Texter inlagda mellan 28/2 2017 och 28/4 2017
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-04-28 Vänsterpress om 1:a omgången av presidentvalet i Frankrike 2017
2017-04-27 Karl Korsch: Den marxska dialektiken Artikel från mars 1923
2017-04-26 Nils Littorin: Fidel och Kuba Artikelserie från 2008
2017-04-25 Maurice Meisner: Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt Meisner har som uttalat mål att göra en marxistisk analys av Maos tänkande och praktik. Hans väl genomarbetade politiska Mao-biografi är närmast unik i sitt slag.
2017-04-24 Gabriel Kolko: Vietnam: Krig och diplomati sedan januari 1968. En analys av Förenta staternas politik Artikel från 1969
2017-04-21 Vänsterpress om Mellanöstern – april 2017 Mest om folkomröstningen i Turkiet, men även om Syrien och Egypten
2017-04-20 Sven Linderot: Kommunistiska samtal Text från 1924 om det revolutionära partiet - intern demokrati vs centralism, arbetsplikt m m
2017-04-19 Fallet Leo Trotskij Rapporten från den s k Dewey-kommissionens förhör med Trotskij med anledning av anklagelserna mot honom under de 2 första Moskvarättegångarna. Nu komplett!
2017-04-17 Tariq Ali: Skönlitteraturens betydelse för Lenin Utländska författare som Shakespeare och Goethe, liksom ryska författare som Pusjkin, Tolstoj och Tjernysjevskij tillhörde Lenins favoriter
2017-04-17 V I Lenin: Leo Tolstoj som den ryska revolutionens spegel Artikeln från september 1908
2017-04-14 Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017
2017-04-13 Vänsterpress om amerikanska missilattacken på Syrien – april 2017 Artiklar ur svensk vänsterpress. Även referenser till internationell vänsterpress
2017-04-12 George Novack: Marxism och neo-anarkistisk terrorism Artikel från 1970 som diskuterar terrorism principiellt och utifrån ett amerikanskt perspektiv - terroristiska organisationer fanns i USA (liksom i Europa och Latinamerika) vid denna tid
2017-04-11 Sheila Fitzpatrick: Andrej Platonov och revolutionens svarta visioner Om de sovjetiska författarna Andrej Platonov och Igor Sats, som i likhet med många andra författare råkade i onåd under slutet av 1930-talet. Båda överlevde dock Stalin-epoken.
2017-04-10 Vänsterpress om Trumps första tid som USA-president
2017-04-07 Vänsterpress om Mellanöstern – början av april 2017 Syrien, Turkiet, Egypten och Libyen
2017-04-06 Nick Fredman: Osanningar om revolutionen i Rojava Det råder olika åsikter om de syriska kurderna (PYD/YPG) och deras nybildade federation i norra Syrien. Denna artikel menar att mycket av den kritik som riktats mot denna revolution är felaktig.
2017-04-04 Marta Harnecker: Idéer för kampen (utdrag) Om partidemokrati, demokratisk centralism, minoriteters rättigheter och andra besläktade frågor. Har t ex relevans för de strider och debatter som förts i V under de senaste åren (2015-2017).
2017-04-04 Daniel Hedlund: Boken En värld att bygga En kortfattad presentation av den latinamerikanske marxisten Marta Harneckers senaste bok (2015)
2017-04-03 Fallet Leo Trotskij 12 av de 13 förhörssessioner som hölls med Trotskij våren 1937 med anledning av anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna är nu klara
2017-03-31 Max Shachtman: Stalin riktar slag mot själva revolutionen. Vittnesmålen smulas sönder vid första beröringen Artikeln skriven under den pågående tredje Moskvarättegången (mars 1938)
2017-03-29 George Novack: Max Shachtman: Ett politiskt porträtt
2017-03-29 Max Shachtman: Nya GPU-komplotter avslöjade. Utrensningarna fortsätter Den stalinistiska terrorn drabbade inte bara verkliga och inbillade oppositionella i Sovjet. Denna artikel (från 1937) tar upp några exempel på det i bl a USA.
2017-03-28 Max Shachtman: Folkfronten – Stalinismens nya universalmedel Kommunistiska internationalens kongress 1935 antog officiellt folkfrontspolitiken. Denna text (från 1935) kommenterar detta, särskilt med fokus på hur politiken tillämpades i USA
2017-03-27 Karl Korsch: Den materialistiska historieuppfattningens ståndpunkt
2017-03-24 Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av mars 2017 Om klimatförändringarna i Mellanöstern, Trump, Turkiet och Syrien
2017-03-23 V I Lenin: Ungdomsföreningarnas uppgifter Tal i oktober 1920
2017-03-22 André Gunder Frank: Underutvecklingens utveckling Om Latinamerikas ekonomi
2017-03-21 Fallet Leo Trotskij Våren 1937 hölls i Mexiko förhör med Trotskij om de anklagelser som riktats mot honom under Moskvarättegångarna. Nu är 11 av "moträttegångens" 13 sessioner klara.
2017-03-20 Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917 För hundra år sedan, i mars 1917 (februari enligt tidräkningen som gällde i Tsarryssland) gjorde de arbetande massorna i Ryssland uppror och störtade tsaren.
2017-03-17 Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2017 Om Turkiet, Egypten och Syrien
2017-03-16 Tuure Lehén: Kommunismen och kristendomen Skrift från 1953
2017-03-15 Tidskriften Kommunist debatterar rådssocialism Inför riksdagsvalet 1973 debatterade man vilken slags demokrati som man borde kämpa för.
2017-03-14 Weiss/Palmstierna: Rapport om Förenta Staternas förstärkta angrepp mot Nordvietnam efter 31/3 1968 Rapport om amerikanska bombningar av nordvietnamesiska provinser söder om 19:e breddgraden som Washington kallade "begränsade", men som i verkligheten var en eskalering.
2017-03-13 Max Shachtman: Moskvarättegången Tidsdokument: Shachtman kommenterar den första Moskvarättegången (som hölls hösten 1936).
2017-03-10 Gunnar Gunnarson: Georg Lukács. En essay Om den tysk-ungerske marxistiske filosofens liv och tänkande
2017-03-08 V I Lenin: Till arbetarkvinnornas internationella dag Artikel från 8 mars 1920
2017-03-08 Abby Peterson: Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande
2017-03-07 André Gide: G. P. U.-METODER I slutet av 1937 skrev flera franska författare till spanska regeringen och krävde rättvisa för vänsterpartiet POUM. Detta ledde till ett meningsutbyte med ryske författaren Ilja Ehrenburg.
2017-03-06 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 3: Kunskapsteorin Tredje delen av 3
2017-03-02 Roderick MacFarquhar: Till minne av Stuart Reynolds Schram, 1924-2012 En intressant och informativ levnadsteckning över S R Schram, som otvivelaktigt var den främste Mao-kännaren utanför Kina.
2017-03-02 Stuart Schram: Mao Tse-tung Schrams klassiska Mao-biografi från 1966
2017-03-01 Leo Trotskij: Appell från de deporterade Artikel från 1928 från ett antal oppositionella kommunister som uteslutits från kommunistpartiet i Ryssland och deporterats.

Till webbens startsida