Portugal

Texter om utvecklingen i Portugal.

Artiklar ur Fjärde internationalen om "den portugisiska revolutionen" på 70-talet.

Portugal mellan rött och svart. Intervjuer med representanter för den revolutionära vänsterfronten (FUR) i Portugal 1975.

Tidskriften Kommunist om Portugal. Om utvecklingen i Portugal i mitten av 1970-talet, då diktaturen störtades. Kommunist var Förbundet Kommunists teoretiska organ. Innehåller även polemik mot trotskisternas uppfattningar (svar finns i artikelsamlingen "Artiklar ur Fjärde internationalen..." - se ovan).

Portugal reform eller revolution, av Svengöran Dahl/Göran Wiklander. 1974 störtades diktaturen i Portugal. Detta startade en snabb radikalisering och Portugal stod på randen till en social revolution.

Tidskriften Zenit om omvälvningarna i Portugal. Artiklar från 1975-1976.