Vänsterpopulism

Texter som behandlar den s.k vänsterpopulismen

Den europeiska vänsterpopulismen – exemplet Podemos (artikelsamling). Spanska Podemos och grekiska Syriza har medfört att en frågor kommit att ställas på sin spets för vänstern. Vad utmärker dessa organisationer, vad står de för, vad vill de åstadkomma?

Ernesto Laclau, Podemos inspirationskälla, av Razmig Keucheyan och Renaud Lambert. Den argentinske "postmarxisten" Laclau är den främste teoretikern bakom den moderna "vänsterpopulismen" som spelat en viktig roll för delar av den moderna vänstern.

Den socialistiska strategin: vadan och varthän?, av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Argentinaren Laclau är den moderna vänsterpopulismens främste teoretiker, som bl a inspirerat spanska Podemos. Här redogör han själv och hans medarbetare för sina idéer.

Eurokommunismen och populismen, av Ellen Meiksins Wood. Den marxistiska historikern Meiksins Wood diskuterar vänsterpopulismens stora inflytande på den s k eurokommunismen.

Övergivandet av klassbegreppet. En ny ”sann” marxism. En uppgörelse med "postmarxism" och vänsterpopulism (särskilt i Ernesto Laclaus tappning) som fungerat som inspirationskälla för spanska Podemos, grekiska Syriza m fl vänsterrörelser.