Nationella frågan

Texter om den nationella frågan.

Marxismen och den nationella frågan, av Michael Löwy. Ur FI 2/80.

Om nationernas självbestämmanderätt, av V I Lenin.

Arbetarna och fäderneslandet, av Roman Rosdolsky.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där den svenske trotskisten Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Den bolsjevikiska doktrinen om självbestämmande, av E H Carr. Om den nationella frågan och synen på nationell självbestämmanderätt, från Marx till Lenin.

Den nationella frågan i Sovjets historia.

Debatt: Vilken roll spelar den nationella frågan idag? Ur tidskriften Kommentar, mot bakgrund av den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och Sovjets krig i Afghanistan (från 1980).

Vad är fel med ett Stor-Albanien?, av Freddy De Pauw. Diskussion om den nationella frågan och albanerna. 

Rosa Luxemburg och den nationella frågan, av Michael Löwy.

Den nationella frågan, av Hans Jungnell. Författaren var medlem i Förbundet Kommunist. Intressant artikel bl a pga dess kritik mot Trotskij syn på saken.