Facklig kamp

Texter om facklig taktik.

Dokument: Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Det nya arbetet kräver kreativa strejker. Om hur facklig kamp kan föras även i snabbmatsföretag.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Strejk i Bryssel - för belgiska arbetare är "vild strejk" obegripligt. Om en lyckad strejk i Bryssel.

Facklig kamp i Danmark. Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?