Nya texter (från de 2 sista månaderna, i tidsordning, nyaste först)

Datum Text (ämne) Kommentar
2018-10-16 Samtal med Régis Debray (1967) Under 1960-talets andra hälft fungerade Debrays skrifter om "foco-teorin" som en mycket viktig inspirationskälla för den revolutionära, "guevaristiska", latinamerikanska vänstern.
2018-10-16 Régis Debray: Den revolutionära strategins problem i Latinamerika I denna artikel (skriven 1965) utvecklar den franske filosofen/journalisten Debray sin syn på gerillakrig ("foco-teorin"), baserad på den kubanska erfarenheten.
2018-10-15 Vänsterpress om klimatfrågan – oktober 2018 Handlar mest om den nya allvarliga rapporten från FN:s klimatpanel och reaktioner på densamma.
2018-10-12 Vänsterpress om Sverigedemokraterna – oktober 2018 Det högerextrema SD har haft stora valframgångar. Vad beror det på? Vad är SD för ett slags parti? Hur kan man bryta dess frammarsch?
2018-10-11 Max Eastman: Moskvaprocessernas innebörd Förf. var en amerikansk skribent som aktivt stödde den ryska revolutionen och som i Sovjet lärde känna de bolsjevikiska ledarna. Den stalinistiska urartningen gjorde honom dock alltmer kritisk.
2018-10-09 Den finländska fascismens historia: Om boken Svart gryning: fascismen i Finland, 1918-44 Recensioner av en viktig nyutkommen bok om fascismen i vårt grannland.
2018-10-09 Hilding Hagberg: Finland i krig Utdrag ur boken Röd bok om svart tid om ultranationalistiska ("storfinska") strömningar i Finland i slutet av 1930-talet
2018-10-08 Vänsterpress om Finska inbördeskriget 1918 I år (2018) är det 100 år sedan ett blodigt klasskrig utkämpades i vårt grannland i kölvattnet på den ryska Oktoberrevolutionen.
2018-10-04 Jeremy Corbyn och antisemitismen (artikelsamling) I Storbritannien har Corbyn-motståndare i labour, tillsammans med allsköns borgare och reaktionära judiska företrädare drivit en hetskampanj mot Corbyn.
2018-10-04 Bernard Huisman: Om boken Crashed. How a Decade of Financial Crisis Changed the World Den bok som artikeln introducerar handlar om de ekonomiska problem som började med finanskrisen 2008
2018-10-03 Maurice Meisner: Maos Kina och efteråt En marxistisk skildring av Folkrepublikens historia. De här redovisade delarna utgår från Kulturrevolutionen, men handlar främst om utvecklingen efter Maos död fram till millennium-skiftet.
2018-10-02 Stathis Kouvelakis: Gränstrakter Den s.k. "flyktingkrisen" 2015 fick EU:s institutioner att använda sina länder i periferin, fr a Grekland, för att stoppa "flyktingströmmarna". Samtidigt knäckte de den grekiska vänsterregeringen.
2018-10-01 Hans Ödman: Vad är Sverigedemokraterna för ett slags parti? En kritisk studie av SD, det parti som i senaste valet blev tredje största parti i riksdagen
2018-09-28 Om Göran Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra Samling recensioner/kommentarer till Therborns viktiga bok.
2018-09-27 Icke skyldig. Deweyrapporten om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna Kompletterad. Nu saknas enbart 3 kapitel (av 27) ur del 4 och 1 bilaga (av 3).
2018-09-25 Francisco Louçã: Parlamentariskt arbete och social kamp - det portugisiska Vänsterblockets erfarenheter Artikel som diskuterar förhållandet mellan parlamentariskt arbete och aktivism i sociala rörelser utifrån portugisiska erfarenheter.
2018-09-25 Lärdomar av den portugisiska icke-modellen Artikel av medlemmar från Vänsterblocket i Portugal, om deras erfarenheter av Socialistpartiregeringen och deras allians med den. Tidigare delvis publicerad i Internationalen.
2018-09-24 Willy van Damme: USA spindeln i nätet ”Syrien och kemiska vapen” Alltsedan 2013 har det rapporterats om gasattacker i Syrien. Fullständig klarhet i vem som beordrat och utfört dessa råder det fortfarande delade meningar om.
2018-09-21 Anders Sjögren: Dagens Vietnam i backspegeln Författaren besökte Vietnam kring nyåret 2017-18. Det resulterade i tre artiklar som vi här återger.
2018-09-19 Paco Aguaza: Teresa Rodríguez: Vi måste fortsätta att bygga upp ett alternativt ”sunt förnuft” (intervju) Intervju med framgångsrik antikapitalist i Andalusien, som är den näst största av Spaniens autonoma regioner
2018-09-19 Vänsterpress om Spanien – hösten 2018 Om Katalonien, högerpartiet PP i korruptionsskandal och framgångar för vänstern i Andalusien
2018-09-18 Joseph Daher: Sekularister, sekularism och det syriska upproret Artikel om frågan om sekularism och hur den har diskuterats under upproret i Syrien, och varför den är viktig, särskilt gentemot islamistiska fundamentalister.
2018-09-17 Alan Moorehead: Ryska revolutionen Om Oktoberrevolutionen och dess förspel. Boken kom ut 1959 och var då den första på svenska som skrivits av en historiker som inte var socialist eller kommunist.
2018-09-14 Vänsterpress om valet 2018 – Del 1 De första reaktionerna på årets val
2018-09-13 Szilard Kalmar: Ungern från blomstande landsbygd till monokultur och elände Fidesz-regeringen monterar inte bara ned demokratin och underblåser rasism, den har också lyckats med att kraftigt sänka levnadsstandarden på landsbygden.
2018-09-12 Om Corbyn och Labourpartiets påstådda antisemitism Corbyn, Labourpartiet och den brittiska allmänheten i stort anklagas för antisemitism. I två artiklar nagelfars dessa anklagelser, och från vilket håll de kommer.
2018-09-11 Göran Therborn: Framstegens tidsålder, trots allt? Artikel ur New Left Review 2016. Inte minst efter valresultatet ser världen av idag dyster ut. Therborn resonerar kring de positiva sidor som ändå finns.
2018-09-10 Göran Therborn: Nya massor? Motståndets sociala grundvalar Artikel ur Arkiv 2014. Finns det andra samhällskrafter som kan motsvara 1900-talets organiserade arbetarklasser och antikoloniala befrielserörelser?, frågar sig Therborn
2018-09-07 Vänsterpress om strejkrätten – hösten 2018 Om försöket att inskränka på strejkrätten som pågått under det senaste året.
2018-09-05 Tre innebörder av ekosocialism - Intervju med Ian Angus Angus klargör vad ekosocialism står för. Han berör även vad som kan göras för att "lösa" problemet med den globala uppvärmningen.
2018-09-05 Michael Löwy: Ekosocialism – jordens möjlighet? Miljökrisen riskerar hela den mänskliga artens fortlevnad. Radikala förändringar krävs för att komma till rätta med detta. Löwy pläderar för en ekosocialistisk lösning.
2018-09-04 Francine Mestrum: Den europeiska vänsterns framtid Den radikala högern går framåt i hela Europa. Men hur ligger det till med den radikala vänstern?
2018-09-03 Icke skyldig Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna Kompletterad med ytterligare avsnitt. Nu är del 3 komplett.
2018-08-31 Vänsterpress om vädret och klimatet – slutet av augusti 2018 Aktuella artiklar om klimathotet.
2018-08-31 Daniel Brandell: Hur ska vi hinna rädda klotet? Om Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent.
2018-08-30 Joseph Daher: Sadr, sekterismen och ett folkligt alternativ Artikel ur Jacobin magazine, 21 juni, om valresultatet vid valen i Irak i maj.
2018-08-29 Benny Andersson: Resebrev från Kuba hösten 2018 Dessa resebrev publicerades på Clartés blogg under augusti.
2018-08-26 Perry Anderson: Motsägelser hos Antonio Gramsci Artikel ur New Left Review 1976 (i nyutgåva 2017) där Anderson fr a diskuterar Gramscis hegemonibegrepp, och de motsägelser Anderson ser i Gramscis texter.
2018-08-24 Ekosocialister debatterar strategin för att stoppa klimatförändringarna Debatt mellan Daniel Tanuro och John Bellamy Foster/Ian Angus om strategin för att stoppa de pågående klimatförändringarna, fr a hur man ska stoppa användningen av fossilt bränsle.
2018-08-22 Jacob Hamburger: Kan det finnas en vänsterpopulism? Artikel ur Jacobin Magazine. Efter högerpopulismens framgångar börjar en del inom vänstern fundera på om vänsterpopulism kan vara en väg framåt. Hamburger är tveksam.
2018-08-20 Vänsterpress om vädret och klimatet – augusti 2018 Frågor kring den globala uppvärmning har aktualiserats under den gångna sommaren på grund av extremvärdret. Den har därför också hamnat högre på dagordningen inför det kommande valet.
2018-08-17 Andreas Malm: Växthuseffekten, klimatet och vädret Bl a utdrag ur boken Det är vår bestämda uppfattning att om inget görs nu kommer det att vara för sent (2007) + en del anknytningar till den aktuella situationen.

Till webbens startsida