Lenin om parlamentariska val

Anmärkning: Lenin-texterna ges nedan i kronologisk ordning.


Innehåll:

Introduktion
Bojkotten mot bulyginska duman och upproret (augusti 1905)
Arbetarpartiet och dess uppgifter under det nuvarande läget (december 1905)
Skall man bojkotta Riksduman? (januari 1906)
Upprop till partiet (april 1906)
Dumans upplösning och proletariatets uppgifter (juli 1906)
Inför stormen (augusti 1906)
Om bojkotten (augusti 1906)
Ett försök till klassificering av de politiska partierna i Ryssland (september 1906)
Utkast till valupprop (november 1906)
Om block med kadetterna (november 1906)
Förord till den ryska översättningen av W. Liebknechts broschyr "Inga kompromisser — Inga överenskommelser" (december 1906)
De borgerliga partiernas och arbetarpartiets inställning till dumavalen (december 1906)
Den revolutionära socialdemokratins plattform (april 1907)
RSDAP:s femte kongress (maj 1907)
Om hållningen till borgerliga partier (juni 1907)
Mot bojkott (juni 1907)
På rätt väg (januari 1909)
Valkampanjen och valplattformen (oktober 1911)
Det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets valplattform (mars 1912)
De politiska partierna i Ryssland (maj 1912)
Reformisternas plattform och de revolutionära socialdemokraternas (november 1912)
Teser och referat om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur (vid Kominternss 1:a kongress (mars 1919)
Bör man deltaga i de borgerliga parlamenten (utdrag ur Vänsterismen..., mars 1920)

Till allmänna Lenin-avdelningen