Texter inlagda mellan 28/12 2016 och 28/2 2017
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-02-27 Martin Fahlgren: Sidney Rittenberg – en amerikansk maoist Rittenberg deltog som aktivist i den kinesiska kulturrevolutionen och det ledde till att han hamnade i fängelse och släpptes på fri fot först efter Maos död.
2017-02-26 J W Mason: Socialisera finansväsendet Artikel från Jacobin Magazine om finansvärldens existerande medvetna planering. Varför inte göra den demokratisk frågar sig författaren. Tidigare publicerad i Internationalen.
2017-02-24 George Novack och Joseph Hansen: Omvälvningen i Kina – En analys av de stridande krafterna Artikeln (från januari 1967) handlar om den kinesiska kulturrevolutionen och är en polemik mot de uppfattningar som förts fram av Monthly Review-redaktörerna Leo Huberman och Paul M Sweezy.
2017-02-23 Gareth Porter: De vietnamesiska kommunisternas politik gentemot Kampuchea, 1930-1970 Artikel från 1983.
2017-02-21 Fernando Henrique Cardoso: Beroende och utveckling i Latinamerika I sin analys utgår den brasilianska ekonomen Cardoso från Lenins teori om imperialismen.
2017-02-21 Torbjörn Tännsjö: Folkmakt – exemplet Chile Om Tor Sällströms bok Massmobilisering och folkmakt i Chile 1970-1973
2017-02-20 Fallet Leo Trotskij 1937 anordnades en s k moträttegång till Moskvarättegångarna, där Trotskij hade varit huvudanklagad i sin frånvaro. Nu är 10 av "moträttegångens" 13 sessioner klara.
2017-02-17 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen Del 2: Historisk materialism Andra delen av 3
2017-02-16 Lucio Colletti: Stalin Publicerades 1970 som inledning till den italienska upplagan av Stalins Leninismens grunder
2017-02-14 Michael Löwy: Benjamins marxism Om Walter Benjamin
2017-02-14 Terry Eagleton: Walter Benjamin och historien Benjamin (1892-1940) var en tysk marxistisk filosof, litteraturvetare och konstkritiker som bl a försökte införliva judisk teologi och romantisk kultur i den historiska materialismen.
2017-02-13 Perry Anderson intervjuar Lucio Colletti. Med kommentarer av Colletti Intervjun är från 1974. Colletti var en framstående marxistisk intellektuell i det italienska kommunistpartiet.
2017-02-11 Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2017 Artiklar om Syrien, Libyen och Tunisien
2017-02-09 Birgitta Almgren: Peter Weiss – författare mellan Sverige och DDR Utdrag om förvecklingarna mellan Weiss och DDR med anledning av pjäsen Trotskij i exil. Med kritisk kommentar av Gunilla Palmstierna-Weiss (Peter W:s hustru).
2017-02-09 Gerry Foley: Kreml öppnar eld mot Trotskij i exil Artikeln, som är från 1970, redovisar Moskvas reaktioner på pjäsen.
2017-02-09 Stefan Steinberg: De falska vännerna till Peter Weiss, tysk dramatiker, filmare och romanförfattare Artikeln, som är från oktober 2016, diskuterar pjäsen Trotskij i exil
2017-02-07 Därför röstar Per Meurling med S: Hermansson håller inte F d SKP-medlemmen kritiserar VPK och uppmanar till röstning på SAP vid 1968 års riksdagsval.
2017-02-06 Maurice Cornforth: Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 1: Materialism och dialektisk metod Första delen av 3
2017-02-01 Patrick Cockburn: Trumps ”muslimförbud” leder bara till fler terroristdåd Artikeln från 30/1 2017
2017-02-01 Sven Landin: Uppbrott från stalinismen – till en socialism med mänskligt ansikte Boken som publicerades 1973 är en politisk-ideologisk uppgörelse med kommunistpartiet som författaren lämnade 1968 (han gick till socialdemokratin).
2017-02-01 Anton Strand: RÖD FRONT - En debattbok om de svenska kommunisternas program och praktiska politik Boken gavs ut 1967. Författaren lämnade kommunistpartiet året därpå och gick över till socialdemokraterna.
2017-01-31 Peter Widén: Kritiska synpunkter på Gilbert Achcar och Syrienfrågan Achcar är en känd marxistisk expert på Mellanöstern. Han är författare till 2 böcker och ett stort antal artiklar om den "arabiska våren".
2017-01-30 Tidskriften Fjärde Internationalen om Sydafrika (1986-93) Om slutskedet av kampen mot aphartheid-regimen
2017-01-27 Svart revolt i Sydafrika (1986) Under 1980-talet tog kampen mot aphartheid-politiken fart på allvar. Denna kamp, som beskrivs och analyseras i denna skrift, blev segerrik bara några år senare.
2017-01-25 Kim Moody: Vem satte Trump i Vita huset? Var det verkligen "arga vita arbetare" som röstade fram Trump som president. Moody analyserar valresultatet.
2017-01-23 George Breitman: Peter Weiss och den historiske Trotskij Breitman diskuterar hur Weiss använder historien i Trotskij i exil och granskar hur de verkliga händelserna i Trotskijs liv förhåller sig till den konstnärliga framställningen.
2017-01-23 Ernest Mandel: Trotskij i exil av Peter Weiss. Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen Denna text ingick i programbladet vid tyska premiären av teaterpjäsen 1970. Mandel diskuterar Trotskijs roll i den ruska revolutionen och pjäsens framställning av detta.
2017-01-23 Peter Weiss: Trotskij i exil. Pjäs i två akter Denna pjäs, där Peter Weiss försökte återupprätta den historiska sanningen, fick många stalinister och maoister att tappa självbehärskningen och Weiss utsattes för en hätsk kampanj.
2017-01-20 José Yglesias: I revolutionens hand - Rapport från en kubansk landsortsstad En personlig redogörelse för den kubanska revolutionen från en amerikansk journalist som 1967 bodde i staden Mayarí i Oriente-provinsen.
2017-01-19 Fallet Leo Trotskij De 9 första sessionerna (av 13) av den officiella rapporten från den s k Dewey-kommissionens förhör med Trotskij om Moskvarättegångarna i Coyoacán i april 1937.
2017-01-18 Gör facket till en kamporganisation! Ett samtal om facklig kamp Detta är ett samtal som publicerades i tidskriften Kommunist 1983. Debattdeltagarna var vid den aktuella tidpunkten medlemmar i VPK (nuvarande V), SP (Socialistiska Partiet) och SAP.
2017-01-17 Barry Sheppard: Trumpismens uppkomst På fredag blir D Trump president i USA... I denna artikel analyseras bakgrunden till Trumps valseger och vad den kan leda till. Ur den australiensiska vänstertidningen Links.
2017-01-16 Hal Draper: Karl Marx’ revolutionsteori, Band I: Stat och byråkrati Kompletterad med del 2, om Marx' statsteori, den borgerligt demokratiska statens olika former, den borgerliga statens autonomi, etc.
2017-01-13 Roy Medvedev: Om socialistisk demokrati Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem
2017-01-12 Leo Trotskij: Sovjetunionens nya konstitution Artikel från 1936 om Sovjetunionens nya konstitution, "den mest demokratiska i världen", enligt den stalinistiska statsledningen.
2017-01-10 Stuart Schram: Mao Tse-tungs tänkande Längre utdrag ur Schrams läsvärda bok om Maos tänkande.
2017-01-10 Mao Tse-tung: Folkets demokratiska diktatur Text från sommaren 1949 där Mao presenterar principerna för den politik som man tänker föra efter maktövertagandet.
2017-01-09 Adolfo Gilly: Mexiko: Den avbrutna revolutionen Utdrag ur bok om mexikanska revolutionen 1910-20
2017-01-07 Werner Schmidt: Peter Weiss och teaterpjäsen Trotskij i exil Att ifrågasätta den Trotskij-bild som utformats under Stalin-epoken var inget som en kommunist kunde göra ostraffat, det var Moskvakommunister och maoister överens om: En häftig hetskampanj startade.
2017-01-05 Folke Isaksson: 72 dagar i Paris Om Pariskommunen våren 1871
2017-01-03 Marxism Bakgrund – teori – praktik Bok om marxismens grunder och den revolutionära arbetarrörelsen historia, utgiven av Vänsterns Ungdomsförbund 1967. Boken gillades inte alls av VPK:s Moskvatrogna kommunister (se bokens bilaga)
2017-01-02 V I Lenin: Tal å RSDAP:s vägnar vid begravningen av Paul och Laura Lafargue Talet hölls 20 november 1911. Paul och Laura (som var dotter till Marx) hade avslutat sina liv genom att på ålderns höst tillsammans begå självmord
2016-12-30 Andreas Malm: Revolution inför klimatkatastrofen Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver revolution menar författaren.
2016-12-29 Facklig kamp i Danmark Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?

Till webbens startsida