Texter inlagda mellan 23/11 2016 och 23/1 2017
(2-4 månader gamla, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-01-23 George Breitman: Peter Weiss och den historiske Trotskij Breitman diskuterar hur Weiss använder historien i Trotskij i exil och granskar hur de verkliga händelserna i Trotskijs liv förhåller sig till den konstnärliga framställningen.
2017-01-23 Ernest Mandel: Trotskij i exil av Peter Weiss. Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen Denna text ingick i programbladet vid tyska premiären av teaterpjäsen 1970. Mandel diskuterar Trotskijs roll i den ruska revolutionen och pjäsens framställning av detta.
2017-01-23 Peter Weiss: Trotskij i exil. Pjäs i två akter Denna pjäs, där Peter Weiss försökte återupprätta den historiska sanningen, fick många stalinister och maoister att tappa självbehärskningen och Weiss utsattes för en hätsk kampanj.
2017-01-20 José Yglesias: I revolutionens hand - Rapport från en kubansk landsortsstad En personlig redogörelse för den kubanska revolutionen från en amerikansk journalist som 1967 bodde i staden Mayarí i Oriente-provinsen.
2017-01-19 Fallet Leo Trotskij De 9 första sessionerna (av 13) av den officiella rapporten från den s k Dewey-kommissionens förhör med Trotskij om Moskvarättegångarna i Coyoacán i april 1937.
2017-01-18 Gör facket till en kamporganisation! Ett samtal om facklig kamp Detta är ett samtal som publicerades i tidskriften Kommunist 1983. Debattdeltagarna var vid den aktuella tidpunkten medlemmar i VPK (nuvarande V), SP (Socialistiska Partiet) och SAP.
2017-01-17 Barry Sheppard: Trumpismens uppkomst På fredag blir D Trump president i USA... I denna artikel analyseras bakgrunden till Trumps valseger och vad den kan leda till. Ur den australiensiska vänstertidningen Links.
2017-01-16 Hal Draper: Karl Marx’ revolutionsteori, Band I: Stat och byråkrati Kompletterad med del 2, om Marx' statsteori, den borgerligt demokratiska statens olika former, den borgerliga statens autonomi, etc.
2017-01-13 Roy Medvedev: Om socialistisk demokrati Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem
2017-01-12 Leo Trotskij: Sovjetunionens nya konstitution Artikel från 1936 om Sovjetunionens nya konstitution, "den mest demokratiska i världen", enligt den stalinistiska statsledningen.
2017-01-10 Stuart Schram: Mao Tse-tungs tänkande Längre utdrag ur Schrams läsvärda bok om Maos tänkande.
2017-01-10 Mao Tse-tung: Folkets demokratiska diktatur Text från sommaren 1949 där Mao presenterar principerna för den politik som man tänker föra efter maktövertagandet.
2017-01-09 Adolfo Gilly: Mexiko: Den avbrutna revolutionen Utdrag ur bok om mexikanska revolutionen 1910-20
2017-01-07 Werner Schmidt: Peter Weiss och teaterpjäsen Trotskij i exil Att ifrågasätta den Trotskij-bild som utformats under Stalin-epoken var inget som en kommunist kunde göra ostraffat, det var Moskvakommunister och maoister överens om: En häftig hetskampanj startade.
2017-01-05 Folke Isaksson: 72 dagar i Paris Om Pariskommunen våren 1871
2017-01-03 Marxism Bakgrund – teori – praktik Bok om marxismens grunder och den revolutionära arbetarrörelsen historia, utgiven av Vänsterns Ungdomsförbund 1967. Boken gillades inte alls av VPK:s Moskvatrogna kommunister (se bokens bilaga)
2017-01-02 V I Lenin: Tal å RSDAP:s vägnar vid begravningen av Paul och Laura Lafargue Talet hölls 20 november 1911. Paul och Laura (som var dotter till Marx) hade avslutat sina liv genom att på ålderns höst tillsammans begå självmord
2016-12-30 Andreas Malm: Revolution inför klimatkatastrofen Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver revolution menar författaren.
2016-12-29 Facklig kamp i Danmark Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?
2016-12-27 Stephen Maher: Donald Trump kan inte bekämpas med liberal nostalgi Tillbakablickande populism kan inte lösa USA:s problem. Det krävs i stället en djärv framtidsvision.
2016-12-23 Vänsterpress om Mellanöstern – december 2016
2016-12-19 Fallet Leo Trotskij (1937) Nu kompletterat med 8:e sammanträdet (av13)
2016-12-19 Leo Trotskij: Japan på väg mot en katastrof Artikel från 1933 om det militaristiska Japans politik.
2016-12-18 Vänsterpress om Aleppos fall – december 2016 Rebellernas förlust av östra Aleppo var en stor seger för Assad-regimen. Vad innebär detta, vilka blir konsekvenserna ...? Här är de första kommentarerna från vänsterhåll.
2016-12-17 Peter Widén: Jan Myrdal och Nya Tider – Maoism på avvägar Myrdals politiska meritlista innehåller många märkliga ståndpunkter och ställningstaganden
2016-12-16 Om Philip Shorts Mao-biografi Synpunkter på boken Mao - A Life.
2016-12-14 Philip Short: Mao och kulturrevolutionen Utdrag ur Shorts lovordade (även av Kina-specialister) Mao-biografi Mao - A Life. Kulturrevolutionen var en omskakande period i det moderna Kinas historia.
2016-12-14 Liu Shao-chi: Hur bli en bra kommunist Skriften utsattes för häftig kritik under kulturrevolutionen. Ett exempel på denna kritik ingår som bilaga i denna utgåva av skriften.
2016-12-13 David Fernbach: Marx och politiken – Teori och praktik Bok från 1978
2016-12-11 Marta Harnecker: Fidel, idag och för alltid Den kända chilenska marxisten som själv haft nära relationer till Castros Kuba.
2016-12-11 Internationell vänsterpress om Fidel Castro Fem artiklar om Fidel och den kubanska revolutionen
2016-12-09 Daniel Fleming, Bengt Åberg: Studentrörelsen i Sverige — ett försök till analys av de politiska linjerna Artikeln försöker göra både en teoretisk analys av studenternas ställning i klassamhället och en konkret analys av den svenska studentrörelsen, som den såg ut kring 1970.
2016-12-06 Om Philip Shorts Pol Pot-biografi (recensioner) Två experter på Kambodja/Kampuchea recenserar Philip Shorts bok om Pol Pot
2016-12-06 Uttalande av Pol Pot i Phnom Penh 5 januari 1979
2016-12-06 Philip Short: Stalins mikrober Ett kapitel ur boken Pol Pot – The History of a Nightmare som handlar om slutskedet av Röda khmerernas välde (1976-79)
2016-12-05 Partido Socialista Popular och den kubanska revolutionen I mitten av 1950-talet intog kubanska kommunistpartiet en mycket kritisk hållning till den castristiska rörelsens inriktning, vilket detta dokument är ett exempel på.
2016-12-03 Vänsterpress om Fidel Castro Fidel Castro avled i slutet av november 2016. Detta är en samling artiklar som försöker göra bokslut över hans livsverk.
2016-12-02 Fidel Castro: Hundra Års Kamp. La Demajagua Tal från 1968
2016-11-30 Nelson P Valdés, Saul Landau: CIA, Kuba och Operation Peter Pan Denna "operation" ledde 1960-62 till att över 14 000 kubanska barn skildes från sina föräldrar och flögs till USA.
2016-11-30 Samuel Farber: Att bygga socialismen på Kuba Artikel från Jacobin Magazine från oktober 2016, alltså innan Castros bortgång och presidentvalet i USA.
2016-11-29 Martin Fahlgren: Lögner om Kuba – Operation Peter Pan Om bland annat ett skamligt USA-sponsrat försök att destabilisera Kuba
2016-11-27 Peter Widén: Kommer kapitalismen att återupprättas? Vart går Kuba? Fidel Castros död och Trumps valseger bidrar till att aktualisera frågan. Denna artikel, skriven innan de sista händelserna, diskuterar de problem som Kuba står inför.
2016-11-27 Christian Parenti: Att lyssna på Trump Atrikel ur Jacobin Magazine som analyserar Trumps tal under valkampanjen. "Väljarna tog honom på allvar men inte bokstavligen."
2016-11-26 Mike Davis: Inte revolution – ännu Artikel ur Jacobin Magazine som analyserar Trumps valseger och vad den kan innebära.
2016-11-24 Gregor Benton och Lin Chun (red): Var Mao verkligen ett monster? (utdrag) Det akademiska svaret på Chang-Hallidays Mao: Den sanna historien. Här ingår redaktörernas introduktion och 6 av de texter som ingick i bokens engelska upplaga.
2016-11-24 Livläkare Li Zhisuis memoarer — en intervju om Maos personlige läkares minnen Børge Bakken intervjuar kinaexperten Frederick Teiwes om ett kontroversiellt Mao-porträtt som tilldrog sig stor uppmärksamhet när det kom ut 1994
2016-11-23 Jan Myrdal i blåsväder – Debatt senhösten 2016 Myrdals medverkan i nazianstrukna tidningen Nya Tider fick många att höja på ögonbrynen och undra vart han egentligen är på väg. Detta är en artikelsamling om detta.

Till webbens startsida