Finska inbördeskriget

Texter om finska inbördeskriget

2018 är det hundra år sedan det finska inbördeskriget.

Finland 90 år: När de vita krossade den röda revolutionen, av Anders Hagström. Om det finska inbördeskriget 1918.

Revolutionen i Finland 1918, av Jens-Hugo Nyberg. En artikel om revolutionen och inbördeskriget i Finland.

Den finska revolutionen, av Kuusinen m fl. Självkritik från Kuusinen, samt dokument från finska kommunistpartiets grundningskongress 1918.

Finlands röda garden. En bok om klasskriget 1918, av Carsten Palmaer och Raimo Mankinen.

Finska klasskriget 1918, av Pekka Haapakoski.

Om finska revolutionen 1918, av Victor Serge. Utdrag ur Serges bok Year one of the revolution från 1929, som handlar om den ryska Oktoberrevolutionen.

Finland år 1918 och relationerna till utlandet, av Juhani Paasivirta. Inbördeskrigets Finland.

Revolutionen i Finland, av Eric Blanc. Artikel om upproret i Finland som inleddes 26 januari 1918. Ur Jacobin magazine.

Skärans och hammarens väg, av Arvo Tuominen. Tuominen tillhörde ledningen i finska KP fram till vinterkriget 1939, då han bröt med partiet. Denna 1:a del av hans minnen slutar 1921. Tar upp inbördeskriget, fraktionsstriderna i partiet m m.

Finlands två ansikten, av A R Torni. Finlands historia fram till 1943 ur ett vänsterperspektiv.

Arbetarrörelsen i Finland, av Juhani Paasivirta. Behandlar perioden fram till 1949 utifrån huvudsakligen en socialdemokratisk utgångspunkt.