Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2017-12-11 Vänsterpress om Mellanöstern – december 2017 Mest om slavhandeln i Libyen
2017-12-07 Marta Harnecker: Att återuppbygga vänstern Utdrag (med kritiska kommentarer) ur bok där den välkända latinamerikanska marxisten utvecklar en strategi för vänstern, speciellt i Latinamerika
2017-12-07 Michael Löwy: Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar Kompletterat avsnitt 3.3 om Browderismen och efterkrigsperioden med 3 nya texter (2 av mexikanen Lombardo Toledano och 1 av argentinaren Vittorio Codovilla)
2017-12-06 Eric Hobsbawm: Kommunistiska Manifestet - En introduktion Denna introduktion skrevs till 2012 års brittiska utgåva av Kommunistiska Manifestet
2017-12-05 Lancet (=CH Hermansson): Förmögenheter, inkomster, profiter och löner Broschyr från 1944
2017-12-04 Augustin Souchy: Den ryska arbetare- och bonderevolutionen (1920) Författaren, som var en tysk anarkist, gör en kritiskt bokslut över den ryska revolutionen. Behandlar främst utvecklingen efter maktövertagandet 1917.
2017-12-01 Leo Trotskij: Kämpa mot strömmen Artikel från 1939 om uppbygget av Fjärde internationalen.
2017-11-29 Farooq Sulehria: Den islamiska fundamentalismens rötter Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam)
2017-11-29 Alex Cowper: Varför vi borde försvara sekularism Ur Tidsignal nr 7 (specialnummer om Vänstern och islam)
2017-11-28 Kurt Wickman och Lars Gustafsson: Moskvaprocesserna — En femtekolonn tillintetgörs Utdrag ur boken Marxism eller trotskism? (1971), som var ett mao-stalinistiskt, brett upplagt försök att göra upp med trotskismen. Ett försök som blev till en bumberang.
2017-11-27 Vänsterpress om Mellanöstern – november 2017 Om slavhandeln i Libyen, men även om Afghanistan, Iran, Libanon, Saudiarabien och Syrien
2017-11-24 Diane Elson: Marknadssocialism eller marknadens socialisering? Inlägg i den debagtt om marknadssocialism som den brittiske ekonomen Alec Nove startade med boken Teori för en möjlig socialism
2017-11-23 Moshe Lewin: Revolutionens evolution Författaren, en framstående sovjetkännare och historiker, gör ett slags bokslut över den ryska revolutionen
2017-11-22 China Miéville: Epilog till en revolution Slutord i en mycket rosad bok om Ryska revolutionen
2017-11-21 E P Thompson: Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism Om den brittiska kapitalismens och arbetarklassens framväxt.
2017-11-20 Vänsterpress om Katalonien – mitten av november 2017 Situationen i Katalonien fortsätter att vara kritisk, men just nu verkar alla vara inriktade på det nyval som är utlyst till 21 december.
2017-11-17 Benny Andersson: Sovjeterna vann och förlorade makten En tillbakablick på revolutionen, varför och hur den segrade, men senare urartade.
2017-11-17 Alexander Kerenskij: Både vänstern och högern förrådde den provisoriska regeringen Den siste ryske regeringschefen ger sin syn på varför hans regering störtades i oktober 1917.
2017-11-15 Kommunistledare avslöjar mordförsök på Trotskij I sina memoarer avslöjade den mexikanske kommunistledaren Valentín Campa detaljer om hur ett beslut att försöka mörda Trotskij genomdrevs i mexikanska kommunistpartiet.
2017-11-15 Mexikansk målare erkänner mordförsök på Trotskij Den berömde målaren David Alfaro Siqueiros ledde våren 1940 ett misslyckat mordförsök på Trotskij. I en intervju 1972 avslöjade han en del detaljer kring detta.
2017-11-14 Daniel Burstein: 100 mil runt i fria Kampuchea Den amerikanske maoisten Dan Burstein var den förste från "väst" som våren 1978 släpptes in i Pol Pots Kampuchea. Detta resulterade i en artikelserie som även fann vägen till svenska Gnistan
2017-11-13 Katalonien efter självständighetsförklaringen (2 artiklar) Den ena artikeln redogör för den aktuella situationen och hur den uppkommit. Den andra handlar om försök att finna en icke-separatistisk vänsterplattform inför det påbjudna valet 21/12.
2017-11-11 Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917 - del 2 Artiklar från Arbetarmakt, Clarté, Internationalen, Offensiv, Proletären och Revolution
2017-11-11 Marxistiske historikern Paul Le Blanc om Oktoberrevolutionen - ljudupptagning Detta är en ljudupptagning från ett möte 6/11 i Umeå med Le Blanc som talare.
2017-11-10 Luke Stobart: Katalonien: det förflutna och framtiden Artikel ur Jacobin magazine som tecknar en bakgrund till den katalanska självständighetsrörelsen och den senaste utvecklingen.
2017-11-08 Kjell Östberg: Den svenska borgarklassen – ekonomiskt stark men politiskt svag? Ur Tidsignal 5/6
2017-11-08 Tidsignal nr 5-6 2006. Om borgarna och regeringsskiftet Hela numret som PDF
2017-11-07 Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917 Idag för 100 år sedan (7/11 1917 enligt vår kalender, 25/10 enligt den dåvarande ryska) grep revolutionärerna makten i den ryska huvudstaden Petrograd. Oktoberrevolutionen hade inletts.
2017-11-06 Spansk och katalansk vänster diskuterar krisen i Katalonien Artiklar som diskuterar krisen i Katalonien, självständighetsrörelsen, och förslag till en väg framåt.
2017-11-05 Vänsterpress om irakiska Kurdistan – november 2017 När den kurdiske presidenten Barzani nyligen utropade en egen stat i norra Irak så slutade det med ett stort bakslag och Barzani själv fick avgå.
2017-11-03 Katalonien-dossier november 2017 - vänstern och Katalonien-krisen Den katalanska och spanska vänstern är djupt oenig om hur man ska ställa sig till Republiken Katalonien. Detta förhindrar den att på ett effektivt sätt mobilisera mot den reaktionära Madridregeringen.
2017-11-02 Gunnar Gunnarson: Sagt om revolutionen Politiker, författare, historiker, filosofer om Oktoberrevolutionen
2017-11-01 Karl Kautsky: Socialdemokrati och socialism. Kritik av Bernsteins attack på marxismen E Bernsteins attack mot marxismens grunder i boken Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter utsätts för skarp kritik. Kautskys försvar av marxismen hade stor betydelse
2017-10-30 George Novack: Georg Lukács som marxistisk filosof En kritisk betraktels över Lukács
2017-10-30 Abrahamovici vs Novack: Debatt om George Lukács marxism
2017-10-27 Vänsterpress om Katalonien – slutet av oktober 2017 Den katalanska krisen går mot sin kulmen
2017-10-26 Bo Gustafsson: Från kolonialism till socialism En essä om ekonomisk utveckling Med företal av Sara Lidman. Skriften kom ut i flera upplagor (1:a upplagan 1964)
2017-10-24 SUKP:s historia (1962) om Ryska revolutionen 1917 Utdrag ur den auktoriserade version som gavs ut i slutet av Chrusjtjov-epoken och som var avsedd att ersätta den stalinistiska versionen från 1938
2017-10-24 SUKP(b):s historia (1938) om Ryska revolutionen 1917 Utdrag ur den beryktade stalinistiska upplagan från 1938, som var en officiellt sanktionerad historiebok. Den spreds i många upplagor.
2017-10-23 Tidskriften Kommunist om syndikalismen Om SAC, dess historia, teori och praktik
2017-10-21 Vänsterpress om Katalonien – mitten av oktober 2017 Den spanska centralregeringen fortsätter sin oförsonliga politik mot Katalonien och hotar att avskaffa allt självstyre.
2017-10-20 Vänsterpress om Ryssland hösten 1917 I juli/augusti gick kontrarevolutionen till offensiv, men efter general Kornilovs misslyckade militärkupp i slutet av augusti återtog de revolutionära krafterna initiativet.
2017-10-18 Thorleif Herrström: En möjlig socialism Om Alec Noves bok Teori för en möjlig socialism som argumenterar för s k marknadssocialism
2017-10-18 Samtal med Alec Nove om socialismens ekonomiska praktik När den brittiske ekononomen 1983 publicerat sin bok om s k marknadssocialism utbröt en omfattande debatt. Detta samtal kretsar kring den frågan.
2017-10-16 Maurice Meisner: Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt Nu kompletterad med författarens förord och kapitel 3 (om de viktiga åren 1925-1934)
2017-10-16 Mao Zedong: Bekämpa bokdyrkan Liten skrift från våren 1930, där Mao betonar nödvändigheten av att undersöka de verkliga förhållandena i stället för att utgå från böcker.
2017-10-13 Pekka Haapakoski: Kejsarens nya kläder Om vänsterströmningar i den finska socialdemokratin på 1970-talet.
2017-10-12 Alan Woods: Inledning till Staten och revolutionen – Statens roll och socialdemokratin Detta är ett förord till en nyutgåva av Lenins berömda skrift som skrevs augusti-september 1917 och gavs ut i slutet av november samma år

Till webbens startsida