyllis Bennis. Amerikansk antikrigsaktivist kommenterar mordet på Usama bin Ladin.

Ett blodigt krig i Afghanistan, tusentals liv förlorade. Vad har vi vunnit?. Artikel från Socialist Worker med anledning av bin Ladens död.

Andra akten för Al-Qaida: Varför kriget mot terrorn spårade ur, av Patrick Cockburn. Artikelserie om terrorismen i främst Mellanöstern.

Vänsterpress om terroristattacken mot Charlie Hebdo – januari 2015. Dådet och den efterföljande jakten på förövarna har hittills kostat 17 liv. Varför sker detta? Vilka kan följderna bli? Hur bör vänstern agera? ... 

Debatt om Charlie Hebdo – januari 2015. Terroristattacken mot Charlie Hebdo har väckt debatt om satir, yttrandefrihet, rasism, islamofobi m m.

Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall, av Alan Woods. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.