Texter inlagda mellan 20/3 2018 och 20/5 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-05-18 Paul Le Blanc: Lenin för vår tid Recension av boken Lenin for Today av John Molyneux.
2018-05-14 Anders Hagström: Portugisiska revolutionen 1974-1975 Våren 1974 störtades den gamla portugisiska diktaturen och ett kraftigt revolutionärt uppsving tog sin början.
2018-05-11 Christian Hogsbjerg: Eric Hobsbawms historier Artikel om den brittiske marxistiske historikern Eric Hobsbawm (1917-2012), mest känd för sin tidsålder-tetralogi.
2018-05-07 Alexander C. Cook: Maoismen i tredje världen Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.
2018-05-07 Enver Hoxha: Teorin om ”tre världar” — En kontrarevolutionär chauvinistisk teori Under 1970-talets andra hälft skedde en brytning mellan Kina och Albanien och den albanske partiledaren gick till häftigt angrepp mot maoismen.
2018-05-04 Ögonvittne: Paris, maj 1968 Ögonvittnesskildring utgiven av den brittiska anarkistiska organisationen Solidarity i maj 1968
2018-05-02 Anders Hagström: Den svenska arbetarrörelsen och första världskriget Efter världskrigets utbrott hamnade den svenska socialdemokratin, liksom i andra länder, i kris och splittrades till slut våren 1917.
2018-04-30 David Fernbach: Inledning till "Skrifter av Paul Levi i urval" Inledning till boken In the Steps of Rosa Luxemburg: Selected Writings of Paul Levi, från 2012.
2018-04-30 Paul Levi: Vår väg – Mot kuppmentaliteten I mars 1921 gjorde de tyska kommunisterna ett kuppförsök som slutade med ett stort nederlag. Levi kritiserade skarpt denna "aktion" som bl a ledde till att partiet förlorade majoriteten av medlemmarna
2018-04-27 En revolutionär har gått ur tiden – Anders Hagström 1955–2018 Tillbakablickar på kamraten Anders Hagström och hans verk
2018-04-27 Anders Hagström: Den svenska revolutionen 1917-18 Om partisplittringen av socialdemokratin, hungerprotesterna m m
2018-04-26 Max Shachtman: Kinas tragedi (1938) Om Harold Isaacs viktiga bok The Tragedy of the Chinese Revolution (som även finns i svensk översättning).
2018-04-25 Clarté om planekonomi Artikelsamling om planekonomi (från 2001) med utgångspunkt från Cockshott & Cottrells arbete Planhushållning och direktdemokrati
2018-04-24 René Dumont: Är Kuba socialistiskt? Fransk agronom analyserar kritiskt jordbrukspolitiken (1970). Förf. besökte Kuba flera ggr under 1960-talet och diskuterade med såväl ledande politiker (t ex Castro) som jordbruksexperter.
2018-04-23 Kjell Östberg : De som vände med högervinden Vad som hände med vänsteraktivisterna från -68? (Ur tidskriften Tidsignal)
2018-04-20 Vänsterpress om Syrien – mitten av april 2018 Handlar mest om den amerikanskledda bombattacken mot syriska mål efter anklagelser mot Assad-regimen för gasattack.
2018-04-19 Pekka Haapakoski: Om finsk fackföreningshistoria Behandlar den finska fackföreningsrörelsens utveckling 1907-1978.
2018-04-18 Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Trotskij under Moskvarättegångarna Översättningen av denna viktiga rapport som gavs ut 1938 under titeln Not Guilty (på engelska) har nu kompletterats med flera avsnitt.
2018-04-17 Tidsignal nummer 9 2010 i PDF-format (hela numret) Temanummer om ekonomiska kriser och välfärdsproblematiken
2018-04-16 L Trotskij: Kommunistiska internationalens fem första år Nu är översättningen av detta viktiga verk fullständig, senaste veckan har 6 små texter lagts till (de har markerats med rödfärgat [NY] ).
2018-04-13 Per Meurling om Kina och maoismen Framträdande kommunistisk intellektuell som bröt med svenska kommunistpartiet i slutet av 1940-talet, men som fortsatte att fungera som marxistisk intellektuell, nu främst i socialdemokratisk press.
2018-04-12 Eric Hobsbawm: Marx och historien Om tillämpningen av den historiska materialismen på historien
2018-04-10 Quintin Hoare: Antonio Gramsci – en politisk biografi
2018-04-10 Antonio Gramsci: Konsten och kampen för en ny civilisation Artikel från 1935
2018-04-09 V I Lenin: Om sovjetmaktens aktuella uppgifter på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 29 apri Utdrag ur tal där Lenin diskuterar motsättningarna kring utrikespolitiken mot bakgrund av Brestförhandlingarna
2018-04-06 John M Somerville: Marx-Engels samhällsvetenskapliga metod Skrift från 1938
2018-04-05 Svenska Frontkämpar i Spanien. Den Internationella Brigadens tappra hjältar. SKP-broschyr från 1937 (inskannad i originalformat utan bearbetning)
2018-04-04 Zeth Höglund: Fabian Månsson Fabian Månsson (1872-1938) var en vänstersocialdemokratisk politiker och skribent. Var med om att bilda Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917. Återvände till SAP 1923.
2018-04-03 Grigorij Zinovjev: Ett minnestal över Plechanov Artikel från 1919 med anledning av den ryska marxistpionjärens död
2018-03-29 Winfried Wolf: Den ekonomiska världskrisen och den globala bilindustrins kris Artikel från tidskriften Tidsignal 2009.
2018-03-28 Peter Gunde: Polen 1980-1981 – det handlar om socialismen Skrift (från slutet av 1980) om den omfattande strejkvåg som drabbade Polen 1980-81 och framväxten av den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet.
2018-03-27 Eric Hobsbawm: ”Realsocialismen” Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.
2018-03-26 Vänsterpress om presidentvalet i Ryssland – mars 2018 Som förväntat vann Putin och kan sitta vid makten ytterligare 6 år. Men det finns också många frågetecken kring Putin och Rysslands framtid.
2018-03-23 Vänsterpress om Syrien – slutet av mars 2018 Mest om den av Turkiet ledda attacken på kurderna i norra Syrien
2018-03-22 Madame Kollontay om Moskvadomarna Artikel ur tidningen Veckojournalen 1937, där Alexandra Kollontaj intervjuades om Moskvarättegångarna
2018-03-21 Eric Blanc: Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet Var det i praktiken verkligen så stor skillnad mellan Luxemburgs och Lenins partisyn? Artikel från den australiensiska webbplatsen Links.
2018-03-20 Francis Jorissen: Varför blir Putin åter Rysslands president? Artikel inför presidentvalet från början av februari, dvs före valet (som hölls 18/3 2018).

Till webbens startsida