Den ryska revolutionen

Några olika texter om den ryska revolutionen i oktober 1917.

Ryska revolutionen, del 1, av E H Carr.

Partiets inflytande (ur Ryska revolutionen 1917-1923), av E H Carr. Om bolsjevikpartiets utveckling. Redogör bl a för de inskränkningar i partidemokratin som skedde, i synnerhet införandet av fraktionsförbudet 1921.

Den ryska arbetarrevolutionen - från novemberrevolutionen till Brestfreden. Trotskijs klassiska skrift från 1918 som publicerades på ett stort antal språk (inklusive svenska). Fram till dess Stalin & Co började förfalskningen av den ryska revolutionens historia efter Lenins död, fungerade denna skrift mer eller mindre som en "officiell" historik över oktoberrevolutionen och dess närmaste efterspel (inklusive fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk i börja av 1918).

Ryska revolutionens historia, band 1. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 2. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 3. Tredje och sista delen av Trotskijs klassiska historik över ryska revolutionen.

Oktoberrevolutionens lärdomar, av L Trotskij.

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918. Sammanställd och kommenterad av den amerikanske kommunisten Louis C. Fraina. Nu för första gången på svenska.

Om Sovjetunionens utrikespolitik under den första tiden efter revolutionen. Utdrag ur historikern E H Carrs "Ryska revolutionen 1917-1923, del 3", avdelning V: "Sovjetunionen och världen". Handlar bl a om de kontroversiella Brest-Litovskförhandlingarna 1918.

Om fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk. Utdrag ur Louis Fischers Lenin-biografi.

Ryska revolutionens historia i sammandrag, av Fredrik Ström. Från 1924, dvs innan den stalinistiska historieförfalskningen hade tagit fart. Författaren var medlem i dåvarande svenska kommunistpartiet.

Den ryska revolutionen, av I Deutscher.

Den väpnade profeten. Första delen i Deutschers Trotskij-trilogi.

Lenins leninism, av Marcel Liebman.

Tio dagar som skakade världen, av John Reed. Denna klassiska, av Lenin varmt rekommenderade, bok om Oktoberrevolutionen ger en sann och engagerad beskrivning av revolutionen. Den förbjöds under Stalinepoken, just därför att den gav en annan bild av revolutionsförloppet än den som Stalin och hans historieförfalskare ville genomdriva.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd, av Michael Löwy. Ur FI 4/87. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917.

Moskva under Lenin, av Alfred Rosmer. Klassisk redogörelse för Sovjetunionen under de första åren efter revolutionen. Handlar även om den Kommunistiska internationalen.

Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? En längre artikel som Ernest Mandel skrev till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.

Oktober 1917 - Statskupp eller revolution?, uppsats av Jeff Hausel.

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen. Dokument i urval, med tonvikten på bolsjevikpartiets taktik och interna debatt.

Ryska revolutionens historia. Denna bok, sammanställd av en sovjetisk redaktionskommitté i slutet av 20-talet, ger en mycket läsvärd (ur olika aspekter) historik över ryska revolutionen.

Anarkisterna och den ryska revolutionen, av Victor Serge. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Som politisk agent, av Bruce Lockhart. En brittisk diplomat och spion skildrar bl a sin verksamhet i Ryssland kort efter revolutionen (1918). Boken blev en verklig storsäljare när den kom ut (i Sverige 1:a upplagan 1933).

Ryska revolutionen 1917, av Marc Ferro. En närmast "klassisk", kortfattad historisk redogörelse för den ryska revolutionen.

Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917. För hundra år sedan, i mars 1917 (februari enligt tidräkningen som gällde i Tsarryssland) gjorde de arbetande massorna i Ryssland uppror och störtade tsaren.

Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension. Isaac Deutscher recenserar första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.