Tidsignal Nummer 8 2008

Tema: 1968

Skribenter: Tariq Ali, Daniel Bensaïd, Måkan Blomqvist, Göte Kildén, Michael Löwy, Per-Olof Mattsson, Eva Schmitz, Kjell Östberg

Detta nummer av tidskriften finns SNART i sin helhet i PDF-format.
Dessutom finns vissa av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Ur innehållet:

Håkan Blomqvist, Kjell Östberg: Inledning

Tariq Ali: Vart har all vrede tagit vägen?

Michael Löwy: Den revolutionära romantiken i maj 68xxx

Göte Kildén: Arbetarradikalismen i Sverige och maj 68

Eva Schmitz: Systerskapets och solidaritetens möjligheter – kvinnorörelsens politiska strategi 1968 och framåt

Per-Olof Mattsson: När allt var möjligt – Nedslag i svenska romaner om 1968xxx

Daniel Bensaïd: Ny period och nytt antikapitalistiskt parti

Tillbaka till tidskriftens startsida