Texter inlagda mellan 23/12 2017 och 23/2 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-02-23 Vänsterpress om Syrien – februari 2018 Främst om Turkiets attack på kurderna i Afrin (norra Syrien)
2018-02-22 Dominique Minten: Den västeuropeiska extremhögern behöver en storstädning Om extremhögern i Europa
2018-02-22 Ewout van den Berg recenserar boken Amiable with Big Teeth En roman som ger en inträngande bild av livet i Harlem i New York och de förödande konsekvenser som stalinismen fick för afroamerikanernas frigörelsekamp
2018-02-21 Angela Klein: Vilket Europa? - Efter OXI och Brexit, EU:s kris och vänstern Artikel från 2016 om bakgrunden till EU:s kris och vilket Europa vänstern ska kämpa för.
2018-02-20 Mike Davis: Gamla gudar, nya gåtor Artikel om varför marxismen ser arbetarklassen som en "revolutionär klass", den enda klass som kan leda en socialistisk revolution.
2018-02-19 Megan Erickson: Röda blöjbarn Om barnomsorgen i det tidiga Sovjetunionen, som (trots landets fattigdom) strävade efter att vara modern och progressiv.
2018-02-16 John Reed: Med Gene Debs på nationaldagen Om den amerikanske socialistiske pionjären
2018-02-15 Håkan Blomqvist: Ryska revolutionen – en översikt Artikel ur Tidsignal nr 15 (2017)
2018-02-13 Alexander Rabinowitch: Krig eller Fred? Om Brest-Litovsk-förhandlingarna och meningsskiljaktigheterna om dessa på den ryska sidan. Ur författarens viktiga arbete The Bolsheviks in Power (utg. 2007)
2018-02-13 V I Lenin: Inlägg på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 24 februari 1918 Debatterar Brest-Litovsk-förhandlingarna
2018-02-12 Bart Beirlant: Recension av boken Le Tsunami - Chronique secrète... Det senaste presidentvalet blev ett bakslag för det franska högerextremistiska partiet Front National, vilket lett till hårda inre motsättningar.
2018-02-09 Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2018 Mest om den turkiska attacken mot kurderna i norra Syrien.
2018-02-08 Pekka Haapakoski: Den finska borgerligheten, Sovjetunionen och SKP 1918-1944 Behandlar huvudsakligen tiden efter inbördeskriget fram till 2:a världskriget.
2018-02-07 Richard Seymour: Den verklige Winston Churchill Nyligen hade (ännu) en film om Churchill premiär. Denna artikel ur Jacobin magazine berättar om de delar av Churchills historia som brukar förbigås med generad tystnad.
2018-02-05 Jesús Jaén och Brais Fernández: Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos Om den viktiga spanska vänsterorganisationen
2018-02-05 Tidsignal Nummer 8 2008 i PDF-format Temanummer om 1968
2018-02-04 Mot den nationalistiska enigheten och militära galenskaperna fördömer vi Erdoğans krig mot Afrîn! Uttalande från Fjärde internationalens turkiska sektion mot Turkiets angrepp mot Afrîn.
2018-02-04 Solidaritet med Afrîn, Ghouta, Idlib mot alla militära angrepp Uttalande från Mellanösterns socialistiska förbund, den 23 januari 2018.
2018-02-02 Sheila Fitzpatrick: Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen
2018-02-01 Eric Blanc: Rötterna till 1917: Kautsky, staten och revolutionen i Tsarryssland Om bl a Kautskys inflytande på Lenin och andra bolsjeviker,
2018-01-31 Daniel Bensaïd: Att tygla våldet Artikel om användning av tvivelaktiga kampmetoder från främst den franska vänsterns sida under åren närmast efter maj -68
2018-01-30 Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2018 Handlar om den attack på de kurdiska områdena i norra Syrien som Turkiets och dess allierade iscensatt.
2018-01-29 Neil Davidson: Historien underifrån Om Trotskijs Ryska revolutionens historia. Ur Jacobin magazin.
2018-01-27 Ercan Ayboga: De syriska kurdernas geopolitik och det militära samarbetet med USA Artikel som publicerades på ANF English 3 december -17, alltså innan Turkiets angrepp mot Afrîn. ANF är en nyhetsbyrå som blockeras av Turkiet pga påstådda förbindelser till PKK.
2018-01-26 Eric Blanc: Revolutionen i Finland Artikel om upproret i Finland som inleddes 26 januari 1918. Ur Jacobin magazine.
2018-01-23 Michael Löwy: Den revolutionära romantiken i maj 68 Om de idéer om ett annat bättre samhälle som genomsyrade vänstern i slutet av 1960-talet.
2018-01-23 Per-Olof Mattsson: När allt var möjligt – Nedslag i svenska romaner om 1968 Det är nu 50 år sedan 1968. Artikeln, som publicerades 2008 i tidskriften Tidsignal, handlar om svenska 68-romaner.
2018-01-23 Tidskriften Tidsignal - Tidskrift för politik, kultur och samhällsdebatt Nytt: Innehållsförteckningar till alla hittills utkomna nummer, samt länkar till en del av de ingående artiklarna och kompletta PDF-er med de 7 första numren.
2018-01-22 Zeta Höglund: Lenin är död Denna dödsruna över Lenin (som dog 21/1 1924) publicerades i Folkets Dagblad Politiken 23/1. "Zäta" var vid denna tidpunkt ordförande i kommunistpartiet (SKP).
2018-01-22 Hjalmar Branting: Lenins historiska betydelse Lenin avled 21/1 1924. Med anledning av detta skrev Branting denna dödsruna som publicerades 22/1 i dagstidningen Folkets Dagblad Politiken. Branting var då statsminister.
2018-01-19 Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2018 Om palestinierna i Israel, den nya revolten i Tunisien och Turkiets hot att invadera norra Syrien
2018-01-18 Per-Olof Mattsson: Guillou, aristokratin och vänstern Guillous roman 1968 tilldrar sig detta vänsteruppsvingets år. Hur har han lyckats återge stämningarna och aktivismen i den dåvarande "68-vänstern"?
2018-01-17 Kunal Chattopadhyay: Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter revolutionen, innan stalinismen.
2018-01-16 V I Lenin: Förslag till upprop av bondedeputerades 2:a allryska kongress till bönderna Skrivet i början av december 1917
2018-01-15 Vänsterpress om Iran – januari 2018 Om massprotesterna december-januari
2018-01-13 Vänsterpress om Katalonien – januari 2018 Handlar huvudsakligen om det nyval till det katalanska delstatsparlamentet som hölls 21 december 2017.
2018-01-11 Éric Toussaint: Den ryska revolutionens 100-årsminne och att ställa in betalningen av statsskulden Artikel som går igenom hur sovjetregimen 1918-1920 gick mot att betala tsarregeringens statsskuld. Aktuell fråga efter den grekiska krisen och EU:s agerande 2012.
2018-01-10 M Fahlgren: Studieplan till Claudín, Krisen i den kommunistiska rörelsen Claudíns arbete om Kommunistiska internationalen lämpar sig utmärkt för studiecirklar, som underlag för diskussioner m m. Detta är en studiehandledning, med diskussionsfrågor, lästips m m
2018-01-09 Tidsignal Nummer 7 2007 i PDF-format Temat i detta nummer är Vänstern och islam
2018-01-08 Viktor Danilov: Vi börjar lära oss om Trotskij Artikel om varför Trotskij avböjde erbjudande om posten som andre ordförande (efter Lenin) i Sovnarkom (sovjetregeringen) 1918.
2018-01-05 Inför Fjärde internationalens 17:e kongress 2018 - uppdaterad Bl a kompletterad med klimat- och miljöresolution
2018-01-05 Viktor Danilov: Stalinismen och det sovjetiska samhället Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.
2018-01-04 Martí Causa: Katalonien: självständighetsrörelsen gör motstånd men utan att klargöra sin strategi Artikel från Viento Sur om valresultatet den 21 december i Katalonien.
2018-01-03 V I Lenin: Tal på bondedeputerades 2:a allryska kongress (december 1917)
2018-01-02 V I Lenin: Allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 1 (14) december 1917 Bl a tal om Konstituerande församlingen och häktningar av medlemmar av kadetpartiet
2017-12-28 Pekka Haapakoski: Vart går MLR? (om maoismen i Finland) I motsats till övriga Norden så var maoismen i Finland en marginell företeelse. Men det fanns maoister organiserade i MLR.
2017-12-28 Bo Gustafsson: Kina efter ”de fyra”. ”Det som skapat tveksamhet är ytterst Lin Biao-affären” Artikel från hösten 1977 då den maoistiske veteranen börjar bli allt mer kritisk mot maoismen och Kina.
2017-12-27 Martin Fahlgren: Nationella frågan idag – Katalonien och Kurdistan Nationella frågan har tveklöst fått förnyad aktualitet under de senaste årtiondena. Hur har marxister traditionellt sett på frågan? Är dessa idéer alltjämt gångbara? Hur idag ta itu med saken?

Till webbens startsida