Texter inlagda mellan 18/2 2018 och 18/4 2018
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-04-18 Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Trotskij under Moskvarättegångarna Översättningen av denna viktiga rapport som gavs ut 1938 under titeln Not Guilty (på engelska) har nu kompletterats med flera avsnitt.
2018-04-17 Tidsignal nummer 9 2010 i PDF-format (hela numret) Temanummer om ekonomiska kriser och välfärdsproblematiken
2018-04-16 L Trotskij: Kommunistiska internationalens fem första år Nu är översättningen av detta viktiga verk fullständig, senaste veckan har 6 små texter lagts till (de har markerats med rödfärgat [NY] ).
2018-04-13 Per Meurling om Kina och maoismen Framträdande kommunistisk intellektuell som bröt med svenska kommunistpartiet i slutet av 1940-talet, men som fortsatte att fungera som marxistisk intellektuell, nu främst i socialdemokratisk press.
2018-04-12 Eric Hobsbawm: Marx och historien Om tillämpningen av den historiska materialismen på historien
2018-04-10 Quintin Hoare: Antonio Gramsci – en politisk biografi
2018-04-10 Antonio Gramsci: Konsten och kampen för en ny civilisation Artikel från 1935
2018-04-09 V I Lenin: Om sovjetmaktens aktuella uppgifter på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 29 apri Utdrag ur tal där Lenin diskuterar motsättningarna kring utrikespolitiken mot bakgrund av Brestförhandlingarna
2018-04-06 John M Somerville: Marx-Engels samhällsvetenskapliga metod Skrift från 1938
2018-04-05 Svenska Frontkämpar i Spanien. Den Internationella Brigadens tappra hjältar. SKP-broschyr från 1937 (inskannad i originalformat utan bearbetning)
2018-04-04 Zeth Höglund: Fabian Månsson Fabian Månsson (1872-1938) var en vänstersocialdemokratisk politiker och skribent. Var med om att bilda Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917. Återvände till SAP 1923.
2018-04-03 Grigorij Zinovjev: Ett minnestal över Plechanov Artikel från 1919 med anledning av den ryska marxistpionjärens död
2018-03-29 Winfried Wolf: Den ekonomiska världskrisen och den globala bilindustrins kris Artikel från tidskriften Tidsignal 2009.
2018-03-28 Peter Gunde: Polen 1980-1981 – det handlar om socialismen Skrift (från slutet av 1980) om den omfattande strejkvåg som drabbade Polen 1980-81 och framväxten av den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet.
2018-03-27 Eric Hobsbawm: ”Realsocialismen” Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.
2018-03-26 Vänsterpress om presidentvalet i Ryssland – mars 2018 Som förväntat vann Putin och kan sitta vid makten ytterligare 6 år. Men det finns också många frågetecken kring Putin och Rysslands framtid.
2018-03-23 Vänsterpress om Syrien – slutet av mars 2018 Mest om den av Turkiet ledda attacken på kurderna i norra Syrien
2018-03-22 Madame Kollontay om Moskvadomarna Artikel ur tidningen Veckojournalen 1937, där Alexandra Kollontaj intervjuades om Moskvarättegångarna
2018-03-21 Eric Blanc: Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet Var det i praktiken verkligen så stor skillnad mellan Luxemburgs och Lenins partisyn? Artikel från den australiensiska webbplatsen Links.
2018-03-20 Francis Jorissen: Varför blir Putin åter Rysslands president? Artikel inför presidentvalet från början av februari, dvs före valet (som hölls 18/3 2018).
2018-03-19 Göte Kildén: Hisingens historiska marker. Från jägar- och fångstfolk ... till dagens lastvagnsrike Hisingen är Sveriges 5:e största ö till ytan. Denna bok lotsar oss fram genom Hisingens fängslande historia från förhistorisk tid fram till idag.
2018-03-14 M. Altajskij: Vad maoisterna döljer för folket - Kommentarer till KKP:s 10:e kongress I denna skrift kritiserar Moskva utvecklingen i Kina, i synnerhet efter 1969, med bl a Lin Biao-affären.
2018-03-14 Torbjörn Lodén: Lin Biao-affären och det kinesiska kommunistpartiets 10:e kongress Vid 9:e partikongressen 1969 hade Lin Biao utnämts som Maos efterträdare, men nu, 1973, var han död och en intensiv kritikkampanj mot honom genomfördes.
2018-03-14 Projekt 5-7-1 – statskuppsförsök? Lin Biao + familj omkom när deras flygplan störtade under flyktförsök. De påstods ha förberett en statskupp. Som bevis användes bl a ett cirkulär - projekt 571 - som tillskrevs sonen Lin Liguo.
2018-03-12 Pekka Haapakoski: ”Sista striden det är”… – Balansräkning över taistoismen Taistoiter kallas de Moskvaorienterade kommunisterna i Finland. I motsats till de svenska motsvarigheterna (gruppen kring tidningen Norrskensflamman) fick de ett avsevärt inflytande.
2018-03-12 Evita Neefs: Tyskland ska få ett fosterlandsministerium Begreppet "Heimat" som blev så misskrediterat genom nazismen håller på att få en renässans.
2018-03-09 Internationella kvinnodagen (8 mars) i vänsterpress 2018 Artiklar från svensk vänsterpress
2018-03-08 Tidskriften Fjärde internationalen om kvinnofrågan Artiklar publicerade under åren 1977-93. Behandlar många aspekter av kvinnofrågan.
2018-03-07 Bjarne Stenquist: Den vita segerns svarta skugga. Finland och inbördeskriget 1918 Det mycket blodiga klasskriget i Finland slutade med den vita sidans seger, men terrorn mot de röda fortsatte långt efter kriget hade slutat.
2018-03-05 Kerstin Allroth m fl: Kuba revolutionärt exempel En grupp samhällsvetare och ekonomer från Lund besökte 1968 Kuba. I denna bok sammanfattar de sina intryck och forskningsresultat.
2018-03-05 Deklaration från den första OLAS-konferensen (1967) Konferensen fungerade som en samlingspunkt för den revolutionära vänstern i Latinamerika och slutdeklarationen slog fast en strategisk inriktning för den revolutionära rörelsen..
2018-03-02 Vänsterpress om Syrien – mars 2018 Om Turkiets attack på kurdiska områden i norra Syrien, striderna kring Ghouta (nära Damaskus) m m
2018-03-01 Zeth Höglund: Hjalmar Branting Om den socialdemokratiske partiledaren och förste socialdemokratiske statsministern. Skriften från 1949
2018-02-28 Michel Husson: Den giftiga kapitalismen Om den svåra finanskris som drabbade världskapitalismen 2007-8. Ur tidskriften Tidsignal
2018-02-27 Benny Andersson m fl: Clarté-debatt om Oktoberrevolutionen Debatt om imperialismen, den ryska revolutionen, dess betydelse för den socialistiska revolutionen i Europa m m
2018-02-26 Lin Biao: Rapport till Kinas Kommunistiska Partis nionde nationalkongress (april 1969) 1969 utsågs Lin Biao officiellt till Maos efterträdare. Drygt två år senare dog han och hans familj i en flygkrasch i Yttre Mongoliet när de försökte fly Kina.
2018-02-23 Vänsterpress om Syrien – februari 2018 Främst om Turkiets attack på kurderna i Afrin (norra Syrien)
2018-02-22 Dominique Minten: Den västeuropeiska extremhögern behöver en storstädning Om extremhögern i Europa
2018-02-22 Ewout van den Berg recenserar boken Amiable with Big Teeth En roman som ger en inträngande bild av livet i Harlem i New York och de förödande konsekvenser som stalinismen fick för afroamerikanernas frigörelsekamp
2018-02-21 Angela Klein: Vilket Europa? - Efter OXI och Brexit, EU:s kris och vänstern Artikel från 2016 om bakgrunden till EU:s kris och vilket Europa vänstern ska kämpa för.
2018-02-20 Mike Davis: Gamla gudar, nya gåtor Artikel om varför marxismen ser arbetarklassen som en "revolutionär klass", den enda klass som kan leda en socialistisk revolution.
2018-02-19 Megan Erickson: Röda blöjbarn Om barnomsorgen i det tidiga Sovjetunionen, som (trots landets fattigdom) strävade efter att vara modern och progressiv.

Till webbens startsida