Texter inlagda mellan 23/7 2017 och 23/9 2017
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-09-22 Alan Woods: Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017
2017-09-21 Icke skyldig! Dewey-kommissionens utlåtande om Moskvarättegångarnas anklagelser mot Trotskij Dagstidningen Folkets Dagblad kommenterar Dewey-kommissionens slutrapport i slutet av 1937
2017-09-20 Gunnar Gunnarson: Ryssland juli-oktober 1917 – En revolutionskrönika månad för månad Gunnarsons bok är en rikt illustrerad samling dokument och ögonvittnesskildringar. Den här återgivna texten motsvarar ungefär halva boken. Mycket av bildmaterialet finns dock inte med.
2017-09-19 Aron Lund m fl: Assad kan vinna kriget men kommer att ha ett Syrien i ruiner att styra över Om utvecklingen i Syrien
2017-09-18 Michael Löwy: Förtvivlan, förhoppning, försoning. Tre faser i Georg Lukács’ utveckling som intellektuell Om Georg Lukács
2017-09-15 Gustav Johansson: Lenin och Sverige Artikel från 1970. Artikelförfattaren var medlem i VPK.
2017-09-11 Max Shachtman: Bakom Moskvarättegången Bok från slutet av 1936, som analyserar, främst utifrån det officiella rättegångsprotokollet, den första Moskvarättegången.
2017-09-11 Vadim Rogovin: Förberedelserna inför den första skenrättegången Redogör för hur man förberedde den 1:a Moskvarättegången som hölls i augusti 1936
2017-09-11 Om det kontrarevolutionära Trotskij-zinovjevska blockets terroristiska verksamhet Hemligt brev som 29 juli 1936 skickades till regionala och territoriella kommittéer m fl organ i det sovjetiska KP inför den stundande 1:a Moskvarättegången (hölls i augusti.)
2017-09-11 Leo Trotskij: Två brev till oppositionsmedlemmar Brev från 1928 till Vänsteroppositionens medlemmar, med råd hur man skulle agera efter uteslutningarna och kapitulationerna (särskilt Zinovjev och Kamenev).
2017-09-08 Sheila Fitzpatrick: Vad blev det kvar Om några nya böcker om den ryska revolutionen
2017-09-06 Gunnar Gunnarson: Karl Korsch och marxismens filosofi Om Korsch, en tysk marxistisk filosof och teoretiker
2017-09-06 Karl Korsch: Om materialistisk dialektik Artikel (från 1924) om marxistisk filosofi
2017-09-05 Eric Hobsbawm: Världsrevolutionen Om Oktoberrevolutionen och dess betydelse för 1900-talets historia
2017-09-04 V I Lenin: Till frågan om internationalisternas enhet Boljsevikerna önskar uppnå enhet med andra internationalistiska revolutionära krafter (sommaren 1917)
2017-09-01 Holtzmans vittnesmål under 1:a Moskvarättegången (1936) Utdrag ur den s k Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Trotskij under de två första Moskvarättegångarna. Holtzman var en av de åtalade.
2017-08-31 Rodney Edvinsson: Anarkismen ur marxistisk synvinkel
2017-08-30 Edward H. Carr: En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin Den brittiske historikern diskuterar den ryska revolutionen utifrån Marx' och bolsjevikernas perspektiv på den mänskliga historien och revolutionsbegreppet.
2017-08-29 Gabriel Kolko: Amerikansk utrikespolitik. En analys av maktmedel och målsättningar Bok från 1969 som bl a handlar om USA:s intervention i Vietnam
2017-08-28 Leo Trotskij: Komintern och GPU En av de sista artiklar Trotskij skrev, där han visar att GPU och Komintern låg bakom mordförsöket i maj 1940. Tre dagar senare lyckades de i sitt uppsåt...
2017-08-25 Enzo Traverso: Den nya antisemitismen: verklighet och fantasifoster Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-08-25 Håkan Blomqvist: Antisemitismen och vänstern. Inte alltid som eld och vatten Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-08-23 Karl Kautsky: Karl Marx’s ekonomiska läror. Populärt framställda och belysta av Karl Kautsky En klassisk skrift som översattes till mängder av språk
2017-08-21 Phil Gasper: Ryska revolutionen – Några lästips Viktiga och bra böcker om olika aspekter av den ryska revolutionen 1917
2017-08-18 Vänsterpress om Venezuela – mitten av augusti 2017 Krisen visar inga tecken på att avta
2017-08-16 Alexander Rabinowitch: Bolsjevikerna kommer till makten Mycket väldokumenterad, välskriven och levande beskrivning av den ryska revolutionen 1917, från julidagarna till maktövertagandet i oktober. En klassiker!
2017-08-14 Alan Woods: Ryska revolutionen – En studieguide Viktiga och bra böcker om ryska revolutionen
2017-08-11 Fallet Leo Trotskij Deweykommissionens rapport nu kompletterad med bilagor (bl a brev).
2017-08-09 Vänsterpress om Ryssland sommaren 1917 Under våren/sommaren stärkte bolsjevikerna sin ställning, men i juli gick kontrarevolutionen till motoffensiv och de revolutionära krafterna tvingades på reträtt.
2017-08-07 Synpunkter på Catherine Merridales bok Lenins resa till revolutionen 1917 Om en aktuell bok som behandlar Lenins berömda tågresa från Schweiz till revolutionens Ryssland (bl a via Sverige) mitt under brinnande världskrig.
2017-08-04 Vänsterpress om Venezuela i början av augusti 2017 Artikelsamling om senaste utvecklingen i Venezuela
2017-08-04 Leo Trotskij slår tillbaka mot N.Y. Daily News förtal Intervju från 1938 om Trotskijs relationer till Mexikos president, som beviljade honom asyl.
2017-07-30 Vänsterpress om Venezuela i juli 2017 Om den kritiska situationen Venezuela
2017-07-30 Tariq Ali: De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen Sammanställning med anledning av att ryska revolutionen fyller 100 år
2017-07-30 Alexandra Kollontaj: En sexuellt emanciperad kommunistisk kvinnas memoarer Kollontajs självbiografi
2017-07-27 Jean-Baptiste Mouttet: Venezuela - Oppositionen har svårt att få fäste i de folkliga kvartere Om utvecklingen i Venezuela
2017-07-24 Den ryska revolutionen 1917 fyller 100 år Tidsdokument, böcker, artiklar, recensioner m m om revolutionen som omskakade om en hel värld och som kom att spela en viktig roll i hela 1900-talets historia.
2017-07-24 Per Leander: Lenins kostym Våren 1917 reste Lenin hem till revolutionens Ryssland och gjorde då ett kortare stopp i Stockholm

Till webbens startsida