Reformismen

Texter om den reformistiska delen av arbetarrörelsen

Arbetararistokrati och reformism, av Gunnar Olofsson. Tre artiklar ur tidskriften Arkiv.

Orsaker till reformismens genombrott i svensk socialdemokrati, av Seppo Hentilä. Med kommentar från Bernt Schiller.

Karl Kautsky, Vägen till makt och den tyska socialdemokratin 1909: Bakgrund och polemik, av Georg Fuelberth.

Socialdemokratin och arbetarklassen. Om reformismens grundvalar, av Johansson, Nilsson, Olofsson. Artikel från tidskriften Zenit (från 1975) om socialdemokratins historiskt sett starka och långvariga inflytande i arbetarklassen och dess orsaker.

Den socialdemokratiska reformismens natur - Opportunismens materiella grunder, av Ernest Mandel. Artikel från 1993, som handlar om utvecklingen av socialdemokratin. Ett utdrag av artikeln finns även publicerat i tidskriften Röda Rummet nr 1/2013.

Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter, av Eduard Bernstein. Bernsteins klassiska kritik av marxismen. Revisionismens viktigaste verk.

Socialdemokrati och socialism. Kritik av Bernsteins attack på marxismen, av Karl Kautsky.  E Bernsteins attack mot marxismens grunder i boken Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter utsätts för skarp kritik. Kautskys försvar av marxismen hade stor betydelse.

Sociala reformer eller revolution?, av RosaLuxemburg. En kritik av Bernsteins bok ovan.