Tidsignal Nummer 7 2007

Tema: Vänstern och islam

Skribenter: Mattias Gardell, Tariq Ali, Edda Manga, Alex Cowper, Catherine Samary, Thomas Anderberg, Farooq Sulehria, Sholeh Irani, Åsa Linderborg, Håkan Blomqvist

Detta nummer av tidskriften finns SNART i sin helhet i PDF-format.
Dessutom finns vissa av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Ur innehållet:

De kallar oss islamkramare. Den antiimperialistiska vänstern och islam. Sekularism och vänstern. Varför vi borde försvara sekularism. Bortom slöjan - vilken demokrati bör vänstern stå för? Hammaren och stjärnan - om Vilksdebatten. Den islamiska fundamentalismens rötter. Che eller Chemran

Tillbaka till tidskriftens startsida