Finland

Texter om utvecklingen i Finland

Finland 90 år: När de vita krossade den röda revolutionen, av Anders Hagström. Om det finska inbördeskriget 1918.

Revolutionen i Finland 1918, av Jens-Hugo Nyberg. En artikel om revolutionen och inbördeskriget i Finland.

Den finska revolutionen, av Kuusinen m fl. Självkritik från Kuusinen, samt dokument från finska kommunistpartiets grundningskongress 1918.

Finlands röda garden. En bok om klasskriget 1918, av Carsten Palmaer och Raimo Mankinen.

Finska klasskriget 1918, av Pekka Haapakoski.

Om finska revolutionen 1918, av Victor Serge. Utdrag ur Serges bok Year one of the revolution från 1929, som handlar om den ryska Oktoberrevolutionen.

Finland år 1918 och relationerna till utlandet, av Juhani Pasivirta. Inbördeskrigets Finland.

Upprop till alla arbetare och arbeterskor. Upprop från Komintern, ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" från 1920.

De mördade finska kommunisterna. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 3 1921.

Finlands Socialistiska Arbetarpartis program. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 4 1921.

Skärans och hammarens väg, av Arvo Tuominen. Tuominen tillhörde ledningen i finska KP fram till vinterkriget 1939, då han bröt med partiet. Denna 1:a del av hans minnen slutar 1921. Tar upp inbördeskriget, fraktionsstriderna i partiet m m.

På jorden och under jorden, av Arvo Tuominen. Behandlar åren 1921-33. Större delen av dessa år satt den finske kommunistledaren i fängelse, men han blev även sekreterare i finska fackorganisationen (motsv. till LO).

Kremls klockor, av Arvo Tuominen. Denna del av den f.d. finske kommunistledarens minnen är den mest omtalade. Den handlar om åren 1933-38, då författaren var i Sovjetunionen.

Finska vinterkriget 1939-40. I november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Det uttalade målet var gränsjusteringar för att förbättra skyddet av Leningrad.

Militarismens vanvett, av Per-Erik Wentus. Om "Ur tystnaden. Vita fläckar i Finlands närhistoria", en antologi om finska vinterkriget.

Edward Gylling och hans familjs öden i Sovjetunionen/Ryssland, av Per-Erik Wentus. Finlandssvensk kommunist som deltog på röda sidan under finska inbördeskriget. Flyttade till Sovjet där han blev ledande i Sovjetkarelen. Avrättad 1938.

Frivillig soldat från fredens nation, av Johannes Jensen. En studie av spanienfrivilligas och finlandsfrivilligas historiebruk och minne. 

Om Finland (1970-86), av Pekka Haapakoski. Artikelsamling om den finska arbetarrörelsen och dess kamp och problem.

Folkfronten i Finland, av Pertti Hynynen. Artikel från 1969.

När Finland kuppades in i kriget på nazisternas sida, av Reima Luukkanen. Hur Finland kom med i "fortsättningskriget" i juni 1941.

Finlands två ansikten, av A R Torni. Finlands historia fram till 1943 ur ett vänsterperspektiv.

Arbetarrörelsen i Finland, av Juhani Paasivirt. Behandlar perioden fram till 1949 utifrån huvudsakligen en socialdemokratisk utgångspunkt.

Arbetarrörelsen i Finland, av Pekka Haapakoski. Om den finländska arbetarrörelsen och i synnerhet den finländska kommunismen från mitten av 1960-talet fram till idag (hösten 2012).

Finlands kommunistiska parti, av Bengt Matti. Om det finländska kommunistpartiet, med tyngdpunkten på tiden efter Andra världskriget fram till  mitten av 1960-talet.

Arbetarklassens världsåskådning, av Tuure Lehén. Lehén anses som den finska (prosovjetiska) kommunismens främste teoretiker. Denna bok användes allmänt i partiets studiecirklar under 1960- och 1970-talen. En kortfattad biografi över förf. ingår.

'Grannar på skilda vägar' Fascismen i Finland i jämförande svensk belysning, av Lauri Karvonen. Om fascismen i Finland och Sverige.

Vi skola nästan alla dö, av Aino Kuusinen. Författarinnan var hustru till den ledande finländske kommunisten O W Kuusinen och verkade bl a som Komintern-funktionär, men hamnade också i sovjetiskt arbetsläger.

Recension av Aino Kuusinens "Vi skola nästan alla dö", av Kenth-Åke Andersson.