Texter inlagda mellan 17/4 2018 och 17/6 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-06-14 Olalekan Adekola: Konflikten i Nigeria är ett resultat av miljöförstöringen i hela Västafrika Artikel som analyserar hur miljöförstöringen påverkar konflikten mellan herdar och jordbrukare i Nigeria. Tidigare publicerad i Internationalen
2018-06-12 Leo Trotskij: Om den nationella frågan Artikel där Trotskij kommenterar den kritik från "vänster" som riktades mot resolutionen i frågan som antogs vid ryska kommunistpartiets 12:e kongress 1923.
2018-06-12 J. Stalin: De nationella momenten i parti- och statsuppbygget Resolution antagen vid ryska KP:s 12:e kongress våren 1923
2018-06-07 Anders Hagström: Ett kvinnoliv i Europa Om historikern Yvonne Hirdmans gripande biografi över modern, Den röda grevinnan.
2018-06-05 Viktor Danilov och Teodor Shanin: Bonderevolutionen i Ryssland 1902-22 Om den moderna forskningen om bondefrågan före Oktoberrevolutionen och i det tidiga Sovjetunionen.
2018-05-29 Kjell Östberg: Svensk socialdemokrati efter kalla kriget: en rörelse som stillnat? Denna artikel ingick i Tidsignal nr 10
2018-05-29 Philippe Marlière: Den socialdemokratiska modellen ifrågasätts Artikel ingående i Tidsignal nr 10
2018-05-29 Innehållsförteckning till Tidsignal nr 10 - Temanummer om europeisk socialdemokrati Se innehållsförteckningen för ingående artiklar och "Inledning" för en introduktion till numret
2018-05-25 Maj-68 50 år efteråt – maj 2018 Artiklar fån svensk vänsterpress
2018-05-22 Régis Debray: Castrismen - Latinamerikas långa marsch I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet
2018-05-18 Paul Le Blanc: Lenin för vår tid Recension av boken Lenin for Today av John Molyneux.
2018-05-14 Anders Hagström: Portugisiska revolutionen 1974-1975 Våren 1974 störtades den gamla portugisiska diktaturen och ett kraftigt revolutionärt uppsving tog sin början.
2018-05-11 Christian Hogsbjerg: Eric Hobsbawms historier Artikel om den brittiske marxistiske historikern Eric Hobsbawm (1917-2012), mest känd för sin tidsålder-tetralogi.
2018-05-07 Alexander C. Cook: Maoismen i tredje världen Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.
2018-05-07 Enver Hoxha: Teorin om ”tre världar” — En kontrarevolutionär chauvinistisk teori Under 1970-talets andra hälft skedde en brytning mellan Kina och Albanien och den albanske partiledaren gick till häftigt angrepp mot maoismen.
2018-05-04 Ögonvittne: Paris, maj 1968 Ögonvittnesskildring utgiven av den brittiska anarkistiska organisationen Solidarity i maj 1968
2018-05-02 Anders Hagström: Den svenska arbetarrörelsen och första världskriget Efter världskrigets utbrott hamnade den svenska socialdemokratin, liksom i andra länder, i kris och splittrades till slut våren 1917.
2018-04-30 David Fernbach: Inledning till "Skrifter av Paul Levi i urval" Inledning till boken In the Steps of Rosa Luxemburg: Selected Writings of Paul Levi, från 2012.
2018-04-30 Paul Levi: Vår väg – Mot kuppmentaliteten I mars 1921 gjorde de tyska kommunisterna ett kuppförsök som slutade med ett stort nederlag. Levi kritiserade skarpt denna "aktion" som bl a ledde till att partiet förlorade majoriteten av medlemmarna
2018-04-27 En revolutionär har gått ur tiden – Anders Hagström 1955–2018 Tillbakablickar på kamraten Anders Hagström och hans verk
2018-04-27 Anders Hagström: Den svenska revolutionen 1917-18 Om partisplittringen av socialdemokratin, hungerprotesterna m m
2018-04-26 Max Shachtman: Kinas tragedi (1938) Om Harold Isaacs viktiga bok The Tragedy of the Chinese Revolution (som även finns i svensk översättning).
2018-04-25 Clarté om planekonomi Artikelsamling om planekonomi (från 2001) med utgångspunkt från Cockshott & Cottrells arbete Planhushållning och direktdemokrati
2018-04-24 René Dumont: Är Kuba socialistiskt? Fransk agronom analyserar kritiskt jordbrukspolitiken (1970). Förf. besökte Kuba flera ggr under 1960-talet och diskuterade med såväl ledande politiker (t ex Castro) som jordbruksexperter.
2018-04-23 Kjell Östberg : De som vände med högervinden Vad som hände med vänsteraktivisterna från -68? (Ur tidskriften Tidsignal)
2018-04-20 Vänsterpress om Syrien – mitten av april 2018 Handlar mest om den amerikanskledda bombattacken mot syriska mål efter anklagelser mot Assad-regimen för gasattack.
2018-04-19 Pekka Haapakoski: Om finsk fackföreningshistoria Behandlar den finska fackföreningsrörelsens utveckling 1907-1978.
2018-04-18 Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Trotskij under Moskvarättegångarna Översättningen av denna viktiga rapport som gavs ut 1938 under titeln Not Guilty (på engelska) har nu kompletterats med flera avsnitt.
2018-04-17 Tidsignal nummer 9 2010 i PDF-format (hela numret) Temanummer om ekonomiska kriser och välfärdsproblematiken

Till webbens startsida