Leo Trotskij

Kommunistiska internationalens fem första år

Denna samling med manifest, resolutioner, tal, brev m m som har Trotskij som upphovsman publicerades i Sovjet 1924 (Piatj let Kominterna, två band, texterna från åren 1919-21 ingår även i band 13 av Trotskijs Sotjinenija, Samlande skrifter, publicerat 1925). En engelsk översättning av första bandet utkom 1945, men det dröjde ända till 1953 innan även det andra kunde ges ut. Alla texter som ingick i ursprungliga upplagan är översatta nedan, liksom de senare tillfogade texter som ingår i Appendix.

Innehåll:

Författarens introduktion (från 1924)

I. Första världskongressen

Kommunistiska Internationalens manifest till hela världens arbetare (6 mars 1919)
Rapport från Sovjetunionens kommunistiska parti och Röda armén (2 mars 1919)
Dagorder nummer 83 till Röda armén och flottan (9 mars 1919)

II. Från Första till Andra världskongressen

Till kamraterna i Spartakusförbundet (9 mars 1919)
En smygande revolution (april 1919)
En stor tid (6 mars 1919)
Tankar om den proletära revolutionens framsteg. (april 1919)
Fransk socialism på tröskeln till revolutionen (20 november 1919)
Jean Longuet (18 december 1919)
Om Kominterns stundande kongress (22 juli 1920)

III. Andra världskongressen

Tal rörande kamrat Zinovjevs rapport om partiets roll (26 juli 1920)
Manifest från Kommunistiska Internationalens II Kongress (augusti 1920)

IV. Från Andra till Tredje världskongressen

Om KAPD:s (Tyska kommunistiska arbetarpartiets) politik (24 november 1920)
Tal inför Andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen (15 juli 1921)
Brev till kamrat Monatte (13 juli 1921)
Brev till kamraterna Cachin och Frossard (14 juli 1921)
Angående L’Humanité, det franska partiets centralorgan (23 juli 1921)

V. Tredje världskongressen

Röda armén till revolutionens generalstab (13 juni 1921)
Rapport om den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter (23 juni 1921)
Sammanfattande tal (24 juni 1921)
Teser till världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter (4 juli 1921)
Tal om den italienska frågan vid Kommunistiska internationalens tredje kongress (29 juni 1921)
Tal om kamrat Radeks rapport om ”Kominterns taktik” vid den tredje kongressen (2 juli 1921)
Tal om kamrat Lenins rapport om ”Ryska kommunistiska partiets taktik” (5 juli 1921)

VI. Från Tredje till Fjärde världskongressen

Den tredje kongressens viktigaste lärdom (11 juni 1921)
Rapport om ”balansräkningen” över Kommunistiska internationalens tredje kongress (14 juli 1921)
Sammanfattande tal (juli 1921)
Den revolutionära krigskonstens skola (juli 1921).
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets centralkommitté (25 juni 1921).
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets kongress i Marseille (december 1921).
Tal vid 1921 års allryska konferens angående kamrat Zinovjevs rapport om Kommunistiska internationalens taktik (december 1921)
Sammanfattande tal vid elfte partikonferensen (december 1921) - ingår i texten ovan
Högvatten (25 december 1921).
Paul Levi och några ”vänsterister” (6 januari 1922)
Om enhetsfronten (2 mars 1922)
Resolution från EKKI angående det franska kommunistpartiet (2 mars 1922).
Kommunisterna och de franska bönderna (29 april 1922)
Lärdomar av 1:a maj (10 maj 1922).
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiet (12 maj 1922).
Den franska kommunismen och kamrat Rappoports ståndpunkt (23 maj 1922).
Brev till kamrat Ker (6 juni 1922).
Resolution från EKKI:s utvidgade plenum om det franska kommunistpartiet (11 juni 1922)
Till kamrat Treint (28 juli 1922).
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets Seine-federation (sommaren 1922).
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets Paris-konvent (13 september 1922)
Meddelande från EKKI till det franska kommunistpartiets Paris-konvent (6 oktober 1922).

VII. Fjärde världskongressen

Rapport om Oktoberrevolutionens femårsjubileum och Kommunistiska internationalens fjärde världskongress (20 oktober 1922)
Tal till Kommunistiska internationalens ära (7 november 1922).
Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen (14 november 1922).
Teser om den ekonomiska situationen i Sovjetryssland ur den socialistiska revolutionens synpunkt (1 december 1922).
Resolution om den franska frågan (2 december 1922)
Resolution från den franska kommissionen (2 december 1922)
Ett stridbart arbetarprogram för det franska kommunistpartiet (5 december 1922)

VIII. Efter Fjärde världskongressen

Politiska perspektiv (december 1922)
Rapport om Fjärde världskongressen (28 december 1922)
Förord till ”Den kommunistiska rörelsen i Frankrike” (25 mars 1923).
Är tiden mogen för parollen ”Europas Förenta Stater”? (30 juni 1923).
Kan en kontrarevolution eller en revolution utföras enligt tidtabell? (23 september 1923).
Till kamrat McKay (13 mars 1923).

Appendix

Framåt till Första världskongressen.

Första maj och internationalen. (1 maj 1918)
Till Spartakistförbundet i Tyskland och kommunistpartiet i det tyska Österrike
Ordning ur kaos

Första världskongressen.

Inbjudan till Första världskongressen

Från Första till Andra världskongressen.

Ett brev till våra franska kamrater

Från Andra till Tredje världskongressen.

Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet (31 juli 1920)
Vergeat, Lepetit och Lefebvre
Marsrörelsen i Tysklans
Den revolutionära marsrörelsen i Tyskland (personliga noter) (odaterat)
EKKI:s 1:a-maj-manifest
De arbetslösa och fackföreningarna