C H Hermansson

Texter av och om C H Hermansson

Sverige i det imperialistiska systemet - en lång historia av utsugning. En artikel ur tidskriften Kommentar 1983.

Socialism på svenska. Bok från 1983.

Intervju med CH Hermansson från 1977, ur Zenit. Intressant intervju där den förre VpK-ordföranden CH Hermansson redgör för sin syn på utvecklingen av VpK sedan 50-talet. Bl a tar han upp de konsekvenser som SUKP:s 20:e partikongress, med Chrusjtjovs "hemliga tal", fick för det svenska kommunistpartiet.

Vänsterns väg. En klassisk debattbok från 1965, där den svenske kommunistledaren försöker anknyta till "den nya vänstern" som växte fram i början av 1960-talet.

Om trotskismen. Den f d partiledaren "gör upp med" trotskismen. Från tidskriften Clarté 1939.

Om vägar att bryta det ekonomiska fåtalsväldet – med särskild tonvikt på strukturreformer. Artikel från 1967, där CH diskuterar strategin med s k "socialistiska strukturreformer" som ett sätt att bryta kapitalets välde.

Löntagarfonderna – halshuggning av kapitalismens skugga? Artikel från 1975.

C-H Hermansson - En politisk biografi, av Werner Schmidt. CH spelade en mycket viktig roll för det svenska kommunistpartiets frigörelseprocess från Moskva. I denna biografi får vi från nära håll följa denna utveckling och CH:s roll i densamma.