Tidsignal Nummer 4 2005

Tema: Nya tider, nya plågor: samhälle, hälsa, vård

Skribenter: Maria Sundvall, Gunilla Begrlund, Åke Thörn, Annika Forssén, Gunilla Carlstedt, Katarina Hamberg, Valerie DeMarinis, Helen Hansagi, Leif Öjesjö, John Read, Alain Topor, Olle Svenning, Alexander Perski.

Detta nummer av tidskriften finns i PDF-format, se Tidsignal 4 som PDF.

Ur innehållet:

Karin Johannisson: Den moderna tröttheten

Åke Thörn: Människan som maskin eller sjukdom som process

Annika Forssén och Gunilla Carlstedt: Feministisk forskning tydliggör att all forskning är politisk

Katarina Hamberg: Risk för könsstereotypa idéer

Valerie DeMarinis, Helen Hansagi och Leif Öjesjö: Strukturell etnisk diskriminering och psykiatri

John Read: Den bio-bio-biologiska modellen för galenskap

Alain Topor: Sex myter om avinstitutionaliseringen av den svenska psykiatrin

Olle Svenning: Nyfascismen tar över svensk vård

Aleksander Perski: Nya tider, nya idéer?

Tillbaka till tidskriftens startsida