Ryska revolutionen 1917

Ryska rev

Klassiskt foto från 5 maj 1920. Lenin håller tal, medan Trotskij och Kamenev väntar på sin tur. Under Stalin-epoken publicerades bilden med Trotskij och Kamenev bortretuscherade.
Se även fotot längst ned på denna sida!

På Marxistarkivet uppmärksammar vi 100-årsjubileet med att publicera dokument, artiklar och böcker som belyser olika aspekter av den ryska revolutionen som skakade om en hel värld.
Vi kommer här främst redovisa texter publicerade under innevarande år (med ett par undantag). Men på Marxistarkivet finns sedan länge mycket om detta ämne, se: Ryska revolutionen 1917 (bl a historiska arbeten av E H Carr, Isaac Deutscher, Louis C. Fraina, Marcel Liebman, Ernest Mandel och Alfred Rosmer).

Ögonvittnesskildringar

Louise Bryant: Så här ser revolutioner ut (Utdrag ur bok)
John Reed: Tio dagar som skakade världen (Detta är den mest kända av alla ögonvittnesskildringar av Oktoberrevolutionen)

Dokument

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen (Omfattande dokumentsamling med tonvikten på bolsjevikpartiets taktik och interna debatt)
Leo Trotskij: Ryska revolutionens historia del 1, Del 2 och Del 3 (Klassiskt verk av en av revolutionens huvudorganisatörer, OBS i 3 delar)

Historiska arbeten

Här kommer att publiceras texter av Eric Hobsbawm, Roy Medvedev, Alexander Rabinowitch m fl.

Ryska revolutionen i borgerlig tappning

Eric Hobsbawm: Ut ur den Stora Mörka Valfisken och Benny Andersson: Vit och röd terror – Om Orlando Figes viktiga och lovordade A Peoples Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924 (utg 1996)
Chris Nineham: Orlando Figes hade fel om den ryska revolutionen (2017) – Figes utnyttjas av borgerliga media för att attackera Ryska revolutionen

Anders Hagström: Pipes veklagan (Om Richard Pipes, Den ryska revolutionen)

Svensk vänsterpress om ryska revolutionen

Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917 (artikelsamling)
Vänsterpress om Ryssland sommaren 1917 (artikelsamling)

Lenin och ryska revolutionen

Tariq Ali: Skönlitteraturens betydelse för Lenin
Per Leander: Lenins kostym (Lenin på genomresa till revolutionens Ryssland)
Synpunkter på Lenins resa 1917 av Catherine Merridale - en bok om Lenins tågresa till revolutionsns Ryssland.

Fler lästips

Tariq Ali: De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen

Trotskij, Kamenev, Lenin 1920

Foto från samma möte som det ovan. Här talar Trotskij, medan Lenin och Kamenev står bredvid. Fotot, som är tagit från en litet annorlunda vinkel, är skadat i nedre vänstra hörnet.