Martin Fahlgren

Texter av Martin Fahlgren

Bucharins tre ansikten (Om utrensningen av Bucharin)

Chrusjtjovs tal 50 år (omständigheterna kring det berömda ”hemliga talet”)

Chrusjtjovs väg till makten (maktkampen efter Stalins död)

Debatt i MLK om Kinas utrikespolitik (ihop med flera andra)

Debatt om strategi och taktik. (ihop med Anders Hedlund)

Fallen Rudzutak och Tjubar (Om den ”stora terrorn” under Stalin-epoken i slutet av 30-talet )

Kina, Albanien och Sovjetunionen 1956-57.

Intressant om det stalinistiska Albanien. Reflektioner kring en bok om livet i Enver Hoxhas Albanien. Boken baseras främst på intervjuer med f d ledande partifunktionärer och deras närmaste omgivning.

Sidney Rittenberg – en amerikansk maoist. Rittenberg deltog som aktivist i den kinesiska kulturrevolutionen och det ledde till att han hamnade i fängelse och släpptes på fri fot först efter Maos död.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken (ihop med av Stig Eriksson).

"Vietnam var nära", ett brev till Åke Kilander. Detta brev som tillsändes Å Kilander personligen i maj 2007, ger kritiska synpunkter på boken "Vietnam var nära".

Vietnam var nära - Vem svartmålar vem? Kommentar till en artikel av Åke Kilander i tidskriften Clartè nr 4-08 (om den svenska Vietnam-rörelsens historia).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 1. Denna första del handlar om maoismens inflytande i FNL-rörelsen (DFFG).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 2. Denna andra del behandlar kritiskt några viktiga aspekter av den politik som FNL-rörelsens (DFFG) förde.

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 3. Denna tredje del handlar om FNL-rörelsens spända relationer till trotskismen och om de svenska trotskisternas eget solidaritetsarbete för Indokina.

Lärdomar av KFML/SKP:s sönderfall (intervju med Per-Åke Lindblom)

Mao, KKP och frågan om Stalin

Mordet på Andreu Nin – hur gick det till? (Nin mördades 1937)

Om FK (centristisk maoistisk vänstergrupp; artikelsamling med flera andra skribenter)

Om Kfml(r) (nuvarande KP, artikelsamling från åren 73-81, ihop med flera andra).

Kfml(r), Lenin och "Vad bör göras?". Om den stalinistiska synen på Lenins partimodell, det socialistiska medvetandet m m.

Introduktion till artikelsamling om Lenins syn på parlamentariska val.

Om MLK-oppositionen (MLK var en maoistisk grupp i Sverige)

Rättvisa åt Andreu Nin (om den spanske revolutionären)

Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam

Vietnamkriget. Tonkin-intermezzot 1964 – en tillbakablick. Tonkin-intermezzot i augusti 1964 markerade startskottet till en kraftig amerikansk eskalering, bl a med omfattande bombningar av Nordvietnam. Men vad hände egentligen?

SKP i kris (om det maoistiska KFML/SKP).

SKP 1980-84, ett parti i kris. En kommenterad dokumentsamling om det maoistiska KFML-SKP:s utveckling med tyngdpunkten på de avgörande åren 1980-84.

Söndrade vi stå - enade vi falla (broschyr om Kfml(r):s politik, från 1974).

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, En broschyr om Förbundet Kommunists (FK) syn på övergångssamhällen, det revolutionära programmet m m, utgiven av Revolutionära Marxisters Förbund (RMF) 1975.

Förbundet KOMMUNIST och trotskismen - några reflektioner. En tillbakablick på en närmast tragikomisk historia.

Ur Stalin-epokens annaler (exempel på stalinistisk historieförfalskning).

Slánský-rättegångens maskineri. Om de politiska rättegångarna i Tjeckoslovakien 1950-54.

Marxistarkivet ett år - en summering och en blick framåt.

Om Castros Kuba och trotskismen. Om kubanerna och den internationella och inhemska trotskismen.

Reflektioner om strategi och taktik utifrån Tennants arbete om den kubanska trotskismen. Vilka misstag begick de kubanska trotskisterna? Vad kunde de gjort i stället?. En kritisk granskning av Tennants arbete, med exempel från även andra historiska erfarenheter.

Den svenska vänstern och kulturrevolutionen i Kina. I den svenska vänstern förhärskade till en början en mycket positiv bild av kulturrevolutionen. Fast det fanns kritiska röster och dessa blev med tiden allt fler.

Ett arkiv fullt av marxistiska klassiker! Intervju om marxistarkiv.se (gjord av tidningen Offensiv).

Rapport om Spanien (1978). Detta är en intern rapport om situationen i Spanien vid årsskiftet 1977-8. Den var avsedd för ledningen för KAF (nuvarande SP) och innehåller en hel del "inside"-information om spanska vänstern.

Historisk pyttipanna. En refuserad insändare till SvD om en osaklig recension av Trotskij-biografi.

Än slank han hit och än slank han dit och än ...Lundahistoriker om Trotskij-biografi. En uppgörelse med idéhistorikern Svante Nordins historiesyn som den kom till uttryck i hans recension av Pierre Broués Trotskij-biografi.

Maoister om ”m-l-rörelsens” undergång. Varför gick svenska maoismen under? Och hur gick det i andra länder? Dessa frågor diskuteras med utgångspunkt från två artiklar ur tidskriften Clarté.

Tankar kring ett möte om Trotskij. Har egentligen Trotskij och hans tänkande någon relevans idag? Finns det kanske andra "klassiker" som det är bättre att bygga vidare på? Sådana frågor dryftades på detta möte i  februari 2011.

Trotskij, Rosa Luxemburg eller Bucharin – Lönnroths vägval, av Martin Fahlgren. Debatten med (v)-aren Johan Lönnroth fortsätter.

En titt bakom kulisserna i Kina - Exemplet Jiang Qing. Kort efter Maos död fängslades hans hustru Jiang Qing och hennes allierade. En häftig kampanj ileddes där hon bl a anklagades för att ha levt i överdådig lyx. 

Maoism idag – Exemplet Minqi Li. Med utdrag ur bok av Minqi Li.

Trotskij igår, idag, imorgon.  "Lär av historien" brukar marxister säga. Men vad kan en sedan länge död revolutionär som Trotskij ha för betydelse för dagens och morgondagens revolutionärer?

Borgerliga fascismteorier. I svensk debatt om högerextremismen hänvisas ofta till den akademiska fascismforskningen. Här utsätts denna för en kritisk granskning. Även den svenska debatten synas.

Fascism - Vad är det egentligen och vad är det inte? Föredrag från juni 2013. Innehåller även en hel del kritik mot Henrik Arnstads syn på fascism.

Föredrag om högerextremism och fascism, av Martin Fahlgren. Ett tal som hölls 12 september 2013. Tar upp såväl gårdagens som dagens fascism, aktualiserad av det nynazistiska grekiska Gyllene grynings mord på en anti-fascist häromdagen m m. 

Sverigedemokraterna och fascismen. Är SD fascister? Hur ska man ta itu en politisk rörelse av SD:s slag?

Sverigedemokraterna och den svenska vänstern. Artikel som bygger på en inledning som hölls vid ett debattmöte om den svenska vänstern. 

Hur stoppar man Sverigedemokraterna? Journalisten H Arnstad har skrivit en bok om fascismen. I samband med publiceringen har han, bl a i en intervju i tidningen ETC, fört fram synpunkter på Svergedemokraterna. Här kritiseras dessa.

Fascism, Sverigedemokraterna och Henrik Arnstad. En utförlig kritisk granskning av Arnstads omskrivna bok "Älskade fascism".

Syrien – kommenterad artikelsamling. Syrien sett ur olika synvinklar. En längre inledning diskuterar motsättningarna om Syrien i den svenska vänstern m m.

Till Tariq Alis försvar. Om Kildén/Åsmans attack på Tariq Ali. Det pågår en debatt om hur revolutionära marxister ska förhålla sig till upproret i Syrien. Ali intar en kritisk hållning, vilket inte bloggarna K&Å gillar.

Syrien och Socialistiska Partiet. Om motsättningarna om Syrien i Socialistiska Partiet. En del av texterna har publicerats tidigare i annan form, men en hel del är också nyskrivet.

Nej till innehållslöst vapenskrammel – Syrien och vänstern. Debattartikel som behandlar frågor som rör den svåra situationen mer allmänt i Syrien, vapenstöd till oppositionen, vapenvila, religiös sekterism m m.

Lenin och Kautsky – en bibliografi. Fram till 1;a världskriget ansåg Lenin att Kautsky var en stor marxist. Men därefter gick de skilda vägar. Bibliografin sammanställd av Martin Fahlgren.

Viktor Kravtjenko – ett sovjetiskt människoöde. Om en berömd sovjetisk avhoppare.

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Mensjevikerna hade rätt, av Johan Lönnroth. Replik med anledning av artikel om kubanske författaren Lenardo Paduras bok "Mannen som älskade hundar" + kommentar till repliken. 

Loretta Napoleoni om Islamiska Staten. Loretta Napoleoni anses vara en stor auktoritet på islamistisk terrorism. Hennes nyutkomna bok om Islamiska Staten har fått stor publicitet. Här får hon själv komma till tals.

Växthuseffekten och upproret i Syrien. Bland de faktorer som ledde fram till upproret var en svår jordbrukskris, till följd av flera år av torka som ruinerade ett stort antal småbönder.