Länkar till svenska organisationer

Länk Arbetarmakt Svensk sektion av förbundet för Femte internationalen

Länk Rättvisepartiet Socialisterna Parti för demokratisk socialism. Bildades -97 ur Arbetarförbundet Offensiv

Länk Socialistisk politik Fjärde internationalens svenska avdelning

Länk Sveriges Kommunistiska Parti Hette tidigare APK, som var Moskvatrogna "gammel-stalinister".

Länk Kommunistiska Partiet (fd Kpml(r)) En halv-stalinistisk organisation

Länk Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund SKP:s ungdomsförbund.

Länk Revolutionär Kommunistisk Ungdom Kommunistiska Partiets ungdomsförbund

Länk Vänsterpartiet (v)

Länk Ung Vänster Vänsterpartiets ungdomsförbund.

Länk Socialdemokratiska Arbetarpartiet

Länk Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)


Tillbaka