Texter inlagda mellan 28/1 2017 och 28/3 2017
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-03-28 Max Shachtman: Folkfronten – Stalinismens nya universalmedel Kommunistiska internationalens kongress 1935 antog officiellt folkfrontspolitiken. Denna text (från 1935) kommenterar detta, särskilt med fokus på hur politiken tillämpades i USA
2017-03-27 Karl Korsch: Den materialistiska historieuppfattningens ståndpunkt
2017-03-24 Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av mars 2017 Om klimatförändringarna i Mellanöstern, Trump, Turkiet och Syrien
2017-03-23 V I Lenin: Ungdomsföreningarnas uppgifter Tal i oktober 1920
2017-03-22 André Gunder Frank: Underutvecklingens utveckling Om Latinamerikas ekonomi
2017-03-21 Fallet Leo Trotskij Våren 1937 hölls i Mexiko förhör med Trotskij om de anklagelser som riktats mot honom under Moskvarättegångarna. Nu är 11 av "moträttegångens" 13 sessioner klara.
2017-03-20 Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917 För hundra år sedan, i mars 1917 (februari enligt tidräkningen som gällde i Tsarryssland) gjorde de arbetande massorna i Ryssland uppror och störtade tsaren.
2017-03-17 Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2017 Om Turkiet, Egypten och Syrien
2017-03-16 Tuure Lehén: Kommunismen och kristendomen Skrift från 1953
2017-03-15 Tidskriften Kommunist debatterar rådssocialism Inför riksdagsvalet 1973 debatterade man vilken slags demokrati som man borde kämpa för.
2017-03-14 Weiss/Palmstierna: Rapport om Förenta Staternas förstärkta angrepp mot Nordvietnam efter 31/3 1968 Rapport om amerikanska bombningar av nordvietnamesiska provinser söder om 19:e breddgraden som Washington kallade "begränsade", men som i verkligheten var en eskalering.
2017-03-13 Max Shachtman: Moskvarättegången Tidsdokument: Shachtman kommenterar den första Moskvarättegången (som hölls hösten 1936).
2017-03-10 Gunnar Gunnarson: Georg Lukács. En essay Om den tysk-ungerske marxistiske filosofens liv och tänkande
2017-03-08 V I Lenin: Till arbetarkvinnornas internationella dag Artikel från 8 mars 1920
2017-03-08 Abby Peterson: Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande
2017-03-07 André Gide: G. P. U.-METODER I slutet av 1937 skrev flera franska författare till spanska regeringen och krävde rättvisa för vänsterpartiet POUM. Detta ledde till ett meningsutbyte med ryske författaren Ilja Ehrenburg.
2017-03-06 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 3: Kunskapsteorin Tredje delen av 3
2017-03-02 Roderick MacFarquhar: Till minne av Stuart Reynolds Schram, 1924-2012 En intressant och informativ levnadsteckning över S R Schram, som otvivelaktigt var den främste Mao-kännaren utanför Kina.
2017-03-02 Stuart Schram: Mao Tse-tung Schrams klassiska Mao-biografi från 1966
2017-03-01 Leo Trotskij: Appell från de deporterade Artikel från 1928 från ett antal oppositionella kommunister som uteslutits från kommunistpartiet i Ryssland och deporterats.
2017-02-27 Martin Fahlgren: Sidney Rittenberg – en amerikansk maoist Rittenberg deltog som aktivist i den kinesiska kulturrevolutionen och det ledde till att han hamnade i fängelse och släpptes på fri fot först efter Maos död.
2017-02-26 J W Mason: Socialisera finansväsendet Artikel från Jacobin Magazine om finansvärldens existerande medvetna planering. Varför inte göra den demokratisk frågar sig författaren. Tidigare publicerad i Internationalen.
2017-02-24 George Novack och Joseph Hansen: Omvälvningen i Kina – En analys av de stridande krafterna Artikeln (från januari 1967) handlar om den kinesiska kulturrevolutionen och är en polemik mot de uppfattningar som förts fram av Monthly Review-redaktörerna Leo Huberman och Paul M Sweezy.
2017-02-23 Gareth Porter: De vietnamesiska kommunisternas politik gentemot Kampuchea, 1930-1970 Artikel från 1983.
2017-02-21 Fernando Henrique Cardoso: Beroende och utveckling i Latinamerika I sin analys utgår den brasilianska ekonomen Cardoso från Lenins teori om imperialismen.
2017-02-21 Torbjörn Tännsjö: Folkmakt – exemplet Chile Om Tor Sällströms bok Massmobilisering och folkmakt i Chile 1970-1973
2017-02-20 Fallet Leo Trotskij 1937 anordnades en s k moträttegång till Moskvarättegångarna, där Trotskij hade varit huvudanklagad i sin frånvaro. Nu är 10 av "moträttegångens" 13 sessioner klara.
2017-02-17 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen Del 2: Historisk materialism Andra delen av 3
2017-02-16 Lucio Colletti: Stalin Publicerades 1970 som inledning till den italienska upplagan av Stalins Leninismens grunder
2017-02-14 Michael Löwy: Benjamins marxism Om Walter Benjamin
2017-02-14 Terry Eagleton: Walter Benjamin och historien Benjamin (1892-1940) var en tysk marxistisk filosof, litteraturvetare och konstkritiker som bl a försökte införliva judisk teologi och romantisk kultur i den historiska materialismen.
2017-02-13 Perry Anderson intervjuar Lucio Colletti. Med kommentarer av Colletti Intervjun är från 1974. Colletti var en framstående marxistisk intellektuell i det italienska kommunistpartiet.
2017-02-11 Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2017 Artiklar om Syrien, Libyen och Tunisien
2017-02-09 Birgitta Almgren: Peter Weiss – författare mellan Sverige och DDR Utdrag om förvecklingarna mellan Weiss och DDR med anledning av pjäsen Trotskij i exil. Med kritisk kommentar av Gunilla Palmstierna-Weiss (Peter W:s hustru).
2017-02-09 Gerry Foley: Kreml öppnar eld mot Trotskij i exil Artikeln, som är från 1970, redovisar Moskvas reaktioner på pjäsen.
2017-02-09 Stefan Steinberg: De falska vännerna till Peter Weiss, tysk dramatiker, filmare och romanförfattare Artikeln, som är från oktober 2016, diskuterar pjäsen Trotskij i exil
2017-02-07 Därför röstar Per Meurling med S: Hermansson håller inte F d SKP-medlemmen kritiserar VPK och uppmanar till röstning på SAP vid 1968 års riksdagsval.
2017-02-06 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 1: Materialism och dialektisk metod Första delen av 3
2017-02-01 Patrick Cockburn: Trumps ”muslimförbud” leder bara till fler terroristdåd Artikeln från 30/1 2017
2017-02-01 Sven Landin: Uppbrott från stalinismen – till en socialism med mänskligt ansikte Boken som publicerades 1973 är en politisk-ideologisk uppgörelse med kommunistpartiet som författaren lämnade 1968 (han gick till socialdemokratin).
2017-02-01 Anton Strand: RÖD FRONT - En debattbok om de svenska kommunisternas program och praktiska politik Boken gavs ut 1967. Författaren lämnade kommunistpartiet året därpå och gick över till socialdemokraterna.
2017-01-31 Peter Widén: Kritiska synpunkter på Gilbert Achcar och Syrienfrågan Achcar är en känd marxistisk expert på Mellanöstern. Han är författare till 2 böcker och ett stort antal artiklar om den "arabiska våren".
2017-01-30 Tidskriften Fjärde Internationalen om Sydafrika (1986-93) Om slutskedet av kampen mot aphartheid-regimen

Till webbens startsida