Pekka Haapakoski

Texter av den finske marxisten Pekka Haapakoski

Finska klasskriget 1918.

Om Finland (1970-86). Artikelsamling om den finska arbetarrörelsen och dess kamp och problem.

Arbetarrörelsen i Finland. Om den finländska arbetarrörelsen och i synnerhet den finländska kommunismen från mitten av 1960-talet fram till idag (hösten 2012).

Om rasismen (1982-86). Artikelsamling med nyskriven inledning som ger den historiska bakgrunden och redogör för hur "Riksförbundet Stoppa rasismen" växte fram och utvecklades.