Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-10-23 Tidskriften Kommunist om syndikalismen Om SAC, dess historia, teori och praktik
2017-10-21 Vänsterpress om Katalonien – mitten av oktober 2017 Den spanska centralregeringen fortsätter sin oförsonliga politik mot Katalonien och hotar att avskaffa allt självstyre.
2017-10-20 Vänsterpress om Ryssland hösten 1917 I juli/augusti gick kontrarevolutionen till offensiv, men efter general Kornilovs misslyckade militärkupp i slutet av augusti återtog de revolutionära krafterna initiativet.
2017-10-18 Thorleif Herrström: En möjlig socialism Om Alec Noves bok Teori för en möjlig socialism som argumenterar för s k marknadssocialism
2017-10-18 Samtal med Alec Nove om socialismens ekonomiska praktik När den brittiske ekononomen 1983 publicerat sin bok om s k marknadssocialism utbröt en omfattande debatt. Detta samtal kretsar kring den frågan.
2017-10-16 Maurice Meisner: Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt Nu kompletterad med författarens förord och kapitel 3 (om de viktiga åren 1925-1934)
2017-10-16 Mao Zedong: Bekämpa bokdyrkan Liten skrift från våren 1930, där Mao betonar nödvändigheten av att undersöka de verkliga förhållandena i stället för att utgå från böcker.
2017-10-13 Pekka Haapakoski: Kejsarens nya kläder Om vänsterströmningar i den finska socialdemokratin på 1970-talet.
2017-10-12 Alan Woods: Inledning till Staten och revolutionen – Statens roll och socialdemokratin Detta är ett förord till en nyutgåva av Lenins berömda skrift som skrevs augusti-september 1917 och gavs ut i slutet av november samma år
2017-10-10 Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarn Denna rapport antogs officiellt 21 september 1937 efter nära ett års arbete. Den publicerades i bokform i början av 1938 under titeln Not Guilty
2017-10-10 Pierre Broué: Nytt förord till Icke skyldig Skrevs för 2005 års brittiska nyutgåva av den s k Dewey-kommissionens rapport Not Guilty som gällde anklagelserna mot Trotskij under Moskvarättegångarna
2017-10-08 Vänsterpress om nazistfiaskot i Göteborg i september 2017 Den sista september hade Nordiska Motståndsrörelsen tänkt göra ett mäktigt framträdande i Göteborg. Av det blev intet.
2017-10-06 Vänsterpress om folkomröstningen i Katalonien – oktober 2017 Omröstningen i Katalonien blev en omskakande händelse som kan få långtgående konsekvenser
2017-10-06 Josep Maria Antentas: Kataloniens beslut Artikel som ger en fyllig bakgrund till den katalanska folkomröstningen 1 oktober. Ur Jacobin, 30 september 2017.
2017-10-05 Mauritz Västberg: Kata Dalström En ganska kort, men läsvärd biografi av denna kvinnliga socialistiska pionjär i Sverige. Utgiven 1951 i serien "Banérförare" som gavs ut av Folkets i Bilds förlag
2017-10-04 Mao Zedong: Rapport om en undersökning av bonderörelsen i Hunan Maos berömda rapport där han i början av 1927 lägger fram sin syn på de kinesiska böndernas revolutionära potential
2017-10-03 Paul Le Blanc: Lenin bakom förvanskningarna Recension av Tariq Alis omtalade bok Dilemmas of Lenin, om Lenins liv. En översättning av ett kapitel ur boken har publicerats på marxistarkivet.
2017-10-02 Tariq Ali: Oktobers kvinnor Om kvinnornas roll i den ryska revolutionen 1917.
2017-09-29 Inga nazister i Göteborg! september 2017 Den 30 september demonstrerar nazister på Göteborgs gator. De kommer att mötas av en massiv motdemonstration. Om detta och om kampen mot högerextremism mer principiellt.
2017-09-29 Vänsterpress om Mellanöstern – september 2017 Handlar mest om folkomröstningen i irakiska Kurdistan
2017-09-28 Roy A. Medvedev: Oktoberrevolutionen Rysk socialist (ej kommunist) om ryska revolutionen - skriven 1979 (dvs före Sovjets sammanbrott)
2017-09-25 Håkan Blomqvist: Myten om den judebolsjevikiska världskonspirationen Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-09-25 Michael Warschawski: Antisionism eller antisemitism Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-09-25 Mario Kessler: Antisemitismen och den tyska arbetarrörelsen – en översikt Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-09-22 Alan Woods: Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017
2017-09-21 Icke skyldig! Dewey-kommissionens utlåtande om Moskvarättegångarnas anklagelser mot Trotskij Dagstidningen Folkets Dagblad kommenterar Dewey-kommissionens slutrapport i slutet av 1937
2017-09-20 Gunnar Gunnarson: Ryssland juli-oktober 1917 – En revolutionskrönika månad för månad Gunnarsons bok är en rikt illustrerad samling dokument och ögonvittnesskildringar. Den här återgivna texten motsvarar ungefär halva boken. Mycket av bildmaterialet finns dock inte med.
2017-09-19 Aron Lund m fl: Assad kan vinna kriget men kommer att ha ett Syrien i ruiner att styra över Om utvecklingen i Syrien
2017-09-18 Michael Löwy: Förtvivlan, förhoppning, försoning. Tre faser i Georg Lukács’ utveckling som intellektuell Om Georg Lukács
2017-09-15 Gustav Johansson: Lenin och Sverige Artikel från 1970. Artikelförfattaren var medlem i VPK.
2017-09-11 Max Shachtman: Bakom Moskvarättegången Bok från slutet av 1936, som analyserar, främst utifrån det officiella rättegångsprotokollet, den första Moskvarättegången.
2017-09-11 Vadim Rogovin: Förberedelserna inför den första skenrättegången Redogör för hur man förberedde den 1:a Moskvarättegången som hölls i augusti 1936
2017-09-11 Om det kontrarevolutionära Trotskij-zinovjevska blockets terroristiska verksamhet Hemligt brev som 29 juli 1936 skickades till regionala och territoriella kommittéer m fl organ i det sovjetiska KP inför den stundande 1:a Moskvarättegången (hölls i augusti.)
2017-09-11 Leo Trotskij: Två brev till oppositionsmedlemmar Brev från 1928 till Vänsteroppositionens medlemmar, med råd hur man skulle agera efter uteslutningarna och kapitulationerna (särskilt Zinovjev och Kamenev).
2017-09-08 Sheila Fitzpatrick: Vad blev det kvar Om några nya böcker om den ryska revolutionen
2017-09-06 Gunnar Gunnarson: Karl Korsch och marxismens filosofi Om Korsch, en tysk marxistisk filosof och teoretiker
2017-09-06 Karl Korsch: Om materialistisk dialektik Artikel (från 1924) om marxistisk filosofi
2017-09-05 Eric Hobsbawm: Världsrevolutionen Om Oktoberrevolutionen och dess betydelse för 1900-talets historia
2017-09-04 V I Lenin: Till frågan om internationalisternas enhet Boljsevikerna önskar uppnå enhet med andra internationalistiska revolutionära krafter (sommaren 1917)
2017-09-01 Holtzmans vittnesmål under 1:a Moskvarättegången (1936) Utdrag ur den s k Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Trotskij under de två första Moskvarättegångarna. Holtzman var en av de åtalade.
2017-08-31 Rodney Edvinsson: Anarkismen ur marxistisk synvinkel
2017-08-30 Edward H. Carr: En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin Den brittiske historikern diskuterar den ryska revolutionen utifrån Marx' och bolsjevikernas perspektiv på den mänskliga historien och revolutionsbegreppet.
2017-08-29 Gabriel Kolko: Amerikansk utrikespolitik. En analys av maktmedel och målsättningar Bok från 1969 som bl a handlar om USA:s intervention i Vietnam
2017-08-28 Leo Trotskij: Komintern och GPU En av de sista artiklar Trotskij skrev, där han visar att GPU och Komintern låg bakom mordförsöket i maj 1940. Tre dagar senare lyckades de i sitt uppsåt...
2017-08-25 Enzo Traverso: Den nya antisemitismen: verklighet och fantasifoster Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-08-25 Håkan Blomqvist: Antisemitismen och vänstern. Inte alltid som eld och vatten Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005)
2017-08-23 Karl Kautsky: Karl Marx’s ekonomiska läror. Populärt framställda och belysta av Karl Kautsky En klassisk skrift som översattes till mängder av språk

Till webbens startsida