Skriv ut

Bankerna den inre fienden

Richard C. Cook. We Hold These Truths. The Hope of Monetary Reform, Aurora /CO: Tendril Press, 2008. -180 sid.

I sin nya bok skär Richard C. Cook oförskräckt igenom babblet kring krisen och klarlägger att det är USA:s privatägda kreditsystem som gått i stå.

Cooks - en konsekvent reformist - analys är egentligen den första som är värd den uppmärksamhet den börjat få. För medan pundhuvudena fortfarande klamrar sig fast vid den övervärderade fastighetsmarknaden och de osäkra fordringarna som krisorsakerna, skalar Cook bort det skenbara. Han visar på att det är kreditsystemet självt som måste reformeras.

Just för att Cook ifrågasätter de rådande föreställningarna om vad kredit är och bankernas roll i det, kommer hans bok i rättan tid. Han poängterar att "I ett system där bankerna har monopol på kreditgivning blir de också de ekonomiskt mäktigaste och därmed de mäktigaste inom politiken." Cooks fokusering på detta är särskilt viktigt idag då alla de nyckelpersoner, som drev på politikens avreglering under presidenterna Clinton och Bush, är de samma som president Obama har utnämt till huvudmän för sin ekonomiska politik. Det bör alltså stå klart att börsen på Wall Street inte har förlorat greppet om ekonomin utan har tvärtom ökat sitt inflytande över politiken. Idag gäller - mer än tidigare - vad en av USA:s stora politiker Thomas Jeffeson sa på sin tid "Banksystemet är farligare än alla stående arméer".

Cooks styrka ligger i att han bryter isär de sammansatta och ihopvävda idéerna inom ekonomin till förståeliga begrepp. Han tar god tid på sig att förklara hur ett lands bruttonationalprodukt (BNP) förhåller sig till den totala nettoinkomsten dvs. konsumenternas köpkraft. Den är alltid mindre än BNP och kan således endast kompenseras med lån - det är en av poängerna i kapitalismen. Men desto mer kredit som ges desto mer oöverskådlig och ohanterlig blir lånegivningen och kreditsystemet - det kapitalistiska navet - blir följaktligen alltmer ostabilt. Wall Streets ökade lånegivning bidrog visserligen till ökad rikedom under en tid av avregleringen men när lånebubblan sprack till slut. vilket den måste göra, kollapsade finansieringssystemet och vi hamnade i den kris vi befinner oss i.

Cook säger att en allmän riksdividend — som skulle ges som en check åt varje kvinna, man och barn i USA — skulle återställa köpkraften och den ekonomiska stabiliteten. Förslaget är naturligtvis inget tomprat utan ett allvarligt förslag att öka affärsverksamheten och undvika en ekonomisk nedgång. Cook föreslår också i enlighet med sin bankkritik, att kreditgivningen sätts under offentlig kontroll. Att kommunägda investeringsbanker inrättas, vilka som allmän nyttighet, kan förse konsumenter och företag med lån till låg ränta. Åtgärder som dessa vidtogs under den stora depressionen på 1930-talet med lagar som Reconstruction Finance Corporation och Home Owners Loan Corporation. Det var framgångsrika åtgärder som inte bara vred ränteockrandet ur händerna på Wall Street utan påbörjade en välfärd för de amerikanska löntagarna.

Cook ger även sitt stöd åt förslaget att varje amerikan ges en garanterad livsinkomst oberoende av om han/hon arbetar eller inte. Förslaget bör debatteras för att klargöra vad vi egentligen menar med människovärdet, för varje levande varelse ska vara berättigad till en dräglig utkomst. Senast som förslaget om garanterad livsinkomst debatterades i USA var under president Richard Nixon med hans lagförslag Family Assistance Act 1970. Men denna "omvända inkomstskatt" röstades ner i kongressen av en hop sydstatsdemokrater av främst racistiska skäl. Senatorn George McGovern som stödde lagförslaget sa att "den hade gett varje amerikan en grundläggande inkomst" En inkomstgaranti upprätthåller alltså efterfrågan. Den är bra för ekonomin som helhet och bidrar till att tillfredsställa de mest behövandes behov.

"We Hold These Truths" är en bok för alla och envar som vill begripa dagens kris och inte hamna i negativism eller uppgivenhet. Den är en mall för att operera bort det mest farliga i vårt finanssystem - det privata spekulerandet. För att istället inrätta ett riksdividendsystem med en vinstandel åt alla, och därmed bättre tjäna det allmänna. Richard C. Cook har med sin bok offentliggjort ett inlägg som i närmsta framtid inte kommer att kunna förbigås. Hans tankar är värda all uppmärksamhet.

Mike Whitney.

Global Research (Montreal) 18 februari 2009. Översättning Per-Erik Wentus.